1 / 1

MarineOmega

Item # 01003536

120 Softgels

Price
 : 
$77.00

Quantity

$77.00

Subscriptions icon

Learn more aboutSubscriptions

Lập phương thức để cung cấp 1200mg/day chất axit béo omega-3 cực kỳ tinh khiết, cũng như các loài nhuyễn thể dầu giàu DHA và EPA.
us-english-marine-omega-ingredient-facts-table.JPG

Other Ingredients

Capsule (Gelatin, Glycerin, Purified Water, Caramel Color, Vanillin), Mixed Tocopherols (as antioxidant).

Contains Shellfish, Krill.