Cơ Hội ageLOC

Vào năm 2030 trên thế giới sẽ có hơn 1 tỷ người trên 60 tuổi. Vào năm 2015, ngành công nghiệp chống lão hóa sẽ tăng 76% ở Mỹ, 73% ở Châu Âu, 72% ở Nhật và 82% ở Châu Á Thái Bình Dương.

 

Sự tăng trưởng số lượng khách hàng ở độ tuổi bắt đầu lão hóa ở các thị trường phát triển cho thấy cơ hội lớn cho ngành công nghiệp chống lão hóa. Nhu cầu sử dụng sản phẩm giúp giảm những dấu hiệu lão đang tăng rất cao. Tiềm năng phát triển trong ngành chống lão hóa không chỉ tăng vọt mà còn phát triển lâu dài.

 

Dựa trên xu hướng chống lão hóa mở rộng, Nu Skin đã phát triển ageLOC. ageLOC cung cấp nền tảng sức mạnh cho Nhà Phân Phối Nu Skin khi họ tiếp tục hưởng lợi ích từ xu hướng kinh tế và xã hội, bao gồm dân số ngày càng già đi đang gia tăng. Hơn nữa, những dự báo từ môi trường kinh tế cho mô hình hoạt động kinh doanh của Nu Skin là cung cấp cơ hội hấp dẫn cho những người muốn tăng thêm thu nhập trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn.

 

"Nu Skin tiếp tục với những sản phẩm khoa học cải tiến cũng như chi trả phần trăm hoa hồng cao nhất cho Nhà Phân Phối so với các Công ty bán hàng trực tiếp niêm yết trên sàn chứng khoán New York". Dan Chart, Chủ tịch kinh doanh tập đoàn phát biểu. "Điều này có ý nghĩa đặc biệt với sự kiện năm 2008 là năm Nu Skin đạt doanh thu cao nhất trong vòng 25 năm với doanh thu đạt 1.25 tỷ đô la."