Contact

LIÊN LẠC

1-800-487-1000

Sales Support/Shipping– hỗ trợ đặt hàng/thay đổi đơn hàng
1-800-487-1000 phím 1 hoặc support@nuskin.com

1-801-345-0337 phím 1 (Tiếng Việt)
Đặt hàng, Quản lý ADR , Đổi điểm ADR, Đăng kí Khách Hàng/Nhà Phân Phối mới, Hỗ trợ Đổi hoặc Trả Hàng, Khuyến Mãi

 

Sign-Up– hỗ trợ đăng ký người mới
1-800-487-1000 phím 2 hoặc
support@nuskin.com

1-801-345-0337 phím 2 (Tiếng Việt)

 

Technical Support– hỗ trợ về kỹ thuật
1-800-487-1000 phím 3 hoặc
techsupport@nuskin.com

1-801-345-0337 phím 3 (Tiếng Việt)

 

Product Support– hỗ trợ về sản phẩm
1-800-487-1000 phím 4 hoặc productspecialist@nuskin.com

1-801-345-0337 phím 4 (Tiếng Việt)

Hỏi Đáp về Sản Phẩm

 

Shipping/Tracking/Billing– hỗ trợ gửi hàng/hóa đơn
1-800-487-1000 phím 5

1-801-345-0337 phím 5 (Tiếng Việt)

 

Distributor Support– hỗ trợ cho nhà phân phối
1-800-487-1000 phím 6

1-801-345-0337 phím 6 (Tiếng Việt)

Đổi Tài Khoản, Tiền Hoa Hồng, Chính Sách Trả Thưởng, Luật Lệ, và những thông tin liên quan đến vấn đề kinh doanh

Nếu bạn là Executive hoặc cao hơn Executive, sẽ có một Account Manager hướng dẫn bạn tùy theo vùng miền bạn ở và ngôn ngữ bạn nói. Để biết thêm về Account Manager, click vào đây.

 

Thời Gian Làm Việc* (MST):

Đăng Kí/Đặt Hàng/Hỗ trợ Kỹ Thuật: Thứ hai-thứ sáu 7am-10pm, Thứ bảy 9am-2pm

Hỗ Trợ Nhà Phân Phối: Thứ hai-thứ sáu 8am-6pm

Hỗ Trợ về Sản Phẩm: Thứ hai-thứ sáu 8am-5pm

Đặt câu hỏi Online: Thứ hai-thứ sáu 7am-7pm

Địa chỉ:

Trụ Sở Chính
75 West Center
Provo, UT 84601

 

Provo Trung Tâm Sản Phẩm

75 West Center
Provo, UT 84601

10am-7pm Thứ hai-thứ sáu

10am-2pm Thứ bảy

 

Trả Hàng/Nhà Kho
275 E 1325 S
Provo, UT 84606

 

Số fax: 1-800-487-8000

Divider