Itt vagy még?

FOLYTATÁS
Glossary - hu

Bónusz: A Velocity programban kifizetett értékesítési kompenzáció, beleértve a Sharing bonust (Megosztási bónusz), Kiskereskedelmi bónuszt, Building bonust (Építési bónusz) és a Leading bonust (Vezetői bónusz). A bónuszok nem tartalmazzák azt a kiskereskedelmi profitot, amely a nem regisztrált vásárlók számára való újraértékesítés céljából vásárolt termékekből származik (Franciaország és Olaszország esetét lásd a 18. oldal 1. megjegyzése alatt), sem bármely más pénzbeli és nem pénzbeli ösztönzőt.

 

Brand Affiliate: Bármely személy, aki Brand Affiliate-ként regisztrál a Nu Skinnél, és Tagoknak szóló áron vásárolhat termékeket, termékeket értékesíthet vásárlók számára, Regisztrált Vásárlókat regisztrálhat, és nem áll Kvalifikáció alatt. A Brand Affiliate általános hivatkozásként is szolgál minden Brand Affiliate és Brand Representative számára. Nevezhetünk például egy Brand Partnert vagy egy Brand Directort is Brand Affiliate-nek, amikor az összes Brand Affiliate-ről általánosságban beszélünk.

 

Brand Affiliate azonosító: Egy Brand Affiliate Nu Skin azonosítója.

 

Brand Affiliate Megállapodás: A Brand Affiliate és a Nu Skin között létrejött megállapodás, amely lefekteti a Brand Affiliate üzleti tevékenységével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

 

Brand Director: Egy általános kategória, amely minden Emerald Director, Diamond Director, Blue Diamond Director és Presidential Director címmel rendelkező Brand Representative-ra utal.

 

Brand Partner: Egy általános kategória, amely minden Gold Partner, Lapis Partner és Ruby Partner címmel rendelkező Brand Representative-ra utal.

 

Brand Representative: Olyan Brand Affiliate-ek, akik sikeresen teljesítették a Kvalifikációt, és nem veszítették el Brand Representative státuszukat. A Brand Representative mint általános kifejezés a Brand Representative és minden afeletti címre is utal. Nevezhetünk például egy Ruby Partnert vagy egy Diamond Directort is Brand Representative-nak, amikor az összes Brand Representative-ról általánosságban beszélünk.

 

Brand Representative dátum: Annak a hónapnak az első napja, amelyben a Kvalifikáló Brand Representative teljesíti a Kvalifikációt. Azon Kvalifikáló Brand Representative-ok esetében, akik a hónap 1., 2. vagy 3. hetében teljesítik a Kvalifikációt, a Brand Representative dátum ugyanannak a hónapnak az első napja lesz. Azon Kvalifikáló Brand Representative-ok esetében, akik a hónap 4. hetében teljesítik a Kvalifikációt, a Brand Representative dátum a következő hónap első napja lesz. A részletekért tekintse meg az A mellékletet.

 

Brand Representative előlépési dátum: A Brand Representative Kvalifikáció teljesítését és a Brand Representative-vá válást követő heti periódus első napja. Azon Kvalifikáló Brand Representative-ok esetében, akik a hónap 1., 2. vagy 3. hetében teljesítik a Kvalifikációt, a Brand Representative előlépési dátum ugyanannak a hónapnak a 8., 15. vagy 22. napja lesz. Azon Kvalifikáló Brand Representative-ok esetében, akik a hónap 4. hetében teljesítik a Kvalifikációt, a Brand Representative előlépési dátum a következő hónap első napja lesz. A részletekért tekintse meg az A mellékletet.

 

Brand Representative Kvalifikációs dátum: Annak a hónapnak az első napja, amelyikben a Kvalifikáló Brand Representative benyújtja Szándéknyilatkozatát, és teljesíti a 2 Building Block havi követelményt. A részletekért tekintse meg az A mellékletet.

 

Building Block: Az Értékesítési forgalom mértékegysége. Egy Building Block csak akkor minősül befejezettnek, amikor 500 pontnyi értékesítési forgalom áll mögötte. Egy 500 pontnyi értékesítési forgalomnál kevesebbet tartalmazó Building Block befejezetlennek minősül. Erről részletesebben a 2.2 pontban tájékozódhatsz.

