ageLOC LumiSpa

Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!

ageLOC® LumiSpa® Trải nghiệm làn da sáng, mềm mại và mịn màng hơn.

LumiSpa Sensitive Kit

ageLOC LumiSpa Sensitive Kit

 • PSV 125.00
 • 01010743
LumiSpa Sensitive Kit

short description

 • 01010743
   Learn More
   ageLOC LumiSpa Acne Kit

   ageLOC LumiSpa Acne Kit

   • PSV 125.00
   • 01010747
   ageLOC LumiSpa Acne Kit

   • 01010747
     Learn More
     LumiSpa Dry Kit

     ageLOC LumiSpa Dry Kit

     • PSV 125.00
     • 01010746
     LumiSpa Dry Kit

     • 01010746
       Learn More
       LumiSpa Oily kit

       ageLOC LumiSpa Oily Kit

       • PSV 125.00
       • 01010745
       LumiSpa Oily kit

       • 01010745
         Learn More
         LumiSpa Normal/Combo Kit

         ageLOC LumiSpa Normal/Combo Kit

         • PSV 125.00
         • 01010744
         LumiSpa Normal/Combo Kit

         • 01010744
           Learn More
           Gentle Treatment Head

           Gentle Treatment Head

           • PSV 26.00
           • 01310014
           Gentle Treatment Head

           short description

           • 01310014
             Learn More
             ageLOC LumiSpa Premiere Kit

             ageLOC® LumiSpa® Premier Kit

             • PSV 250.00
             • 01010669
             ageLOC LumiSpa Premiere Kit

             • 01010669
               Learn More
               ageLOC LumiSpa Debut Kit (Normal/Combo)

               ageLOC® LumiSpa® Debut Kit (Da Thường/Hỗn Hợp)

               • PSV 100.00
               • 01010617
               ageLOC LumiSpa Debut Kit (Normal/Combo)

               • 01010617
                 Learn More
                 ageLOC LumiSpa Debut Kit (Sensitive)

                 ageLOC® LumiSpa® Debut Kit (Da Nhạy Cảm)

                 • PSV 100.00
                 • 01010620
                 ageLOC LumiSpa Debut Kit (Sensitive)

                 • 01010620
                   Learn More
                   ageLOC LumiSpa Debut Kit (Oily)

                   ageLOC® LumiSpa® Debut Kit (Da Dầu)

                   • PSV 100.00
                   • 01010621
                   ageLOC LumiSpa Debut Kit (Oily)

                   • 01010621
                     Learn More
                     ageLOC LumiSpa Debut Kit (Dry)

                     ageLOC® LumiSpa® Debut Kit (Da Khô)

                     • PSV 100.00
                     • 01010622
                     ageLOC LumiSpa Debut Kit (Dry)

                     • 01010622
                       Learn More
                       ageLOC LumiSpa Debut Kit (Acne)

                       ageLOC® LumiSpa® Debut Kit (Da Mụn)

                       • PSV 100.00
                       • 01010623
                       ageLOC LumiSpa Debut Kit (Acne)

                       • 01010623
                         Learn More
                         ageLOC LumiSpa Cleanser (Normal/Combo)

                         ageLOC® LumiSpa® Cleanser (Da Thường/Hỗn Hợp)

                         • PSV 26.00
                         • 01001492
                         ageLOC LumiSpa Cleanser (Normal/Combo)

                         • 01001492
                         • 3.4 fl. oz.
                           Learn More
                           ageLOC LumiSpa Cleanser (Sensitive)

                           ageLOC® LumiSpa® Cleanser (Da Dầu)

                           • PSV 26.00
                           • 01001493
                           ageLOC LumiSpa Cleanser (Sensitive)

                           • 01001493
                           • 3.4 fl. oz.
                             Learn More
                             ageLOC LumiSpa Cleanser (Oily)

                             ageLOC® LumiSpa® Cleanser (Da Nhạy Cảm)

                             • PSV 26.00
                             • 01001491
                             ageLOC LumiSpa Cleanser (Oily)

                             • 01001491
                             • 3.4 fl. oz.
                               Learn More
                               ageLOC LumiSpa Cleanser (Acne)

                               ageLOC® LumiSpa® Cleanser (Da Mụn)

                               • PSV 26.00
                               • 01001495
                               ageLOC LumiSpa Cleanser (Acne)

                               • 01001495
                               • 3.4 fl. oz.
                                 Learn More
                                 ageLOC LumiSpa Cleanser (Dry)

                                 ageLOC® LumiSpa® Cleanser (Da Khô)

                                 • PSV 26.00
                                 • 01001494
                                 ageLOC LumiSpa Cleanser (Dry)

                                 • 01001494
                                 • 3.4 fl. oz.
                                   Learn More
                                   ageLOC LumiSpa Head (Firm)

                                   ageLOC® LumiSpa® Head (Firm)

                                   • PSV 26.00
                                   • 01310015
                                   ageLOC LumiSpa Head (Firm)

                                   • 01310015
                                     Learn More
                                     ageLOC LumiSpa Head (Normal)

                                     ageLOC® LumiSpa® Head (Normal)

                                     • PSV 26.00
                                     • 01310013
                                     ageLOC LumiSpa Head (Normal)

                                     • 01310013
                                       Learn More
                                       Tham gia Nu Skin Trở thành một đại diện thương hiệu