Jste tam ještě?

POKRAČOVAT
nu-skin-glossary-page-banner-image

Seznam pojmů trvalé udržitelnosti

O trvalé udržitelnosti toho bylo již hodně řečeno, přesto však je stále málo chápána. Chceme vám trvalou udržitelnost udělat jednodušší – a začneme tímto seznamem pojmů podle důležitosti v rámci Nu Skin regionu Evropa, Blízký východ a Afrika. Zatímco se dostupnost surovin, balení či produktů může na každém trhu lišit, zde je všeobecný soubor termínů, které vám pomohou při průzkumu a chápání některých slov, se kterými se můžete setkat v naší komunikaci. Jsme-li lépe vzděláni, můžeme společně lépe pečovat o naši planetu.

 

#ForceForGreen

 


CEA

Zemědělství v řízeném prostředí (Controlled environment agriculture; CEA) je přístup k zemědělství založený na technologiích. Suroviny z tohoto zemědělství jsou pěstovány v uzavřeném prostředí, které umožňuje sledovatelnost a udržitelnost od semínka až po finální produkt. [see Groviv]


Eco-Pac obaly

Poprvé v kosmetickém průmyslu – tuba Eco-Pac je dosud nevídaný design, který eliminuje šroubovací uzávěr s krytkou (tj. šroubovací uzávěr s odklápěcím krytem u běžných obalů). Odstranění šroubovacího uzávěru s krytkou u našich nových tub Eco-Pac má pozitivní dopad na snížení používaného plastu. Podle celosvětového prodeje produktů Epoch za rok 2020 společnost Nu Skin nyní díky tomuto novému Eco-Pac designu každoročně ušetří zhruba 67 tun plastu z prvovýroby. [see bio-pe]. Tento procentní podíl vychází z porovnání procesů při výrobě obalů za předpokladu stejných podmínek při přepravě ze Šanghaje do Los Angeles (na základě celosvětového prodeje produktů Epoch za rok 2020).

Tyto Eco-Pac obaly jsou k vidění u Epoch Glacial Marine Mud, Baobab Body Butter, Yin and Yang Mask, FireWalker, IceDancer, Sole Solution a všech šamponů a kondicionéru Epoch Ava Puhi Moni*.

Ověřte si prosím u svých místních institucí, jak tyto produkty odpovědně recyklovat.


FSC (nálepka)

Když vidíte logo FSC, znamená to, že výběrem tohoto produktu pomáháte pečovat o lesy na světě. Forest Stewardship Council (FSC) je nezisková organizace, která se zabývá propagací odpovědného lesního hospodaření po celém světě a podporuje ekologicky vhodnou, společensky prospěšnou a ekonomicky schůdnou správu lesů na světě. FSC uděluje certifikaci lesům po celém světě, aby tak zajistila, že budou splňovat ekologické a společenské standardy FSC. Ověřte si prosím u svých místních institucí, jak tyto produkty odpovědně recyklovat.


Sklo

Sklo je obecně jedním z nejsnadněji recyklovatelných materiálů. Nezapomeňte si však u svých místních recyklačních institucí potvrdit, že sklo přijímají. Nemíchejte bílé sklo s barevným.


Groviv

Groviv je průkopnická iniciativa společnosti Nu Skin zaměřená na získávání surovin prostřednictvím zemědělství v řízeném prostředí – jde tedy o přístup k zemědělství a kultivaci surovin založený na technologiích. Certifikované suroviny Groviv se pěstují v rámci uzavřené rostoucí struktury, přičemž jsou používány technologie zaručující optimální podmínky od semínka až po finální produkt. Pokud na obalu produktu Nu Skin uvidíte značku Groviv, znamená to, že produkt obsahuje složku či složky pěstované nebo kultivované v rámci kontrolovaného prostředí.


PCF

(viz Recyklovaný papírový kartón)


Plast

Plasty jsou nezbytnou součástí našich životů a mají mnoho benefitů – patří sem i obaly produktů, které máme rádi. Pilně pracujeme na tom, abychom pomocí „Cíle 5R“ snížili jednorázové použití platů, [(translation)] nemůžeme na to ale být sami. Tak jako pracujeme na zajištění odpovědné výroby, potřebujeme vaši pomoc při řádné likvidaci obalů.

Protože se pravidla pro recyklování mohou lišit stát od státu, ověřte si prosím s vašimi lokálními institucemi, jak nejlépe naložit s obaly.


