Hãy trở thành Đại sứ

Đại sứ

Đại sứ của chương trình Nuôi Dưỡng Trẻ Em là một người không chỉ đóng góp qua chương trình Nuôi Dưỡng Trẻ Em để giúp đỡ các trẻ em đói khổ, mà còn chấp nhận chương trình Nuôi Dưỡng Trẻ Em như một lý do của cá nhân. Họ thực hiện cam kết tặng ít nhất bốn gói VitaMeal mỗi tháng và truyền cảm hứng và khuyến khích cho những người khác trực thuộc với mình (cá nhân, khách hàng cá nhân, và nhà phân phối trực thuộc tầng đầu tiên) để cùng nhau đóng góp thêm được 12 gói mỗi tháng. (Sự đóng góp được thực hiện qua chương trình tự động giao hàng). Sau hai tháng quyên góp 16 gói, nhà phân phối đó có thể trở thành một Đại sứ.

 

Các đại sứ sẽ nhận được huy hiệu cài đặc biệt của chương trình Nuôi Dưỡng Trẻ Em và giấy chứng nhận. Chứng nhận này sẽ được trưng bày và huy hiệu cài với sự khiêm nhường và tự hào vì đại diện cho chương trình cứu đói trẻ em thông qua những tấm lòng hảo tâm.

 

Mỗi năm khi một đại sứ hoàn thành được các yêu cầu đặt ra bởi chương trình Nuôi Dưỡng Trẻ Em, sẽ nhận được giấy chứng nhận mới biểu thị cho số năm họ đã làm đại sứ cho chương trình Nuôi Dưỡng Trẻ Em (một năm, hai năm, ba năm, ect). Thêm vào đó, chương trình Nuôi Dưỡng Trẻ Em sẽ gửi thêm một túi VitaMeal nữa dưới tên của chính đại sứ đó để giúp cho các trẻ em đói nghèo trên toàn thế giới.

 

Khi một đại sứ trở thành đại sứ liên tục trong năm năm, họ sẽ nhận được một bức tượng "Người phụ nữ và đứa trẻ." Đây là một bức tượng được khắc bằng tay từ gỗ Châu Phi miêu tả một người phụ nữ cúi xuống để đỡ một đứa bé lên. Đó là biểu tượng của hàng ngàn đứa trẻ mà các đại sứ của chúng ta đang hướng tới mỗi ngày để giúp chúng.

 

Trưởng Đại Sứ

Trưởng Đại sứ là một đại sứ có thể truyền nguồn cảm hứng để làm cho ba người khác ở tầng đầu tiên trong tổ chức của mình cũng trở thành đại sứ trong cùng một tháng. Những cá nhân này đang thực sự cam kết cho chương trình Nuôi Dưỡng Trẻ Em, chứng minh bằng những nổ lực của họ để động viên mọi người cùng tham gia.

 

Trưởng Đại sứ nhận được một huy hiệu cài đặc biệt và giấy chứng nhận. Đại sứ nên trưng bày giấy chứng nhận và đeo huy hiệu để tự hào rằng họ và những đại sứ đầu tiên của họ cung cấp gần 2.000 bữa ăn dinh dưỡng mỗi tháng và gần 24.000 bữa ăn một năm.

 

Vào ngày kỷ niệm một năm của trưởng đại sứ, họ sẽ nhận được gậy đi bộ làm bằng tay chạm khắc từ gỗ Châu Phi. Cây "Gậy Trưởng" này thường chỉ giành cho thị trưởng của làng. Nó là biểu hiện của uy quyền, sức ảnh hưởng và tình yêu thương giành cho người dân của mình. Ông ấy là một nhà lãnh đạo mà người dân của mình có thể thay đổi; ông ấy sẽ giúp họ tìm thấy sức khỏe, sự an toàn, và một tương lai tốt hơn. Trưởng Đại sứ của chương trình Nuôi Dưỡng Trẻ Em được tặng thưởng Gậy Trưởng để biểu dương cho cam kết không ích kỷ của họ, để có thể cứu giúp tất cả các trẻ em trên toàn thế giới.

 

Khi một người trở thành trưởng đại sứ liên tục trong năm năm, họ sẽ nhận được một bản vẽ tuyệt đẹp kích cỡ 16" x 16" mô phỏng lại bức họa Nuôi Dưỡng Trẻ Em, đại diện cho gần 400 triệu bữa ăn được tặng đi và nhiều khuôn mặt tươi cười của những trẻ em đói nghèo mà họ đã nuôi dưỡng trên khắp thế giới. Đó là bức tranh giống như bức tranh đang treo ở văn phòng công ty ở Provo, Utah và có chữ ký của họa sĩ.

 

Cảm ơn bạn đã góp phần ban phước cho cuộc sống của rất nhiều trẻ em nghèo trên toàn thế giới với các bữa ăn lành mạnh và phong phú chất dinh dưỡng. Bạn là sự khác biệt. Đã được chứng minh.