Är du kvar?

FORTSÄTT

Skillnaden med Pharmanex

Pharmanex® - ett annorlunda företag inom naturlig hälsa

 

Skillnaden är tydlig: Pharmanex® sätter branschstandarden för vetenskaplig integritet. Pharmanex® forskare undersöker de naturliga, sunda processer som sker i din kropp och fastställer hur kosttillskott kan förbättra dessa funktioner. Efter att man har beaktat dessa faktorer tas de ämnen som har bevisats vara säkra och effektiva när det gäller att främja hälsa till nästa steg i utvecklingen.

När de har blivit utvalda genomgår alla Pharmanex® ingredienser en noggrann och vetenskaplig analys, kallad kvalitetsprocessen 6S. Denna patenterade tillverkningsprocess, som grundas på urval, källor, struktur, standardisering, säkerhet och substantiering, låter Pharmanex® behålla sin ledning när det gäller kvalitet och effektivitet. Företaget uppfyller eller överträffar konsekvent standarderna Good Manufacturing Practices (GMP) som har fastställts av Food and Drug Administration i USA för denna produktkategori.

För närvarande leder över 75 forskare Pharmanex® forsknings- och utvecklingsteam. Dessa vetenskapsmän granskar publicerade kliniska och vetenskapliga studier för att identifiera växter och plantor som kan ha hälsofrämjande egenskaper.

Pharmanex® produktserie av vetenskapliga kosttillskott är en del av Nu Skin Enterprises, ett globalt direktförsäljningsföretag verksamt på mer än 48 marknader i Asien, Amerika och Europa.