Chăm sóc cơ thể

Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!

Body Care

Nu Skin®, sản phẩm chăm sóc cơ thể chứa các chất liệu được thiết kế để nuôi dưỡng, bảo vệ và làm êm dịu. Với các phương thức tiên tiến này, mỗi một chút của cơ thể bạn sẽ cảm thấy tuyệt diệu---ngày và đêm.

Body Care Essentials Package

Body Care Essentials Package

 • PSV 30.40
 • 01103750
Body Care Essentials Package

Perennial Intense Body Moisturizer, Liquid Body Lufra, and Liquid Body Bar.

 • 01103750
   Learn More
   Body Bar

   Body Bar

   • PSV 8.08
   • 01110353
   Body Bar

   • 01110353
   • 4 oz.
     Learn More
     Body Bar (5 pack)

     Body Bar 5 pack

     • PSV 35.15
     • 01110354
     Body Bar (5 pack)

     • 01110354
     • 5 pack
       Learn More
       Liquid Body Bar

       Liquid Body Bar 8.4 oz.

       • PSV 8.55
       • 01101216
       Liquid Body Bar

       • 01101216
       • 8.4 oz.
         Learn More
         Liquid Body Bar 16.9 oz.

         Liquid Body Bar 16.9 oz.

         • PSV 15.20
         • 01101217
         Liquid Body Bar 16.9 oz.

         • 01101217
         • 16.9 oz.
           Learn More
           Herbal Mineral Bath

           Herbal Mineral Bath

           • PSV 14.25
           • 01101225
           Herbal Mineral Bath

           • 01101225
           • 16.9 oz.
             Learn More
             Body Cleansing Gel (250ml)

             Body Cleansing Gel 8.4 oz.

             • PSV 8.08
             • 01101223
             Body Cleansing Gel (250ml)

             • 01101223
               Learn More
               Body Cleansing Gel (16.9 oz.)

               Body Cleansing Gel 16.9 oz.

               • PSV 13.78
               • 01101224
               Body Cleansing Gel (16.9 oz.)

               • 01101224
                 Learn More
                 Liquid Body Lufra

                 Liquid Body Lufra

                 • PSV 9.50
                 • 01102717
                 Liquid Body Lufra

                 • 01102717
                 • 8.4 oz.
                   Learn More
                   Epoch Polishing Bar

                   Polishing Bar

                   • PSV 8.00
                   • 01110803
                   Epoch Polishing Bar

                   • 01110803
                   • 3.4 oz.
                     Learn More
                     Hand Lotion

                     Hand Lotion

                     • PSV 7.60
                     • 01110329
                     Hand Lotion

                     • 01110329
                     • 4.2 oz.
                       Learn More
                       Perennial Intense Body Moisturizer

                       Perennial Intense Body Moisturizer

                       • PSV 14.25
                       • 01100875
                       Perennial Intense Body Moisturizer

                       • 01100875
                       • 8.4 oz.
                         Learn More
                         Body Smoother

                         Body Smoother

                         • PSV 10.45
                         • 01101239
                         Body Smoother

                         • 01101239
                         • 8.4 oz.
                           Learn More
                           Epoch Baobab Body Butter

                           Baobab Body Butter

                           • PSV 23.00
                           • 01102781
                           Epoch Baobab Body Butter

                           • 01102781
                           • 4.4 oz.
                             Learn More
                             Tham gia Nu Skin Trở thành một đại diện thương hiệu