6A_image2
LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA CHÚNG TÔI
 

Ngành khoa học Nu Skin tập trung vào sáu thuộc tính mang lại cho công ty những lợi thế cạnh tranh mà chúng tôi gọi là LỢI THẾ 6A.

 

1. Aging Gene Databank: Nu Skin có một cơ sở dữ liệu gien độc quyền phân tích 25.000 gien để hiểu được vị trí và xác định tính chất của chúng theo thời gian.

 

2. Assets: Nu Skin sở hữu 14 bằng sáng chế để bảo vệ những sản phẩm, cải tiến và các bí mật thương mại của mình.

 

3. Academic All-Stars: Không có công ty nào có số lượng các nhà khoa học giàu kinh nghiệm như chúng tôi đang có trong Ban Cố Vấn Khoa Học. Chúng tôi cũng có mối quan hệ đối tác với LifeGen Technologies và Đại học Stanford cho phép chúng tôi ứng dụng chuyên môn của họ trong nghiên cứu di truyền và sinh học.

 

4. ageLOC Algorithm: Nu Skin đã thực hiện một quá trình khoa học quan trọng và xem xét phương pháp chống lão hóa mới thông qua nghiên cứu gien. Chúng tôi có thể xác định, đưa ra mục tiêu và thiết lập lại Nhóm Gien Trẻ để nhắm mục tiêu nguồn gốc cơ bản gây lão hóa.

 

5. ARMs: Chúng tôi xem xét những gien phức tạp để xác định chúng cho việc thúc đẩy và tăng gien trẻ lên, đồng thời làm giảm những gien làm tăng sự lão hóa. Chúng tôi có thể thiết lập lại Nhóm Gen Trẻ bằng những sản phẩm Điều Biến Chống Lão Hóa.

 

6. Array of Expertise: Chúng tôi thống trị ngành công nghệ chống lão hóa nhờ vào các nhà khoa học có kinh nghiệm chuyên môn và tài năng trong nhiều lĩnh vực.