Jste tam ještě?

POKRAČOVAT

 

Vesnice Mtalimanja

Říká se, že na vychování dítěte je zapotřebí celé vesnice. A tak společně s lokálními neziskovými organizacemi a občanskými sdruženími program „Postav vesnici“ v rámci Nu Skin Force for Good Foundation jednu takovou dal lidem v Malawi. Byla pojmenována Mtalimanja, což v překladu znamená „dlouhé ruce, které dávají“. Je nyní domovem pro 30-40 zemědělců a jejich rodiny, kde mohou manželé s manželkami navštěvovat výuku a jejich děti jsou zároveň posílány do základní školy.

 

 

Malawi, hřejivé srdce Afriky


 

 

Malawi patří mezi nejméně vyspělé národy s nejhustějším osídlením na světě, kde 75 % obyvatel1 žije v chudobě nebo extrémní chudobě. Více než milion dětí trpí chronickou podvýživou a odhaduje se, že tři z deseti dětí zemřou před dovršením pátého roku života. S předpokládanou délkou života v posledních letech a mírou negramotnosti kolem 30 %² nelze zlehčovat naléhavost zavádění vzdělávací infrastruktury a základních nezbytností, jako je voda a jídlo. Činnost nadace Force for Good Foundation pomáhá přinášet řešení na všechny tyto problémy.

 

Zdroj:
11Zpráva Mezinárodního měnového fondu (MMF): file:///C:/Users/lfrere/Downloads/cr17184.pdf
²https://www.worldbank.org/en/country/malawi/overview

 

Začíná to jídlem a vodou

 

Budování studen a udržitelné budoucnosti

Přístup k čisté vodě je jedním ze základních lidských práv, kterého se mnohým lidem v Malawi stále nedostává. Řada z nich je nucena trávit hodiny denně cestou k jejímu obstarání, což je čas, který by mohli věnovat práci, péči o své děti nebo vzdělávání se. Nu Skin Force for Good Foundation získává finanční prostředky pro svoji iniciativu Wells of Hope (Studny naděje), která stojí za vybudováním více než 60 vrtů po celé zemi.


Zemědělci jsou mezitím vzděláváni ohledně udržitelných zemědělských metod, jakými je například chov ryb, kapkové zavlažování, pěstování stromů a ochrana lesů, což do budoucna pomůže uchovávat přírodní zdroje.

 

 

 

Dodávání výživného jídla dětem

Dětská podvýživa je v Malawi obrovským problémem a jedním z hlavních příčin úmrtí dětí do pěti let. Prostřednictvím činnosti naší iniciativy Nourish the Children* a štědrým darům VitaMeal – výživného jídla vyvinutého odborníky na tuto oblast – s tím můžeme bojovat. VitaMeal se převážně vyrábí v Malawi; to poskytuje práci a příležitosti mnoha lidem, aby mohli pomoci prolomit začarovaný kruh chudoby a zároveň bojovat za svou zářivější budoucnost.

 

Seznamte se s dětmi

 

 

Více než zajištění jídla dětem

 

Podporování školní docházky

Protože darovaná balení VitaMeal se obvykle distribuují prostřednictvím školních programů, rodiče žijící v chudobě to motivuje k tomu, aby své děti posílali do školy, kde dostanou jídlo zdarma, místo aby je nechali pracovat doma.


Světová banka zjistila, že neexistuje efektivnější investice pro dosažení cílů vývoje než vzdělávání dívek*.Zdroj: *https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/04/13/world-bank-group-to-invest-25-billion-in-education-projects-benefiting-adolescent-girls

 

 

 

Vytváření pracovních příležitostí

V roce 2004 byl v Lilongwe v Malawi oficiálně otevřen výrobní závod VitaMeal vlastněný státem Malawi, přičemž polovinu finančních prostředků věnovala společnost Nu Skin. V existenci VitaMeal to byl důležitý milník. Nejen, že je složení přizpůsobeno tradiční malawské stravě, ale jídla jsou také vyráběna s využitím místní produkce a pracovní síly, což pomáhá zajistit také ekonomickou podporu. Každý měsíc se zde vyrobí přibližně 2 900 000 porcí jídla a pracovní příležitost zde dostává zhruba 400 lidí z této oblasti.

 

 

 

Důležitost vzdělávání zemědělců

Zemědělská škola pro soběstačné rodiny (School of Agriculture for Family Independence, SAFI), sídlící v této vesnici, učí studenty nejnovější zemědělské a zavlažovací metody, aby tak přinesli něco zpět svým vesnicím. Po zavedení metod SAFI se může úrodnost zvýšit až o 700 %.

 

 

 

*Společnost Nu Skin je distributorem v oblasti výživových doplňků a produktů péče o pleť vytvářejícím zisk a je obchodována na Newyorské burze (NUS). Nourish the Children je iniciativa společnosti Nu Skin a v některých zemích je zaregistrována jako podnik se společnou majetkovou účastí. Tato iniciativa umožňuje osobám Brand Affiliate a zákazníkům společnosti Nu Skin zakoupit jídlo VitaMeal od společnosti Nu Skin a věnovat ho dobročinným organizacím jako pomoc s řešením složitého světového problému, kterým je zajištění potravy podvyživeným dětem. Cena jídla VitaMeal zahrnuje výrobní náklady, celkové režijní náklady, distribuci a prodej. Stejně jako je tomu u jiných produktů Nu Skin, osobám Brand Affiliate jsou vypláceny provize a společnost Nu Skin získává z každého prodeje VitaMeal marže.