ข้อแนะนำการส่งเอกสารเพื่อเปลี่ยนสถานะสมาชิกออนไลน์

ข้อแนะนำการส่งเอกสารเพื่อเปลี่ยนสถานะสมาชิกออนไลน์

online-regis-01

• ยื่นเอกสารหลังการสมัครสมาชิกทาง online เพื่อเปลียนสถานะจากสมาชิกชั่วคราวเป็นถาวร

• ส่งเอกสารของท่านมายังอีเมล noreply_daonline@nuskin.com

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายชัดเจน)

• ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1MB (1000KB)

• ตัวอย่างเอกสารที่ยื่น ดาวน์โหลด