Är du kvar?

FORTSÄTT

FORSKNINGSANLÄGGNINGAR OCH LABORATORIER

Nu Skin Enterprises Center for Anti-Aging Research

Nu Skin Enterprises Center for Anti-Aging Research (Provo, Utah)

Nu Skin fortsätter att skriva historia och det nya, 2 044 kvadratmeter stora Center for Anti-Aging Research är epicentrum för fortsatta innovationer och vetenskapliga upptäckter. Innovation Center har fem avancerade labb som används vid utveckling och utvärdering av Nu Skins produkter.

 

Formulation Lab där Nu Skins produkter för personvård genomgår rigorösa tester för att försäkra om dess funktionalitet och integritet. Testerna inkluderar viskositet, pH-värden, UVA-skydd och hudabsorbering. Allt för att skapa innovativa produkter som fungerar.

 

Stability Lab där produkterna testas under normala såväl som extrema förhållanden, inklusive förlängd exponering i hetta, kyla och UV-strålar. Detta försäkrar om produkternas integritet och livslängd.

 

Microbiology Lab där produkterna screenas och valideras i rum med HEPA-filter. Detta skyddar mot potentiella smittämnen och konserveringssystemen i produkterna testas.

 

Clinical Lab där forskarna företar studier gällande säkerhet, effektivitet och konsumentanvändning för att bistå produktutvecklingen och -utvärderingen innan de sänds till oberoende forskningsorganisationer för slutgiltig validering.

 

Chemistry Lab där forskarna med avancerat analytiska instrument utvecklar bästa möjliga testmetoder för vitaminer, mineraler och örtprodukter.

 

Vår forskningsapparat är lika stark idag som någonsin och med våra nya laboratorier är Nu Skin redo att fortsätta förse branschen med omfattande hälso- och skönhetslösningar inom anti-ageing.


Nu Skin Enterprises Center for Anti-Aging Research

Greater China Innovation Park (Fengxian, Kina)

Anläggningen vid Greater China Innovation Park bidrar till Pharmanex forsknings- och produktutveckling. Det 1900 kvadratmeter stora centrat rymmer 20 forskare - varav fler än hälften av dem har en master- eller doktorsgrad. Som en del av Pharmanex® kvalitetsprocess 6S jobbar anläggningen med alla aspekter av urvals-, säkerhets- och substantieringsfaserna. Här finns sex utrustade labb som används vid utvecklingen och utvärderingen av Nu Skins produkter.

 

Research Chemistry Lab där nya ingredienser och aktiva komponenter upptäcks. Här utvecklas naturliga extrakt och nya produkter tas fram. Forskarna koordinerar prekliniska och kliniska studier i arbetet.

 

Methods Development Lab där man utvecklar analytiska metoder för nya ingredienser och slutprodukter. Metoderna avgör nivåerna av aktiva ingredienser och dess renhetsgrad för att försäkra om produktens integritet och korrekta urval av ingredienser.

 

Quality Chemistry Lab där man testar råvarorna och slutprodukterna vad gäller standardisering och enhetlighet. Personalen designar och företar stabilitetsstudier för att avgöra hur länge produkten klarar sig samt dess integritet under olika förhållanden.

 

Microbiology Lab där HEPA-filter, luftslussar och rumssteriliseringsprocesser försäkrar att miljön är helt steril vid tester.

 

Pilot Plant Lab där kosttillskott sätts samman för att studeras vad gäller stabililtet och tillverkningsbarhet.

 

Manufacturing Quality Control Lab används vid kvalitetskontroller och Nu Skins hälsoprodukter.