Är du kvar?

FORTSÄTT

Kvalitetsprocessen 6S

Pharmanex 6S quality process keypoints

Kvalitetsprocessen 6S

Pharmanex® använder skyddad teknik i tillverkningsprocesserna, för att upprätthålla strikta kvalitetskontroller genom alla faser av produktutvecklingen. Kvalitetsprocessen 6S är Pharmanex® nyckel till konstant kvalitetsäkran, grunden för företagets grepp om produktutveckling.

 

 


Selection of Botanicals

Urval

För att hitta botaniska produkter med de effektivaste hälsofrämjande egenskaperna arbetar Pharmanex® med experter från USA och Asien. Dessa team utför grundlig forskning, och samlar in, granskar och sammanfattar historisk användning och aktuell information om en växts egenskaper och hälsofördelar. Pharmanex® forskar också själva med att identifiera nytt inom botaniken och samarbetar med välrenommerade experter runt om i världen. Endast de botaniska produkter som klarar Pharmanex® omfattande tester gällande autenticitet, användbarhet och säkerhet beaktas.


potential sources of the botanical

Införskaffande

När Pharmanex® beslutar att gå vidare med en viss botanisk produkt undersöker man potentiella källor av denna produkt och utför grundliga analyser av prover från varje källa. Källorna kan vara inhemska eller internationella och kan omfatta Pharmanex® kultiveringsområden i Kina och Chile. Pharmanex® väljer en leverantör efter kvaliteten och koncentrationsnivåerna av den eller de aktiva ingredienser som finns i prover från denna källa.


Chemical structures in standardised extracts

Struktur

Med användning av toppmoderna analytiska tekniker och i samarbete med respekterade universitet och laboratorier i båda Kina och USA, utför Pharmanex® strukturella analyser av de naturliga föreningar som finns i den utvalda växten. Dessa analyser isolerar och renodlar specifika kemiska strukturer i standardiserade extrakt, ett kritiskt steg för att säkerställa en trygg och effektiv botanisk produkt.

 


proprietary standardisation processes

Standardisering

Stora variationer i aktiva ingredienser är karakteristiskt för alla botaniska produkter. Pharmanex® optimerar en produkts aktiva ingredienser genom strikta egna standardiseringsprocesser (till minst en relevant markörmolekyl). Varje kapsel av en produkt innehåller samma mängd av varje aktiv ingrediens.


We ensure the safety of our products

Säkerhet

Pharmanex® visar vägen när det gäller att etablera strikta standarder för att säkerställa våra produkters säkerhet. Forskare undersöker och dokumenterar en produkts historik vad gäller användning och säkerhet. Mängden av den aktiva ingrediens som används grundas på doser som har visat sig vara effektiva under kliniska studier, och som backas upp av publicerade data hos Pharmanex®. Varje produktetikett innehåller användarinstruktioner och lämplig varningsinformation.


adherence to scientific standards for substantiation

Substantiering

Pharmanex® gör endast påståenden om produkter som har substantierats genom dokumenterade prekliniska och kliniska studer. Befintliga kliniska data granskas och om behov finns sponsrar Pharmanex® studier av sina produkter. Data från vissa av dessa studier skickas sedan till större internationella tidsskrifter för granskning. Denna efterlevnad av vetenskapliga standarder för substantiering bidrar till att göra Pharmanex® ledande inom naturliga hälsovårdsprodukter. Noggrannhet, strikta vetenskapliga tester och strävan efter hög kvalitet säkerställer att varje produkt från Pharmanex® är fullständigt säker och effektiv. Kvalitetsprocessen 6S har gjort Pharmanex® ledande i branschen vad gäller kvalitet och effektivitet.