 

Building Bonus (Növekedési bónusz): Egy Brand Representative-oknak járó bónusz, melynek alapja a Brand Representative Fogyasztói csoportjába tartozó Regisztrált vásárlók által vásárolt termékek Jutalékalapot Képző Értéke. Heti rendszerességgel írjuk jóvá, és hetente vagy havonta kerül kifizetésre. Erről részletesebben a 2.2 pontban tájékozódhat.

 

A Building bonus (Építési bónusz) százalékos értéke: Minden egyes Building Block esetében egy százalékos értéket alkalmazunk a Building bonus (Építési bónusz) kiszámításához, amely 5-40% között lehet az adott hónapban teljesített Building Blockok számától függően. Erről részletesebben a 2.2 pontban tájékozódhat.

 

Business Builder azonosító (BBP): Az első generációban közvetlenül Ön alatt elhelyezkedő pozíció, amelyet az első hónap után kap, amikor elérte a Blue Diamond Director címet. Erről bővebben a D mellékletben olvashat.

 

Üzletfejlesztési tevékenység: Bármilyen tevékenység, amely előmozdítja, támogatja, segíti vagy bármilyen módon fejleszti más Közvetlen értékesítő Társaság tevékenységét, fejlesztését, értékesítését vagy szponzorálását, többek között beleértve termékek vagy szolgáltatások eladását, üzleti lehetőség előmozdítását, a Közvetlen értékesítő Társaság nevében vagy egyik képviselője nevében való fellépést, lehetővé téve az Ön nevének felhasználását a Közvetlen értékesítő Társaság, a termékei, a szolgáltatásai vagy lehetősége értékesítésére, a Közvetlen értékesítő Társaság nevében történő szponzorálásra vagy toborzásra, igazgatótanácsi tagként, tisztségviselőként vagy képviselőként, vagy Üzletépítőként való eljárást a Közvetlen értékesítő Társaság nevében, tulajdonosi érdekeltséget, vagy bármilyen más gazdasági érdekeltséget, függetlenül attól, hogy az érdekeltség közvetlen vagy közvetett.

 

Jutalékalapot Képző Érték: A termékek helyi pénzbeli értéke, amely a Building bonus (Építési bónusz) és a Leading bonus (Vezetői bónusz) kiszámításának alapja. A Jutalékalapot képző érték időről időre változhat néhány tényező miatt, beleértve az árak változását, a valuták árfolyamingadozását, promóciókat stb. A Jutalékalapot képző érték nem ugyanaz, mint az Értékesítési forgalom, és általában nem is egyezik meg egy termék Értékesítési forgalmával. A különböző termékekre vonatkozó Jutalékalapot képző értékkel és egyéb, az értékesítési kompenzációval kapcsolatos információt a helyi piac Brand Affiliate honlapján tekintheti meg.

 

Társaság: Nu Skin, „mi” vagy „nekünk”.

 

Fogyasztói csoport: Egy csoport, amelybe (1) Ön, (2) az Ön által regisztrált bármely fogyasztó, és (3) bármely, általuk Regisztrált fogyasztó stb. tartozik bele. A Fogyasztói csoportja magában foglalja a Kvalifikáló Brand Representative-jainak Fogyasztói csoportjait is. Kvalifikáló Brand Representative-ként vagy Brand Representative-ként kötelessége saját Kvalifikáló Brand Representative-jainak és az ő Fogyasztói csoportjainak kiszolgálása és támogatása. Egy Brand Representative és az ő Fogyasztói csoportja az Ön Csapatához tartozik, amikor teljesítik a Kvalifikációt, és Fogyasztói csoportjuk ekkor már nem képezi részét az Ön Fogyasztói csoportjának.

 

Közvetlen értékesítési társaság: Társaság, amely független vállalkozókból álló értékesítési csapatot vesz igénybe termékek és szolgáltatások értékesítésére, és javadalmazza a független vállalkozókat egyszintű vagy többszintű javadalmazási terv révén (1) az értékesítéseik és/vagy; (2) más független vállalkozók értékesítése után, akik a független értékesítők alá regisztráltak be ugyanazon termékek és szolgáltatások forgalmazására.

 

Flex Block: Egy Flex Block egy Building Blockot helyettesíthet abból a célból, hogy tartsuk az Ön Brand Representative státuszát, amennyiben nem teljesít legalább 4 Building Blockot egy hónapban. Erről részletesebben a 3.3 pontban tájékozódhat.

