Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ
nu-skin-glossary-page-banner-image

Udržateľnosť – slovník pojmov

O udržateľnosti sa už povedalo dosť, no zdanlivo to potrebuje ďalšie vysvetlenie. Chceme vám zjednodušiť tému udržateľnosti a začneme týmto slovníkom pojmov na základe relevantnosti spoločnosti Nu Skin Europe Middle East and Africa. Aj keď sa dostupnosť prísad, balení alebo produktov môže líšiť podľa trhu, s vyhľadaním alebo preskúmaním niektorých slov, na ktoré môžete natrafiť v našej komunikácii, vám pomôže tento stručný slovník pojmov. Ak máme obsiahlejšie vedomosti, dokážeme sa lepšie postarať o svoju planétu.

 

#ForceForGreen

 


CEA

Ekologicky riadené poľnohospodárstvo (CEA) je technologicky založený prístup k poľnohospodárstvu. Suroviny sa v rámci postupov CEA pestujú v uzatvorenom prostredí, čím sa zabezpečuje vysledovateľnosť a udržateľnosť, počnúc semienkami až po konečný produkt. [see Groviv]


Obal Eco-Pac

Tuba Eco-Pac je ako prvá v kozmetickom priemysle doposiaľ nevídaným dizajnom, ktorý eliminuje nadstavec s vrchnákom (t. j. vyklápací vrchnák, ktorý je súčasťou tradičných obalov). Odstránenie nadstavca s vrchnákom pri našich tubách Eco-Pac má pozitívny vplyv na redukciu plastu. Na základe celosvetového predaja produktov Epoch v roku 2020 spoločnosť Nu Skin teraz ušetrí s týmto novým dizajnom Eco-Pac každý rok približne 67 ton panenského plastu. [see bio-pe]. Táto percentuálna hodnota je založená na porovnaní procesov výroby obalov za predpokladu rovnakej štandardnej cesty prepravy zo Šanghaja do Los Angeles (na základe celosvetového predaja produktov Epoch v roku 2020).

Obal Eco-Pac je použitý v produktoch Epoch Glacial Marine Mud, Baobab Body Butter, Yin and Yang Mask, Firewalker, IceDancer, Sole Solution a vo všetkých šampónoch a kondicionéri Epoch Ava Puhi Moni*.

Informácie o zodpovednej recyklácii týchto produktov získate v miestnych zariadeniach na spracovanie odpadu.


FSC (označenie)

Keď vidíte logo FSC, to znamená, že výberom tohto produktu pomáhate starať sa o svetové lesy. Forest Stewardship Council (FSC) je nezisková organizácia, ktorá sa venuje propagácii zodpovedného spravovania lesov na celom svete a podporuje ekologicky primerané, spoločensky prínosné a ekonomicky schodné spravovanie lesov. Organizácia FSC certifikuje lesy na celom svete, aby zabezpečila, že spĺňajú environmentálne a sociálne štandardy FSC. Informácie o zodpovednej recyklácii týchto produktov získate v miestnych zariadeniach na spracovanie odpadu.


Sklo

Sklo je vo všeobecnosti jeden z najjednoduchších materiálov na recykláciu. Overte si v miestnych recyklačných zariadeniach, či prijímajú sklo. Nemiešajte číre sklo s farebným sklom.


Groviv

Groviv je inovatívna iniciatíva spoločnosti Nu Skin zameraná na zabezpečovanie surovín z kontrolovaného prostredia. Ide o prístup k poľnohospodárstvu a kultivácii zložiek využívajúci moderné technológie. Zložky s certifikáciou Groviv sa pestujú v uzavretej konštrukcii za pomoci technológií, ktoré zabezpečujú optimálne podmienky od semienka až po roztok. Ak na obale produktu Nu Skin uvidíte značku Groviv, znamená to, že produkt obsahuje zložku alebo zložky vypestované alebo kultivované v rámci kontrolovaného hospodárstva.


PCF

(Pozri recyklovaný kartónový papier)


Plast

Plast je nevyhnutnou súčasťou našich životov a má mnoho výhod – vrátane obalov na produkty, ktoré milujeme. Usilovne pracujeme na znižovaní jednorazových plastov prostredníctvom nášho „cieľa 5 R“ [(translation)], ale nemôžeme to robiť sami. Pri práci na zabezpečovaní zodpovednej výroby potrebujeme vašu pomoc riadne zlikvidovať obal.

Keďže možnosť recyklácie je odlišná v každej krajine, obráťte sa na miestne prevádzky, aby ste sa dozvedeli, ako čo najlepšie zaobchádzať s obalmi.


