1 / 1

ageLOC TR90 Protein Boost

Sku: 01003844

$67.00
Quantity
Total:$67.00
Protein Boost là Protein Boost là đạm dưới dạng bột được thiết kế từ sự hoà hợp của ba loại đạm: đạm từ đậu xanh, đạm từ gạo, và đạm từ hạt chia, không chứa lactose, không chứa gluten, không chứa đậu nành, và là đạm chay. dưới dạng bột được thiết kế từ sự hoà hợp của ba loại đạm: đạm từ đậu xanh, đạm từ gạo, và đạm từ hạt chia, không chứa lactose, không chứa gluten, không chứa đậu nành, và là đạm chay.
refund-icon

Learn more about our Refund Policy

Subscriptions icon

Learn more aboutSubscriptions

Protein Boost is a great-tasting protein shake formulated from a unique blend of two plant-derived protein sources: pea protein and rice protein. Lactose-free, gluten-free, soy-free and vegetarian.