PCR 4

Recyklovaný plast od konečného spotřebitele (post-consumer resin; PCR) je termín pro plasty, kterým se dostalo druhého (třetího, pátého, nebo dokonce sedmého!) života. Jedná se o plasty, které již byly recyklovány a poté znovu použity na obal produktu, který nyní držíte v ruce. Zvýšením množství PCR, které máme v našich produktech, snižujeme výrobu nových plastů, což znamená nižší uhlíkovou stopu. Uvedené procentuální množství vám udává, kolik je v obalu znovu použitého materiálu. Protože se pravidla pro recyklování mohou lišit stát od státu, ověřte si prosím s vašimi lokálními institucemi, jak nejlépe naložit s obaly.


Recyklovatelný (Recyclable; 5R)

Recyklované věci jsou takové – dají se recyklovat.


Recyklovaný (Recycled; 5R)

V Nu Skin považujeme produkt za „recyklovaný“, pokud byl vyroben z recyklovaného materiálu, například recyklovaného plastu od konečného spotřebitele [see PCR].


Znovu použitelný (Reusable; 5R)

Produkty, které mohou být více než jedenkrát znovu naplněny, např. existují systémy, které shromažďují a znovu plní originální balení. Redukovaný (Reduced; 5R) V Nu Skin se termínem „redukovaný“ odkazuje na produkty, u kterých došlo ke snížení množství či objemu v porovnání s předchozí verzí tohoto produktu, čímž vzniká i méně odpadu.


Obnovitelný (Renewable; 5R)

V Nu Skin se termínem „obnovitelný“ odkazuje na obnovitelnost zdrojového materiálu (např. cukrové třtiny), ze kterého se vyrábí obaly.


Recyklovaný papír (papírový kartón)

Recyklovaný papír (papírový kartón) neboli vlákno/papírový kartón od konečného spotřebitele (post-consumer fiber; PCF) je druhý život papíru – znamená to, že papír už byl recyklován a znovu použit na obal, který nyní držíte v ruce. Díky zvýšení množství PCF, které máme v našich produktech, používáme menší množství papíru z prvovýroby, tedy papíru nového. Uvedené procentuální množství vám udává, kolik je v obalu znovu použitého materiálu.


Společnost kulatého stolu pro udržitelný palmový olej (Roundtable on Sustainable Palm Oil; RSPO)

Palmový olej je jedním z nejúčinnějších olejů používaných na Zemi, pokud se však vyrábí neudržitelně, vede to k odlesňování, ztrátě biodiverzity, erozím půdy a znečištění vody. Závazkem používat certifikovaný palmový olej, který je od nynějška dále zodpovědně a udržitelně získáván z dalších produktových řad, zaručujeme, aby měly námi používané zdroje pozitivní dopad na životní prostředí.


Logo Trvalá udržitelnost

Jestliže uvidíte naše logo Trvalá udržitelnost na sekundárním balení (krabička atd.) nového nebo nejnovějšího produktu od Nu Skin, vyjadřuje to naše úsilí o trvalou udržitelnost.


TE (tamper-evident) neboli nálepka zaručující neporušenost

TE neboli nálepka zaručující neporušenost je průhledná samolepka, která pečetí krabičku s produktem a brání jejímu otevření. TE nálepky pro Nu Skin region Evropa, Blízký východ a Afrika (EMEA) jsou 100% vyrobeny z produktů na bázi dřeva.


Bezodpadový (zero-waste)

Nu Skin se řídí směrnicí Mezinárodní aliance pro život bez odpadů (Zero Waste International Alliance; ZWIA), podle které jakýkoliv termín, který obsahuje slovo „zero (nula, nulový)” by měl dosáhnout alespoň 90% odklonu od skládkování odpadu, spalování odpadu a zatěžování životního prostředí.


Cíle 5 R

U všech našich produktů jsme se zavázali do roku 2030 dodržovat „5 anglických R“: budou buď Recyclable (recyklovatelné), Recycled (recyklované), Reusable (znovu použitelné), Renewed (obnovené), anebo Renewable (obnovitelné).


Seznam veškerých registrovaných ochranných známek naleznete ve slovníku ochranných známek na stránkách www.nuskin.com

 

 

 

Jste připraveni na výzvu k recyklaci?

Sdílejte způsob, jakým recyklujete produkty a obaly od Nu Skin na Instagramu, abyste inspirovali ostatní, a následujte toto hnutí používáním #ForceForGreen!

 


Sdílet na Instagramu


 

 

*Epoch produkty dostanou novou podobu obalů v různé době na různých trzích, v některých případech ale i v různé době na stejném trhu.