PCR 4

Recyklovaná živica po použití spotrebiteľom (PCR) je termín pre plast, ktorý je recyklovaný na druhé (alebo tretie, štvrté, piate, či dokonca siedme!) použitie. Označuje plast, ktorý je už recyklovaný a zmenil svoj účel na obal produktu, ktorý teraz držíte. Zvýšením množstva PCR, ktoré máme vo svojich produktoch, znižujeme vytváranie nových plastov, čo má za následok nižšiu uhlíkovú stopu. Uvedená percentuálna hodnota označuje, koľko opätovne použitého materiálu je v obale. Keďže možnosť recyklácie je odlišná v každej krajine, obráťte sa na miestne prevádzky, aby ste sa dozvedeli, ako čo najlepšie zaobchádzať s obalmi.


Recyklovateľné (5 R)

Recyklovateľné veci sú presne také – možno ich recyklovať.


Recyklované (5 R)

V spoločnosti Nu Skin považujeme produkt za „recyklovaný“, ak je vyrobený z recyklovaného materiálu, napríklad z recyklovanej živice po použití spotrebiteľom [see PCR].


Opätovne použiteľné (5 R)

Produkty, ktoré možno naplniť na viac ako jedno použitie, t. j. sú zavedené systémy na zber a opätovné napĺňanie pôvodných obalov. Redukované (5 R) V spoločnosti Nu Skin pojem „redukované“ označuje produkty, v prípade ktorých sa zredukovala hmotnosť alebo objem v porovnaní s predchádzajúcou verziou produktu, a preto vytvárajú menej odpadu.


Obnoviteľné (5 R)

V spoločnosti Nu Skin pojem „obnoviteľné“ označuje obnoviteľnosť zdrojového materiálu (t. j. cukrovej trstiny), z ktorého je obal vyrobený.


Recyklovaný papier (kartón)

Recyklovaný papier (kartón) alebo celulóza/kartón po použití (PCF) je zrecyklovaný papier – čo znamená, že papier je už zrecyklovaný a zmenil účel na obal, ktorý teraz držíte. Zvyšovaním množstva PCF, ktoré sa nachádza v našich produktoch, znižujeme množstvo panenského alebo nového papiera, ktorý používame. Uvedená percentuálna hodnota označuje, koľko opätovne použitého materiálu je v obale.


Okrúhly stôl pre udržateľný palmový olej (RSPO)

Palmový olej je jeden z najpoužívanejších účinných olejov s použitím pôdy. Keď sa však vyrába neudržateľným spôsobom, vedie to k odlesňovaniu, strate biodiverzity, erózii pôdy a znečisťovaniu vody. Oddanosťou k používaniu certifikovaného palmového oleju, ktorý pochádza zo zodpovedného a udržateľného zdroja, pri výrobe ďalších produktových línií, zabezpečujeme, že zdroje, ktoré používame, majú pozitívny vplyv na životné prostredie.


Logo udržateľnosti

Ak vidíte naše logo udržateľnosti znázornené na druhotnom balení (škatuľa a pod.) nového alebo minulého produktu Nu Skin, je prejavom nášho úsilia o udržateľnosť.


TE alebo označenie odolné proti falšovaniu

Označenie TE alebo označenie odolné proti falšovaniu je priehľadný štítok, ktorý tesní a zabraňuje otvoreniu škatule produktu. Označenia TE spoločnosti Nu Skin Europe Middle East and Africa (pre región EMEA) sú vyrobené zo 100 % roztoku na báze dreva.


Nulový odpad

Nu Skin dodržiava usmernenie Medzinárodnej asociácie pre nulový odpad (ZWIA), podľa ktorého každý termín obsahujúci slovo „nulový“, má znamenať aspoň 90 % odklon od skládok, spaľovní a životného prostredia.


Ciele 5 R

Zaväzujeme sa, že všetky naše produkty budú spĺňať „5 R“ (anglický výraz) do roku 2030: budú buď recyklovateľné (Recyclable), recyklované (Recycled), opätovne použiteľné (Reusable), obnovené (Renewed), alebo obnoviteľné (Renewable).


Zoznam všetkých registrovaných ochranných známok nájdete na stránke so slovníkom pojmov registrovaných ochranných známok na www.nuskin.com.

 

 

 

Ste pripravení na výzvu menom recyklácia?

Podeľte sa o to, ako recyklujete produkty a obaly Nu Skin na Instagrame, aby ste inšpirovali ďalších, a pomocou #ForceForGreen sledujte toto hnutie!

 


Zdieľať na Instagrame


 

 

* Produkty Epoch prejdú na svoj nový obal v rozličných časoch na rôznych trhoch, ale v niektorých prípadoch v rozličných časoch na tom istom trhu.