Chăm sóc cơ thể

Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!
Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!

Body Care

Nu Skin®, sản phẩm chăm sóc cơ thể chứa các chất liệu được thiết kế để nuôi dưỡng, bảo vệ và làm êm dịu. Với các phương thức tiên tiến này, mỗi một chút của cơ thể bạn sẽ cảm thấy tuyệt diệu---ngày và đêm.

Body Care Essentials Package

Body Care Essentials Package

 • 01103750
Body Care Essentials Package

Perennial Intense Body Moisturizer, Liquid Body Lufra, and Liquid Body Bar.

 • 01103750
   Learn More
   Body Bar

   Body Bar

   • 01110353
   Body Bar

   • 01110353
   • 4 oz.
     Learn More
     Body Bar (5 pack)

     Body Bar 5 pack

     • 01110354
     Body Bar (5 pack)

     • 01110354
     • 5 pack
       Learn More
       Liquid Body Bar

       Liquid Body Bar 8.4 oz.

       • 01101216
       Liquid Body Bar

       • 01101216
       • 8.4 oz.
         Learn More
         Liquid Body Bar 16.9 oz.

         Liquid Body Bar 16.9 oz.

         • 01101217
         Liquid Body Bar 16.9 oz.

         • 01101217
         • 16.9 oz.
           Learn More
           Herbal Mineral Bath

           Herbal Mineral Bath

           • 01101225
           Herbal Mineral Bath

           • 01101225
           • 16.9 oz.
             Learn More
             Body Cleansing Gel (16.9 oz.)

             Body Cleansing Gel 16.9 oz.

             • 01101224
             Body Cleansing Gel (16.9 oz.)

             • 01101224
               Learn More
               Liquid Body Lufra

               Liquid Body Lufra

               • 01102717
               Liquid Body Lufra

               • 01102717
               • 8.4 oz.
                 Learn More
                 Epoch Polishing Bar

                 Epoch® Polishing Bar

                 • 01110803
                 Epoch Polishing Bar

                 Epoch® Polishing Bar

                 • 01110803
                 • 3.4 oz.
                   Learn More
                   Hand Lotion

                   Hand Lotion

                   • 01110329
                   Hand Lotion

                   • 01110329
                   • 4.2 oz.
                     Learn More
                     Perennial Intense Body Moisturizer

                     Perennial Intense Body Moisturizer

                     • 01100875
                     Perennial Intense Body Moisturizer

                     • 01100875
                     • 8.4 oz.
                       Learn More
                       Body Smoother

                       Body Smoother

                       • 01101239
                       Body Smoother

                       • 01101239
                       • 8.4 oz.
                         Learn More
                         Epoch Baobab Body Butter

                         Epoch® Baobab Body Butter

                         • 01102781
                         Epoch Baobab Body Butter

                         Epoch® Baobab Body Butter

                         • 01102781
                         • 4.4 oz.
                           Learn More