13 rád ako zaujať obecenstvo

13 rád ako zaujať obecenstvo

Improve Your Next Presentation with These Simple Steps

Blake Roney

Nastal ten čas. Musíte predniesť prednášku veľkému počtu ľudí a chcete ich zaujať až do konca. Máte obavy, že sa ľudia počas prednášky budú baviť, zívať, alebo, čo je ešte horšie, budete počuť chrápanie.


Neobávajte sa. Využitím nasledovných rád a techník môže byť ešte aj prednáška o štátnej službe zaujímavá.

 


1. Prednášku začnite so skutočnosťou, ktorá je zábavná, nevšedná alebo znepokojujúca: Skvelé vyhlásenie na začiatok istotne zaujme Vaše obecenstvo.


2. Pýtajte sa vplyvné otázky: Jedným zo skvelých spôsobov na upriamenie pozornosti obecenstva je položiť provokatívne, rečnícke otázky - také, na ktoré nie je potrebné odpovedať, ale prinúti ich zamyslieť sa. Môžete požiadať aj jedného dobrovoľníka, a daná osoba bude na otázky odpovedať.


3. Použite tzv. brainstorming techniky (hľadanie nápadov) Opýtajte sa obecenstva na nápady ohľadom Vašej prednášky, napr. ako vyriešiť problém. Prezentujte obecenstvu prípad a zapojte ich do hry tak, aby za úlohu mali vyriešiť daný problém, nájsť riešenie nevšedným spôsobom. Vyzvite ich k tomu, aby hľadali alternatívu.


4. Podeľte sa o osobné skúsenosti: Jedným z najlepších spôsobov na to, aby ste iných niečo naučili je učiť prostredníctvom vlastných skúseností. Podelením sa o osobné skúsenosti umožníte Vášmu obecenstvu prejaviť sa a pomôžete im porozumieť tomu, čo sa ich snažíte naučiť.


5. Spájajte s nedávnou udalosťou: Prezentáciu si pripravte tak, aby bola aktuálna a vzťahovala sa na súčasnú udalosť. Je taktiež nápomocné, ak v nej vyzdvihnete niečo dôležité, či už o určitej skupine alebo prezentácii.


6. Demonštrácia: Obecenstvu vysvetlite čo vlastne učíte. Ak učíte určitú schopnosť, ukážte to obecenstvu prostredníctvom dobrovoľníka. Taktiež si to môžu vyskúšať s prísediacou osobou. Ak propagujete produkt, spravte demonštráciu pomocou jedného člena obecenstva.


7. Pýtajte sa na príklady: Namiesto toho, aby ste vyzdvihli vlastné skúsenosti, požiadajte dobrovoľníka z obecenstva, aby sa podelil o vlastné príklady alebo skúsenosti. Je pravdepodobné, že niekto bude mať príklad, ktorý vyzdvihne pointu Vašej prezentácie. Umožnite obecenstvu byť Vaším partnerom tým, že ich budete povzbudzovať k interakcii. Takto to bude vyzerať, že hovoríte s nimi, nielen k nim.


8. Metódy hrania rolí: Hranie rolí je skvelým spôsobom na zapojenie obecenstva. Zostavte pútavú hru (rolu) medzi Vami a niekoho z obecenstva, alebo medzi viacerými členmi obecenstva.


9. Riadenie predstáv Vezmite členov obecenstva na cestu v mysliach a spravte ju tak živú, ako je to len možné opísaním scény alebo postavy. Mali by cestovať v čase alebo v priestore, v závislosti od vášho zámeru.


10. Uznanie: Ak sa členovia skupiny účastnia diskusie, uistite sa, že ich uznáte za ich príspevky a následne na ne budete budovať. To dodá odvahu iným, aby sa tiež pridali.


11. Zahrňte vizuálne vzhľady: Obecenstvu ukážte presvedčivé vizuálne vzhľady, grafy alebo tabuľky, čo im uľahčí učenie. Krátke video môže byť tiež nápomocné.


12. Vyrozprávajte humorný príbeh: Každý si rád vypočuje humorné príbehy a ak im vyrozprávate smiešnu anekdotu alebo komentár - prezentácia bude vďaka tomu odľahčená a zábavná.


13. Vysvetlite poslucháčom, prečo by sa mali o danú záležitosť zaujímať: Vysvetlite im ako im produkt alebo vedomosti pomôžu v ich súčasnej situácii. Vysvetlite im čo je pre nich dôležité.


Na konci prezentácie by ste mali zhrnúť dôležité body a znova sa na ne zamerať. Zopakujte účel, argumenty a publiku pripomeňte čo je pre nich dôležité a čo by si mali z tejto prednášky odniesť. V rámci záverečného slova môžete použiť ďalšiu "skvelú" frázu (ako na začiatku prezentácie), alebo výzvu k činnosti v rámci obecenstva.