Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ

 

Program Subskrypcji ADR OGÓLNE

 

 

ADR/Subskrypcja OGÓLNE

 

 

PROGRAM SUBSKRYPCJI ADR - PUNKTY PRODUKTOWE

 

 

ZARZĄDZANIE SUBSKRYPCJĄ ADR

 


Czym jest program subskrypcji ADR?

 

ADR jest subskrypcji, w ramach której automatycznie realizowane są zamówienia w wybranym dniu (od 1. do 25. dnia miesiąca) w trybie miesięcznym lub dwumiesięcznym (zamówienia realizowane co drugi miesiąc). Za zamówienia w ramach subskrypcji ADR otrzymuje się punkty produktowe wymienialne na darmowe produkty. Tylko zamówienia w subskrypcji ADR zawierające kwalifikujące się produkty oraz posiadające łączną wartość przynajmniej 50 SV generują punkty produktowe.


Jakie korzyści daje program subskrypcji ADR?

 

Poza możliwością zarządzania subskrypcji ADR online w dowolnym czasie, z tytułu miesięcznych lub dwumiesięcznych (realizowanych co drugi miesiąc) zamówień w ramach subskrypcji otrzymuje się punkty produktowe, które można wykorzystać na zakup produktów na warunkach określonych w Regulaminie Subskrypcji ADR.


W jaki sposób można utworzyć subskrypcję ADR?

 

Subskrypcję ADR można utworzyć online. W celu utworzenia nowej dwumiesięcznej (realizowanej co drugi miesiąc) subskrypcji ADR należy najpierw utworzyć miesięczną subskrypcję ADR. Następnie w zakładce "Zarządzanie subskrypcją ADR" w sekcji "Adres dostawy" można ustawić częstotliwość wysyłki poprzez kliknięcie opcji "Edytuj".

Kliknij tutaj, aby utworzyć subskrypcję ADR.


Czy są jakieś wymagania dotyczące utworzenia program subskrypcji ADR?

 

Nie, nie ma żadnych wymagań dotyczących utworzenia subskrypcji ADR. Jednakże, aby w pełni czerpać korzyści z programu subskrypcji ADR, łączna wartość każdego zamówienia utworzonego oraz opłaconego w ramach subskrypcji ADR musi być równa przynajmniej 50 SV.


W jaki sposób można modyfikować program subskrypcję ADR?

 

Subskrypcję ADR można modyfikować online. Zakładka "Zarządzanie subskrypcją ADR" jest dostępna na stronie www.nuskin.com po zalogowaniu się na konto i rozwinięciu menu pod imieniem i nazwiskiem.


Kiedy należy modyfikować program subskrypcję ADR?

 

Zmiany muszą zostać wprowadzone co najmniej pięć (5) dni roboczych przed wyznaczoną datą realizacji zamówienia w subskrypcji ADR. W przypadku płatności poleceniem zapłaty (jeśli ta opcja jest dostępna na danym rynku) należy wcześniej wypełnić wymagany formularz (cyfrowy lub papierowy), aby upewnić się, że utworzona subskrypcja ADR może zostać zrealizowana w wybranym dniu.


Czy otrzymam powiadomienie o wysyłce mojego zamówienia w ramach subskrypcji ADR?

 

Tak, 5 dni przed wysyłką zamówienia w ramach subskrypcji ADR wysłany zostanie e-mail z powiadomieniem. Ponadto, w momencie utworzenia zamówienia w ramach subskrypcji ADR wysłane zostanie potwierdzenie mailowe oraz kolejny e-mail z informacją dotyczącą wysyłki oraz numerem namierzania paczki służącym do śledzenia statusu zamówienia aż do momentu jego dostarczenia.


Czym można zarządzać online?

 

Można modyfikować produkty, zmienić metodę płatności, edytować adres do wysyłki oraz częstotliwość wysyłki, wymieniać punkty produktowe na produkty, a także pominąć wysyłkę zamówienia w danym miesiącu lub zlecić wysyłkę natychmiastowo. Wszystkich zmian można dokonać w zakładce "Zarządzanie subskrypcją ADR" .


Co się stanie, jeśli produkt będzie niedostępny?

 

Jeżeli produkt będzie niedostępny, zostanie on usunięty z zamówienia w ramach subskrypcji ADR w danym miesiącu. Jednakże produkt nadal pozostanie zapisany w ustawieniach subskrypcji ADR i kiedy będzie ponownie dostępny, zostanie dodany do następnego zamówienia utworzonego w ramach subskrypcji ADR (bez dodatkowego powiadomienia).


Czym są punkty produktowe w subskrypcji ADR?

