BÍ QUYẾT CỦA SỰ TRẺ TRUNG

agelocproduct

AGELOC TIẾT LỘ BÍ QUYẾT CỦA SỰ TRẺ TRUNG

 

Bạn cảm thấy những ảnh hưởng của thời gian? Bây giờ bạn có thể có tiếng nói trong cách bạn nhìn và cảm nhận khi bạn có tuổi chính nhờ vào ageLOC.


Sử dụng ngành khoa học ageLOC, chúng tôi đã tìm thấy cách để thiết lập lại Nhóm Gien Trẻ để đưa về trạng thái hoạt động trẻ hóa. Với kiến thức này, chúng tôi có thể tạo và cung cấp từng sản phẩm gia đình riêng lẻ tập trung vào những mối quan tâm chính của việc chống lão hóa. Kết quả là một nhóm những sản phẩm chống lão hóa mới đã được phát triển mà Nu Skin gọi là Những Bộ Điều Biến Chống Lão Hóa (ARMs).

 

ARMs NHẮM MỤC TIÊU ĐẾN NHỮNG NGUỒN GỐC GÂY LÃO HÓA ĐỂ GIÚP CHÚNG TA NHÌN VÀ CẢM NHẬN SỰ TRẺ TRUNG HƠN, bao gồm những sản phẩm chăm sóc da và sản phẩm dinh dưỡng. Chúng tôi phát triển AMRs đầu tiên (những sản phẩm chăm sóc da ageLOC), và tiếp tục phát triển một ARMs dinh dưỡng. Hiện nay, danh mục sản phẩm AMRs của chúng tôi bao gồm năm sản phẩm chăm sóc da ageLOC và một sản phẩm dinh dưỡng ageLOC, cùng với một số sản phẩm đang trong quá trình phát triển. ARMs tượng trưng cho những gì chúng tôi tin tưởng sẽ trở thành giải pháp chống lão hóa tiên tiến và toàn diện nhất.