การฝึกอบรม นู สกิน | นู สกิน ประเทศไทย

ปฏิทิน นู สกิน ในเดือนมกราคม 2563
วันปิดยอดของการสั่งซื้อโดยเก็บเงินปลายทาง (COD) 20 ก.พ. 63
วันปิดยอดของการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ และโทรสาร 27 ก.พ. 63
(เฉพาะต่างจังหวัด)
วันปิดยอดการสั่งซื้อด้วยตัวเองแบบจัดส่ง 27 ก.พ. 63
วันปิดยอดการสั่งซื้อด้วยตัวเอง 29 ก.พ. 63
วันสุดท้ายของการยื่น LOI 29 ก.พ. 63