 

1. generációs (G1) (Brand Representative: Tekintse meg az alább található bejegyzést a generációkról.

 

Generációk: Egy Brand Representative Csapat szintjei. Minden olyan Brand Representative, akit közvetlenül Ön vezet, és aki az első Brand Representative közvetlenül Ön alatt a Csapatában, az Ön első generációs (G1) Brand Representative-ja. Az Ön G1 Brand Representative-jai közvetlenül vezetik azokat a Brand Representative-okat, akik közvetlenül alattuk helyezkednek el, és ezek a Brand Representative-ok az Ön G2 Brand Representative-jai, és így tovább.

 

Vezetői Csoport: Egy olyan G1 Brand Representative aki egy hónapban elér egy bizonyos mennyiségű Vezetői Csoportforgalmat.

 

Vezetői Csoportforgalom: A Vezetői Csoportforgalom egy adott G1 Brand Representative G1-G6 fogyasztói csoportforgalmának összege.

 

Leading bonus (Vezetői bónusz): Egy Brand Partnerek és Brand Directorok számára fizetett, havi rendszerességű bónusz, amelynek alapja a Brand Partner vagy a Brand Director Csapatába tartozó Fogyasztói csoport által vásárolt termékek Jutalékalapot képző értéke. Erről részletesebben a 2.3 pontban tájékozódhat.

 

Szándéknyilatkozat: Egy dokumentum vagy online formanyomtatvány, amit egy Brand Affiliate nyújt be, hogy ezzel jelezze szándékát a Nu Skin felé, hogy el szeretné kezdeni Kvalifikációját, és Kvalifikáló Brand Representative-vá kíván válni.

 

Megtartás: Amennyiben legalább négy Building Blockot teljesít egy hónapban, eleget tesz a megtartási követelményeknek, és abban a hónapban megtartja Brand Representative státuszát. Erről részletesebben a 3.2 pontban tájékozódhat.

 

Tag: Egy vásárló, aki Tagként regisztrál a Nu Skinnél, és a Nu Skintől Tagoknak szóló áron vásárolhat termékeket. A Tagok nem vesznek részt a Velocityben, és nem értékesíthetik újra a termékeket, valamint más vásárlókat sem regisztrálhatnak.

 

Tagoknak szóló ár: A termékek Tagoknak és Brand Affiliate-eknek szóló beszerzési ára. A Tagoknak szóló árat a helyi piac határozza meg, és alkalmanként módosulhat értékesítési promóciók vagy ösztönzők esetén.

 

Nu Skin: Nu Skin International, Inc., és leányvállalatai.

 

Személy: Természetes személy vagy gazdasági társaság. Egy „gazdasági társaság” lehet bármely gazdasági társaság, legyen az részvénytársaság, partnerség, korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság vagy más formájú üzleti szervezet, amelyet törvényesen alapítottak azon joghatóság jogszabályai szerint, ahol a szervezet bejegyzése történt.

 

Személyesen regisztrált Brand Affiliate: Olyan Regisztrált vásárló, aki közvetlenül Ön alatt (1-es szint) regisztrált Brand Affiliate-ként. Egy Brand Affiliate nem tekinthető Személyesen Regisztrált Brand Affiliate-nek, amennyiben közvetlenül egy másik Brand Affiliate alatt regisztrált.

 

Személyesen regisztrált vásárló: Olyan regisztrált vásárló, aki közvetlenül Ön alatt regisztrált (1-es szint) Tagként vagy Kiskereskedelmi vásárlóként, és közvetlenül a Társaságtól vásárol termékeket személyes felhasználás céljából. Amennyiben egy Tag vagy Kiskereskedelmi vásárló más Brand Affiliate alatt regisztrált közvetlenül, akkor nem az Ön Személyesen regisztrált vásárlója. A Személyesen Regisztrált Vásárlók nem vesznek részt az Értékesítési Teljesítmény Programban, és nem értékesíthetnek újra termékeket, illetve nem regisztrálhatnak más vásárlókat vagy Brand Affiliate-eket sem.

 

Személyesen regisztrált fogyasztói értékesítési forgalom: A Személyesen Regisztrált Vásárlók termékvásárlásaiból származó értékesítési forgalom összege.

 

Szabályzat: Egy dokumentum, amely a Brand Affiliate és a Nu Skin között létrejött megállapodás részét képezi, és meghatároz bizonyos, a Brand Affiliate üzleti tevékenységével kapcsolatos szabályokat és eljárásokat.

