การฝึกอบรม นู สกิน | นู สกิน ประเทศไทย

TH-Training-5731Dec2020
TH-Training-1Dec2020
TH-Training-3Dec2020
TH-Training-8Dec2020
TH-Training-15Dec2020
TH-Training-17Dec2020
TH-Training-22Dec2020

แจ้งวันปิดยอด และการยื่นเอกสาร LOI

22 ธันวาคม 63 วันปิดยอดของการสั่งซื้อโดยเก็บเงินปลายทาง (COD)   
29 ธันวาคม 63 วันปิดยอดของการสั่งซื้อทางโทรศัพท์และโทรสาร (เฉพาะต่างจังหวัด)
28 ธันวาคม 63 วันปิดยอดการสั่งซื้อด้วยตัวเองแบบจัดส่ง
30 ธันวาคม 63 วันปิดยอดการสั่งซื้อด้วยตัวเอง
30 ธันวาคม 63 วัดสุดท้ายของการยื่น LOI

แจ้งรอบในการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์และเว็บออนไลน์ โดยการเลือกชำระเงินแบบโอนเงิน และ MPOS

ตั้งแต่วันที่ 1-22 ธันวาคม 63 การสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์เก็บเงินสดปลายทาง  (สำหรับกรุงเทพและปริมณฑล)
ตั้งแต่วันที่ 1-29 ธันวาคม 63 การสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์แบบโอนเงิน (ทั่วประเทศ)
ตั้งแต่วันที่ 1-28 ธันวาคม 63 การสั่งซื้อทางเว็บเลือกชำระแบบโอนเงิน (เว็บปิดระบบการโอนเงินก่อนวันปิดยอด 3 วัน)
ตั้งแต่วันที่ 1-28 ธันวาคม 63 การสั่งซื้อทางเว็บเลือกชำระเงินโดย MPOS (เว็บปิดระบบการชำระเงินด้วย MPOS ก่อนวันปิดยอด 3 วัน)

วันหยุด นู สกิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563

5 ธันวาคม 63 วันพ่อแห่งชาติ (ปิดบริการทั้งในส่วนของศูนย์ฯ และออฟฟิศ)
7 ธันวาคม 63 วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ  (ศูนย์ฯเปิดบริการตามปกติ & ปิดเฉพาะในส่วนของออฟฟิศ)
31 ธันวาคม 63 วันสิ้นปี (ปิดบริการทั้งในส่วนของศูนย์ฯ และออฟฟิศ)

หมายเหตุ: Call Center ปิดทำการในวันหยุด นู สกิน เดือน ธันวาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-7918500 และ thaicallcenter@nuskin.com

วันทำการจันทร์ - ศุกร์ 9.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์