 

Punkty produktowe w program subskrypcji ADR (nie należy mylić z punktami sprzedaży "SV") to punkty uzyskiwane za zamówienia realizowane w ramach subskrypcji ADR. Pomimo, że punkty produktowe nie są tym samym, co punkty sprzedaży "SV", to punkty sprzedaży są wykorzystywane do obliczania liczby punktów produktowych uzyskanych za zamówienie w ramach subskrypcji ADR oraz wyznaczania liczby punktów produktowych niezbędnych do wykupienia danego produktu. Łączna suma uzyskanych punktów produktowych w subskrypcji ADR jest dostępna do wglądu na stronie www.nuskin.com w zakładce "Zarządzanie subskrypcją ADR". Szczegółowe informacje dotyczące punktów produktowych oraz sposobu ich naliczania są dostępne w Regulaminie Subskrypcji ADR.

Uwaga: Wartość SV produktu jest widoczna na karcie dla danego produktu dostępnej na lokalnej stronie Nu Skin (dla Brand Affiliates oraz Członków) oraz w cenniku (dla Klientów, Członków oraz Brand Affiliates) dostępnym na lokalnej stronie Nu Skin.


Czy są jakieś różnice w naliczaniu punktów produktowych?

 

Tak, przy pierwszych dwunastu (12) zamówieniach zrealizowanych każdego miesiąca w ramach miesięcznej subskrypcji ADR liczba naliczanych punktów produktowych jest równa 20% łącznej sumy SV całego zamówienia w ramach subskrypcji ADR. Od trzynastego (13) zamówienia liczba uzyskanych punktów wzrasta do 30% łącznej sumy SV całego zamówienia w ramach subskrypcji ADR. W przypadku zamówień w ramach dwumiesięcznej (realizowanych co drugi miesiąc) subskrypcji ADR liczba naliczanych punktów produktowych jest równa 10% łącznej sumy SV całego zamówienia w ramach subskrypcji ADR.


Czy mogę wykorzystać punkty produktowe w innym kraju?

 

Nie, punkty produktowe mogą zostać wykorzystane tylko w kraju, w którym zostały uzyskane. Przykład: jeżeli subskrypcja ADR została utworzona na rynku niemieckim, to uzyskane w ramach tej subskrypcji punkty produktowe mogą zostać wykorzystane jedynie w zamówieniach w ramach subskrypcji ADR na rynku niemieckim.


Czy w przypadku zwrotu produktu zdobyte punkty produktowe zostaną odliczone?

 

Tak, punkty produktowe uzyskane za ten produkt zostaną odliczone od łącznej sumy zgromadzonych punktów. Nie można zwracać lub wymieniać produktów, które zostały wykupione za pomocą punktów produktowych.


Czy stracę punkty produktowe w przypadku anulowania program subskrypcji ADR?

 

W przypadku, jeśli anulowana zostanie ostatnia subskrypcji ADR na danym rynku, punkty produktowe zostaną usunięte ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło anulowanie subskrypcji ADR.


Czy są produkty, za które nie przyznaje się punktów produktowych?

 

Tak, za niektóre produkty nie przyznaje się punktów produktowych, są to między innymi: produkty, które są oznaczone na Twojej lokalnej stronie internetowej Nu Skin lub w Cenniku; produkty, które nie są produktami w pełnej cenie, w tym między innymi zestawy, pakiety (z wyjątkiem pakietów Subskrypcji ADR) artykuły promocyjne i przecenione, markowe rekwizyty i akcesoria.


Czy są jakieś ograniczenia dotyczące tego, co można kupić za punkty produktowe?

 

Tak, możesz kupować tylko produkty Nu Skin i Pharmanex. Niektóre produkty są wykluczone, w tym między innymi produkty, które są oznaczone na lokalnej witrynie Nu Skin lub w Cenniku; produkty, które nie są produktami w pełnej cenie (w szczególności zestawy, paczki, przedmioty promocyjne, produkty ze zniżką i produkty objęte cenami subskrypcji ADR), markowe rekwizyty i akcesoria, Nourish the Children VitaMeal 30 posiłków 1 opakowanie (z wyjątkiem opakowań z 2. i 5. torebkami). Nowo wprowadzone produkty nie mogą być wykupione za punkty produktowe przez pierwsze trzy (3) miesiące od daty ich wprowadzenia, możliwość wykupienia ich przy pomocy punktów produktowych rozpoczyna się od czwartego (4.) miesiąca.


Kiedy przyznawane są punkty produktowe?

 

Punkty produktowe są przyznawane w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca za zakupy dokonane w poprzednim miesiącu. Punkty produktowe mogą być wykorzystane tylko jeśli są już widoczne na Twoim koncie Nu Skin w sekcji "Zarządzanie subskrypcją ADR".


Jak można wykorzystać punkty produktowe?

 

Punkty produktowe można wykorzystać przez zakładkę "Zarządzanie subskrypcją ADR " na stronie www.nuskin.com, tylko w sytuacji, gdy ich liczba jest wystarczająca do wykupienia danego produktu.


