1 / 1

Optimum Omega

Item # 01003103

60 Softgels

Price
 : 
$24.00

Quantity

$24.00

refund-icon

Learn more about our Refund Policy

Subscriptions icon

Learn more aboutSubscriptions

Cung cấp chất dinh dưỡng omega-3, DHA và EPA, cho sức khỏe và giữ gìn sức khỏe tối ưu trong khi thúc đẩy chất miễn dịch khỏe mạnh, thúc đẩy tim mạch, và sự hoạt động của khớp xương.
optimum-omega-nutritionalpanel.PNG

Other Ingredients

Gelatin, Glycerine, Purified Water, D-Alpha Tocopherol (as antioxidant)