 

Presidential Director Business Builder pozíció (Presidential Director BBP): Amikor eléri a Presidential Director kitűzői címet, a következő hónapban ezzel a pozícióval jutalmazzuk meg Önt a BBP alatti második generációjában. Erről bővebben a D mellékletben olvashat.

 

Termékek: Minden Nu Skin termék és szolgáltatás.

 

Kvalifikáció: Az a folyamat, amelyben egy Brand Affiliate Brand Representative-vá válik. Erről részletesebben a 3.1 pontban tájékozódhat.

 

Kvalifikáló Brand Representative: Egy Brand Affiliate, aki (1) benyújtotta a Szándéknyilatkozatot, és teljesített két Building Blockot (egy Brand Affiliate hivatalosan a következő heti bónuszszámítás után minősül Kvalifikáló Brand Representative-nak), és (2) folyamatban van nála a Kvalifikációs feltételek teljesítése. Erről részletesebben a 3.1 pontban tájékozódhat.

 

Havi Kvalifikációs minimum: A Kvalifikációs periódus alatt teljesítenie kell 2 Building Blockot minden hónapban, kivéve abban, amelyikben teljesíti a Kvalifikációs követelményeket. Erről részletesebben a 3.1 pontban tájékozódhat.

 

Kvalifikációs periódus: A Kvalifikációs periódus azon a napon kezdődik, amikor megszületik az elhatározás, hogy Brand Representative-vá válik. Az LOI benyújtásának idejétől függően a kvalifikációs periódus 6 vagy 3 egymást követő hónapig tart, beleértve azt a hónapot, amelyikben benyújtja a Szándéknyilatkozatot. Erről részletesebben a 3.1 pontban tájékozódhatsz.

 

Kvalifikációs követelmények: A Brand Representative-vá válás követelményei. Erről részletesebben a 3.1 pontban tájékozódhat.

 

Regisztrált Vásárló: Az a személy, aki a Vállalattól közvetlen módon vásárol termékeket személyes felhasználásra vagy újraértékesítésre. A Regisztrált vásárló termékvásárlásai után bónusz jár. Egy Regisztrált vásárló termékvásárlásai után járó bónuszra való jogosultság az adott bónusz követelményeitől függ, beleértve azt is, hogy a terméket Személyesen regisztrált vásárló vagy Személyesen regisztrált Brand Affiliate vásárolta-e meg. Minden Regisztrált Vásárlót egy-egy Brand Affiliate támogat. Háromféle Regisztrált Vásárlót különböztethetünk meg:

(1) Kiskereskedelmi vásárlók,

(2) Tagok és

(3) Brand Affiliate-ek.

 

Restart: Az a folyamat, amely megadja az esélyt a korábbi Brand Representative-oknak, hogy visszaszerezzék értékesítési hálózatukat (olyan formában, mintha soha nem is veszítették volna el Brand Representative státuszukat). Erről bővebben a 3.4 pontban és a C mellékletben olvashat.

 

Kiskereskedelmi bónusz: A (1) Kiskereskedelmi vásárlója által a Nu Skinnek közvetlenül fizetett kereskedelmi ár a kedvezmények levonását követően (szállítási költség és adók nélkül) és (2) a Tagoknak szóló ár különbsége. Erről részletesebben a 2.1 pontban tájékozódhat.

 

Kiskereskedelmi vásárlók: Bármely Regisztrált vásárló, aki kereskedelmi áron vásárol termékeket. A Kiskereskedelmi termékvásárlás után járó bónusz annak a Brand Affiliate-nek jár, aki az adott termék megrendelésekor eladónak minősül. A jelen Program céljából a Kiskereskedelmi vásárló meghatározása nem foglalja magába a nem regisztrált vásárlókat. A Kiskereskedelmi vásárlók nem vesznek részt a Velocityben, és nem értékesíthetik újra a termékeket, valamint más vásárlókat sem regisztrálhatnak.

