Är du kvar?

FORTSÄTT

Nu Skin sammanfattar ett rekordår för dess forskning kring anti-ageing och ageLOC®

ageLOC® Anti-Aging Research

ns_year_ageloc

PROVO, Utah, 21 Febuary, 2012 /PRNewswire/ -- Nu Skin Enterprises Inc., (NYSE: NUS - Idag) tillkännagavs ännu ett rekordår för Nu Skins forskning ageLOC®. Under 2011 ökade Nu Skin på sin anti-ageing-forskning med mer än 30 presentationer, posters och artiklar vid diverse prestigefyllda konferenser och symposium runt om i världen. Dessutom tog företaget ytterligare kliv framåt med uppköpet av LifeGen Technologies och dess gendatabaser med mer än 30 års forskning kring anti-ageing och genetik.

 

"2011 blev ett verkligt genombrottsår för oss då vi fortsattte vår banbrytande genetiska anti-ageingforskning med ageLOC® som öppnar nya dörrar för vår förståelse av åldrandets genetiska källor och hur människor kan leva ungdomligt mycket längre," sa Joe Chang, Ph.D., chefsforskare vid Nu Skin. "Vi har blivit väl mottagna och fått bra respons i den vetenskapliga världen när vi rest runt i världen och presenterat vår forskning. Vi tror ändå att det bästa ännu är att vänta 2012 vad gäller ageLOC® och forskningen.

 

Företagets presentationer under 2011 fokuserade på ageLOC-vetenskapen; den som gör det möjligt att identifiera de unika grupper av gener specifika för åldrandet (kallade YGC, kluster av ungdomsgener) och som influerar hur vi åldras; samt förmågan att rikta in sig på dessa grupper och återställa dessa till ett ungdomligare aktivitetsmönster. Dessa vetenskapliga upptäckter har införlivats i Nu Skins senaste produktlanseringar, inklusive ageLOC® Vitality och ageLOC® Galvanic Body Spa.

 

De vetenskapliga höjdpunkterna för 2011 var:

 

Förvärvningen av LifeGen Technologies, LLC

I och med att Nu Skin köpte upp LifeGen Technologies äger vi nu vad vi tror är en av världens största databaser kring anti-ageing. Vi har obegränsad tillgång till LifeGens vetenskapliga data och upptäckter samlade under 30 år.  Nu Skin® ökar nu sin genetikforskning kring anti-ageing som fortsatt öppnar dörrarna till ny förståelse och ger ytterligare insikter för vidare produktutveckling. Företaget har redan känt en positiv inverkan av LCC:s databas och införlivar nu nya insikter i produkter som är under utveckling inför 2013, inklusive lösningar kring vikthantering och allmänt kring ungdomens spännvidd.

 

ageLOC-forskning och inre åldrande

Mark Barlett, Ph.D., vice president för global forskning och utveckling av Pharmanex® kosttillskott vid Nu Skin®, samt hans grupp, presenterade flera viktiga upptäckter vid internationellt erkända konferenser. Till en av höjdpunkterna tillhörde en inbjudan att tala vid Second International Conference on Environmental Stressors in Biology and Medicine. Vid konferensen lade Nu Skin® fram upptäckter kring flera ämnen i presentationerna A Unique Nutritional Formulation to Promote Cellular Protection and Purification Via Induction Of the Nrf2-mediated ARE/Phase II Detoxification Pathways samt A Unique Blend of Natural Compounds With the Ability to Oppose Age-Related Changes in Gene Expression Related to Dysregulation of Removal of Cellular Debris, Cellular Detoxification, Antioxidant Protection and Inflammatory Balance.

 

Dessutom presenterade näringsforskare från Pharmanex® A Systematic Approach to Evaluate and Rank Natural Ingredients Based on Their Ability to Oppose Age-Related Changes in Gene Expression. vid Linus Pauling Institute Diet and Optimum Health Conference.

 

ageLOC-forskning och huden

Nu Skins forsknings- och utvecklingsteam för hudvårdsprodukter, ledda av Helen Knaggs, Ph.D, lade fram flera beaktansvärda upptäckter som publicerades 2011. En muntlig presentation framlades vid 4th International Conference and Exhibition for Nutraceuticals and Functional Foods (Nov 2011) som handlade om effekterna av equol på genuttryck och proteinsyntes hos människan. Dessutom publicerades flera vetenskapliga artiklar, bl.a. en i Dermatological Surgery (Dec. 2011), en undersökande studie för att fastställa sammanhanget mellan åldrande ansiktshud och plasmanivåer av isoprostane hos medelålders japanska kvinnor, samt en artikel i International Journal of Cosmetic Science (Feb. 2011) som visade hur funktionella YGC kan regleras att reflektera ungdomligare genuttryck.

 

Nya patent för ageLOC® Galvanic Body Spa

Under hela ageLOC-forskningens utveckling har vi sökt och tagit ett antal patent för att skydda vår upphovsrätt och den information och teknik Nu Skin® använder för att utveckla ageLOC-märkta produkter. Nu Skins nyligen lanserade systemet ageLOC® Galvanic Body Spa som har patenterad självreglerande ström med pantentsökt pulserande teknik för att minska fett och celluliter och ge slätare, fastare armar, bål, skinkor och lår.

 

Om Nu Skin Enterprises, Inc.

Nu Skin Enterprises, Inc. demonstrerar ett innovativt tänkande vad gäller dess omfattande produktsortiment av anti-ageing, oberoende affärsmöjligheter och socialt ansvar och intitiativ. Företagets framskjutande position inom både hudvårds- och näringsforskning har etablerat Nu Skin® som ett förstklassigt anti-ageing-företag, vilket bevisas i den unika ageLOC-forskningen som tar itu med åldrandet där det uppstår i kroppen. Företagets anti-ageing-produkter innehåller den nya sviten ageLOC® näringstillskott inklusive ageLOC® Vitality, ageLOC® Galvanic Spa System® II och ageLOC® Galvanic Body Spa såväl som det dagliga hudvårdssystemet ageLOC® TransformationageLOC® Transformation. Nu Skin® är ett globalt opererande företag inom direktförsäljning och finns på 48 marknader världen över och har mer än 850 000 oberoende distributörer. Nu Skin® finns på New York-börsen under symbolen NUS. Mer information finns på http://www.nuskin.com.