Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ

Sustainability

 

Udržateľnosť

Dnes prijímame udržateľné postupy, ktoré zabezpečia dostatok zdrojov pre zajtrajšok.

 

 

 

Toto video prezentuje úsilie spoločnosti Nu Skin Group o udržateľnosť na celom svete bez konkrétneho zamerania alebo vyhradenia pre región Európy, Stredného východu a Afriky (EMEA). Niektoré produkty uvedené v tomto videu nemusia byť v súčasnosti v krajinách regiónu EMEA k dispozícii, alebo sa predávajú v inom obale. Ak máte otázky týkajúce sa dostupnosti produktov, kontaktujte zástupcu na vašom miestnom trhu.

 

Starostlivosť o našu planétu

 

Udržateľnosť je v spoločnosti Nu Skin oveľa viac než len módne slovo. Sme pevne odhodlaní udržiavať naše globálne komunity čisté, bezpečné a chránené do ďalekej budúcnosti prostredníctvom konkrétnych záväzkov týkajúcich sa našich ľudí, planéty a produktov.

Pri 20 našich najlepších produktoch už boli vykonané účinné a merateľné zmeny a zaviazali sme sa, že do roku 2030 zlepšíme udržateľnosť celého nášho portfólia.

 

nu-skin-force-for-good-sustainability-icon-trees

Vysadených 51 000 stromov

 

nu-skin-force-for-good-sustainability-icon-mangroves

Ochrana 2.137 akrov mangrovov, útesov, lesov a ostrovov

 

nu-skin-force-for-good-sustainability-icon-plastic

O 2.137 tony menej použitých plastov ročne odstránením plastového podnosu z produktov Galvanic Spa Facial Gels*

 

*Na základe globálnych údajov o predaji z roku 2020

 

Naše záväzky v oblasti udržateľnostiVytvoriť systém hodnotenia vplyvu na životné prostredie na účely posudzovania našich produktov


SPLNENÉ

 

Posudzovať, hodnotiť a zlepšovať hodnotenie vplyvu 20 našich top produktov na životné prostredie


SPLNENÉ

 

Posudzovať, hodnotiť a zlepšovať hodnotenie vplyvu 100 % našich produktov na životné prostredie Dosiahnuť 100 % vyváženie hmotnostnej bilancie udržateľného palmového oleja


NAPLÁNOVANÉ


Zaistiť, aby boli všetky obaly produktov recyklované, recyklovateľné, opakovane použiteľné, redukované alebo obnoviteľné


NAPLÁNOVANÉ


Prečítajte si náš prísľub udržateľnosti

 

 

 

 

 

„Chceme tiež vybudovať celosvetovú sieť zariadení s nulovým odpadom.“

 

Ritch Wood

Výkonný riaditeľ spoločnosti Nu Skin

 


 

 

Naše piliere udržateľnosti

 

Ľudia


V spoločnosti Nu Skin veríme v silu zmeny srdca a mysle. Podpora alebo inšpirovanie udržateľných zmien spoluprácou s ľuďmi na celom svete je rozhodujúcou súčasťou mnohých projektov nadácie Nu Skin Force for Good Foundation.

Či už je to výučba metód udržateľného poľnohospodárstva prostredníctvom Školy poľnohospodárstva pre nezávislosť rodín (SAFI), podpora ekonomického rastu a propagácia dôležitosti recyklácie alebo pomoc ostrovným národom pri zachovaní ich kultúry a prostredia pre ďalšie generácie, pozitívna zmena vždy začína u ľudí.

 

 

Planéta


Aby sme zmiernili svoj dopad na planétu, začali sme pohľadom do vnútra. Našim záväzkom je neustále pracovať na vytváraní globálnej siete zariadení s nulovým odpadom. Čo to znamená? Znamená to, že pracujeme na tom, aby sme 90 % odpadu z našich pobočiek nevyvážali na skládky, čo v konečnom dôsledku povedie k čistejšej a zdravšej planéte.

Táto iniciatíva sa už začala v regióne EMEA a náš sklad v meste Venlo využíva zelenú energiu z obnoviteľných zdrojov, LED osvetlenie s nízkou spotrebou energie a recyklovaný materiál v niektorých našich obaloch produktov. Dokonca je tu umiestnený aj včelí úľ!