 

Értékesítési forgalom: Egy pontokon alapuló rendszer, amelyet a Nu Skin a termékek relatív értékének a különböző valutákon és piacokon keresztül való összehasonlítására alkalmaz. Ezáltal mérhetővé válik a különböző teljesítménymutatókra – Sharing Block, Building Block és Vezetői Csoportforgalom – való kvalifikáció, valamint számszerűsíthetők Fogyasztói csoportja és Csapata termékértékesítései. A Társaság belátása szerint az Értékesítési forgalom időről időre változhat. Az Értékesítési forgalom nem ugyanaz, mint a Jutalékalapot Képző Érték. A különböző termékekre vonatkozó Értékesítési forgalommal és egyéb, az értékesítési kompenzációval kapcsolatos információkat a helyi piac Brand Affiliate honlapján tekintheti meg.

 

Sharing Block: A Building Blockok egy alcsoportja. Egy Sharing Block az Ön Fogyasztói csoportjában személyesen regisztrált vásárlók és Személyesen regisztrált Brand Affiliate-ek (kivéve Brand Representative-ok) vásárlásából származó Értékesítési forgalom 500 pontjából áll. A saját vásárlásai nem számítanak bele a Sharing Blockokba. A Sharing Blockoknak kizárólag a Kvalifikáció szempontjából van jelentősége. Erről részletesebben a 3.1 pontban tájékozódhat.

 

Sharing Bonus (Megosztási bónusz): Az a bónusz, amely a Személyesen regisztrált fogyasztói termékvásárlásai után naponta, illetve a Személyesen Regisztrált Brand Affiliate-ek termékvásárlásai után havonta kerül jóváírásra, és a Megosztásibónusz-követelmény vonatkozik rá (a Brand Representative-ok a saját termékvásárlásai után megtartják a Sharing Bonust (Megosztási bónusz), amennyiben eleget tesznek a Megosztásibónusz-követelménynek)*. A Megosztási bónusz mennyiségét a helyi piac határozza meg, és a Vállalat saját belátása szerint változhat. Mértéke az adott terméktől függ. Nem minden termék után jár Megosztási bónusz, és előfordulhat, hogy némelyik piacon a Megosztási bónusz kedvezményes lehet. Az adott piac ismerteti a Megosztási bónusz szempontjából fontos árakat a Brand Affiliate-ekkel. Erről részletesebben a 2.1 pontban tájékozódhat.

 

Megosztásibónusz-követelmény A Személyesen Regisztrált Vásárló után legalább 50 pontnyi értékesítési forgalommal kell rendelkeznie egy adott hónapban ahhoz, hogy a Személyesen Regisztrált Brand Affiliate-ek termékvásárlásai (és amennyiben Ön Brand Representative, saját termékvásárlásai) után Megosztási bónuszban részesüljön ugyanabban a hónapban.

 

Csapat: Csapatának szervezete minden olyan generációt magába foglal, amelyek után Ön Leading bonusban (Vezetői bónusz) részesül. Kitűzői címe tükrözi a Csapatában lévő Brand Representative-okból álló generációkat és azok Fogyasztói csoportjait, ahogyan azt a Velocity címmeghatározási táblázata is mutatja. Saját Fogyasztói csoportja nem számít bele a Csapatába.

 

Cím: A Brand Representative-ként elért kitűzői címek az Ön G1 Brand Representative-jai és Vezetői Csapatai száma alapján vannak meghatározva. Kitűzői címe meghatározza generációinak számát, amelyek után Leading bonusban (Vezetői bónusz) részesül.

 

Velocity számla: Egy digitális számla, amely a V&G-ben található, és megmutatja a bónuszokat, kifizetéseket és korrekciókat. A Velocity számla automatikusan kerül létrehozásra a Brand Affiliate-té válás pillanatában. A Velocity számlák nem kamatoznak. A Nu Skin ingyenesen, automatikusan átutalja neked a Velocity számlán fennmaradó egyenleget minden heti és havi kifizetési periódus elején. A Társaság által indított automatikus átutaláshoz legalább 10 euró egyenleg szükséges.1

 

V&G: Egy információs rendszer, amely az Ön Brand Affiliate azonosítójával kapcsolatos adatokat tartalmazza, mint pl. termékvásárlások, értékesítési hálózat, bónuszok, célkitűzés, jelentések, elismerések stb. A V&G-be a nuskin.com honlapon és a My Nu Skin alkalmazáson keresztül is be lehet jelentkezni.

 

*Franciaország esetében: Lásd az 1. megjegyzést a 18. oldalon

1 Az euróövezeten kívül eső országok: A minimumérték a megszűnés napján helyi valutában kifejezett egyenértéken és a Társaság által választott bank árfolyamán alapul.