Jak sprawdzić, ile mam dostępnych punktów produktowych?

 

Saldo punktów produktowych można sprawdzić online po zalogowaniu się na konto Nu Skin (na www.nuskin.com) w sekcji "Zarządzanie subskrypcją ADR". Znajdują się tam również informacje na temat dostępnych, zdobytych i wykorzystanych punktów produktowych, a także punktów produktowych, które wkrótce wygasną.


Czy w przypadku korzystania z punktów produktowych muszę opłacić podatki i koszty wysyłki?

 

Nie trzeba płacić podatków od wykupionych produktów. Dodatkowo, jeżeli wykupione produkty zostaną dodane do istniejącej subskrypcji ADR lub innego zamówienia, nie naliczą się dodatkowe koszty wysyłki. Jeżeli zamówienie obejmuje wyłącznie produkty wykupione przy użyciu punktów produktowych, obowiązują nasze standardowe koszty wysyłki.


Czy zdobyte punkty produktowe tracą ważność?

 

Tak, punkty produktowe należy wykorzystać w przeciągu 12 miesięcy od daty ich uzyskania.


Czy otrzymuję punkty sprzedaży SV za produkty nabyte za punkty produktowe?

 

Nie, za produkty nabyte za punkty produktowe, punkty SV nie są naliczne.


Jak działa opcja "Wyślij teraz"?

 

Korzystanie z opcji "Wyślij teraz" oznacza, iż tworzone jest nowe zamówienie i zlecana jego realizacja. Na przykład, jeśli realizacja subskrypcji ADR jest ustawiona na 20. dzień każdego miesiąca, ale w bieżącym miesiącu 12. dnia klikniemy opcję "wyślij teraz", zamówienie zostanie zrealizowane tego samego dnia, czyli 12. To zamówienie z 12. dnia nie zmienia stałej daty realizacji subskrypcji ADR, która w tym przykładzie była ustawiona na 20. dzień każdego miesiąca, ani produktów wpisanych w subskrypcję ADR.

 

 • Zaloguj się na stronie Nu Skin
 • Rozwiń menu pod nazwiskiem w prawym górnym rogu strony
 • Kliknij "Zarządzanie subskrypcją ADR"
 • Wybierz ADR w którym chcesz użyć opcji "Wyślij teraz"
 • Kliknij "Wyślij teraz"

Jak działa opcja "Pomiń wysyłkę" (Wstrzymanie program subskrypcji ADR)?

 

Wstrzymanie subskrypcji ADR oznacza, iż chcemy pominąć zamówienie w danym miesiącu. Opcja "Pomiń wysyłkę" wstrzyma realizację następnego zamówienia. Zaloguj się na swoje konto Nu Skin.

 

 • Należy wówczas zalogować się na swoje konto Nu Skin
 • Rozwinąć menu pod nazwiskiem w prawym górnym rogu strony
 • Kliknąć  "Zarządzanie subskrypcją ADR"
 • Wybrać ADR, którego następna realizacja ma zostać pominięta i kliknąć w opcję "Pomiń wysyłkę"

Ile razy można skorzystać z opcji "Pomiń wysyłkę" (wstrzymać subskrypcję ADR) w ciągu roku?

 

W ciągu roku można 3 razy skorzystać z opcji "Pomiń wysyłkę" bez anulowania Umowy Subskrypcji ADR.


Jeśli skorzystam z opcji "Pomiń wysyłkę", oznacza to, iż wysyłki z innych subskrypcji ADR zostaną również wstrzymane?

 

By pominąć wysyłkę zamówień w kilku subskrypcjach ADR, w każdej subskrypcji ADR z osobna należy kliknąć opcję "pomiń wysyłkę".


W jaki sposób można anulować subskrypcję ADR?

 

Subskrypcję ADR można anulować online, wybierając opcję „Usuń subskrypcję ADR” w zakładce "Zarządzanie subskrypcją ADR".

 

 • Zaloguj się na stronie Nu Skin 
 • Rozwiń menu pod nazwiskiem (w prawym górnym rogu strony)
 • Wybierz  "Zarządzanie subskrypcją ADR"

Czy mogę ponownie aktywować subskrypcję ADR po jej anulowaniu?

 

Tak, po anulowaniu program subskrypcji ADR możliwa jest jej ponowna aktywacja, jednak uzbierane punkty produktowe subskrypcji ADR nie zostaną zachowane. Możesz zwrócić się do spółki z prośbą o ich przywrócenie w ciągu 30 dni od daty anulowania subskrypcji ADR. W przeciwnym razie zdobyte wcześniej punkty produktowe w ramach subskrypcji ADR zostaną usunięte i na nowo rozpocznie się ich naliczanie.


 

Tematy Pomocy

 


 

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

 

Skontaktuj się z nami