 

 

Produkt


Vytváranie inovatívnych a vysoko kvalitných produktov nás vždy hnalo vpred. Tak, ako nikdy neprestaneme pracovať na tom, aby boli tieto produkty lepšie ako kedykoľvek predtým, chceme tiež znížiť ich dopad na planétu. Je to zodpovednosť, ktorú berieme vážne. Preto pri viacerých produktoch používame udržateľné komponenty, ako je živica z použitých materiálov (PCR) alebo bioživica vyrobená z cukrovej trstiny, pričom ich v budúcnosti plánujeme využívať omnoho viac.

Už sme začali posudzovať, hodnotiť a zlepšovať skóre vplyvu na životné prostredie niektorých našich najobľúbenejších produktov a naším plánom je do roku 2023 urobiť to isté pre celé naše portfólio. Naším záväzkom je zabezpečiť, aby každý z nich mal do roku 2030 udržateľnejší obal – čo nie je pri takto veľkom portfóliu ľahká úloha, ale postupne sa k tomu prepracujeme.
Časť nášho pokroku v tejto oblasti vidíte v našej produktovej línii Nutricentials.

 

Objavte Nutricentials

 

 

 

Tri stromy pre udržateľnosť


 

 

Keď na ktorejkoľvek z našich produktových stránok nájdete logo Nu Skin s tromi stromami, budete vedieť, že sme pre tento produkt vykonali vyhodnotenie a vylepšenie s cieľom znížiť náš vplyv na životné prostredie. V priebehu našej práce na naplnení nášho záväzku udržateľnosti sa toto logo bude objavovať na stránke internetového obchodu pri čoraz väčšom množstve produktov Nu Skin.
Nie je to však jediné logo, ktoré nájdete. Prechádzame na kartóny s certifikáciou FSC a na všetkých našich produktoch tiež nájdete logo Green Dot – dve prepletené šípky.

 


Objavte slovník pojmov

 

 

Nakupujte naše najudržateľnejšie produkty*

 

 

 

Ako sa môžete pridať?

 

nu-skin-force-for-good-participation-epoch-image

1. Zakúpte si produkty z produktovej línie Epoch*

Vždy, keď si kúpite produkt Epoch, spoločnosť Nu Skin daruje 0,25 USD nadácii Nu Skin Force for Good Foundation, ktorá je významným prispievateľom do projektu Seacology. Táto organizácia vytvára obojstranne prospešné partnerstvá v oblasti ochrany, ktoré pomáhajú ostrovným spoločenstvám budovať infraštruktúru a chrániť svoje morské biotopy pre ďalšie generácie. Spoločne chránia jedinečné biotopy a kultúry ostrovov na celom svete.

 

Kúpiť Epoch
nu-skin-force-for-good-participation-empty-products-image

2. Nakladajte zodpovedne s prázdnymi obalmi produktov

Všetci chceme priložiť ruku k dielu, pokiaľ ide o recykláciu alebo likvidáciu prázdnych produktov, a aj tie najmenšie zmeny môžu znamenať veľký rozdiel. V niektorých krajinách možno budete musieť pred recykláciou vykonať pár krokov navyše, ako je opláchnutie nádob, odstránenie uzáverov, viečok a pumpičiek alebo odstránenie plastových štítkov pred recykláciou papierových alebo kartónových obalov. Zabezpečením správnej recyklácie môžeme pomôcť ešte viac znížiť množstvo odpadu. Ak niekedy neviete, ako sa zbaviť niektorého produktu, neváhajte sa obrátiť na miestne zariadenia – určite sa potešia, že sa o tom informujete!

Na tejto stránke môžete sledovať najnovšie zmeny, ktoré robíme, aby sme sa stali udržateľnejšími.

 

Viac informácií

 

* Nový vzhľad produktovej línie Epoch čoskoro v regióne EMEA. Dostupnosť niektorých produktov sa v jednotlivých krajinách môže líšiť. Informácie o dostupnosti produktov nájdete na miestnej verzii lokality nuskin.com.

 

Naše ocenenia za udržateľnosť