13 rád ako zaujať obecenstvo

Nový zákazník? Zaregistrujte sa už dnes!
Nový zákazník? Zaregistrujte sa už dnes!

13 rád ako zaujať obecenstvo

Improve Your Next Presentation with These Simple Steps

Blake Roney

Nastal ten čas. Musíte predniesť prednášku veľkému počtu ľudí a chcete ich zaujať až do konca. Máte obavy, že sa ľudia počas prednášky budú baviť, zívať, alebo, čo je ešte horšie, budete počuť chrápanie.


Neobávajte sa. Využitím nasledovných rád a techník môže byť ešte aj prednáška o štátnej službe zaujímavá.

 


1. Prednášku začnite so skutočnosťou, ktorá je zábavná, nevšedná alebo znepokojujúca: Skvelé vyhlásenie na začiatok istotne zaujme Vaše obecenstvo.


2. Pýtajte sa vplyvné otázky: Jedným zo skvelých spôsobov na upriamenie pozornosti obecenstva je položiť provokatívne, rečnícke otázky - také, na ktoré nie je potrebné odpovedať, ale prinúti ich zamyslieť sa. Môžete požiadať aj jedného dobrovoľníka, a daná osoba bude na otázky odpovedať.


3. Použite tzv. brainstorming techniky (hľadanie nápadov) Opýtajte sa obecenstva na nápady ohľadom Vašej prednášky, napr. ako vyriešiť problém. Prezentujte obecenstvu prípad a zapojte ich do hry tak, aby za úlohu mali vyriešiť daný problém, nájsť riešenie nevšedným spôsobom. Vyzvite ich k tomu, aby hľadali alternatívu.


4. Podeľte sa o osobné skúsenosti: Jedným z najlepších spôsobov na to, aby ste iných niečo naučili je učiť prostredníctvom vlastných skúseností. Podelením sa o osobné skúsenosti umožníte Vášmu obecenstvu prejaviť sa a pomôžete im porozumieť tomu, čo sa ich snažíte naučiť.


5. Spájajte s nedávnou udalosťou: Prezentáciu si pripravte tak, aby bola aktuálna a vzťahovala sa na súčasnú udalosť. Je taktiež nápomocné, ak v nej vyzdvihnete niečo dôležité, či už o určitej skupine alebo prezentácii.


6. Demonštrácia: Obecenstvu vysvetlite čo vlastne učíte. Ak učíte určitú schopnosť, ukážte to obecenstvu prostredníctvom dobrovoľníka. Taktiež si to môžu vyskúšať s prísediacou osobou. Ak propagujete produkt, spravte demonštráciu pomocou jedného člena obecenstva.


7. Pýtajte sa na príklady: Namiesto toho, aby ste vyzdvihli vlastné skúsenosti, požiadajte dobrovoľníka z obecenstva, aby sa podelil o vlastné príklady alebo skúsenosti. Je pravdepodobné, že niekto bude mať príklad, ktorý vyzdvihne pointu Vašej prezentácie. Umožnite obecenstvu byť Vaším partnerom tým, že ich budete povzbudzovať k interakcii. Takto to bude vyzerať, že hovoríte s nimi, nielen k nim.


8. Metódy hrania rolí: Hranie rolí je skvelým spôsobom na zapojenie obecenstva. Zostavte pútavú hru (rolu) medzi Vami a niekoho z obecenstva, alebo medzi viacerými členmi obecenstva.


9. Riadenie predstáv Vezmite členov obecenstva na cestu v mysliach a spravte ju tak živú, ako je to len možné opísaním scény alebo postavy. Mali by cestovať v čase alebo v priestore, v závislosti od vášho zámeru.


10. Uznanie: Ak sa členovia skupiny účastnia diskusie, uistite sa, že ich uznáte za ich príspevky a následne na ne budete budovať. To dodá odvahu iným, aby sa tiež pridali.


11. Zahrňte vizuálne vzhľady: Obecenstvu ukážte presvedčivé vizuálne vzhľady, grafy alebo tabuľky, čo im uľahčí učenie. Krátke video môže byť tiež nápomocné.


12. Vyrozprávajte humorný príbeh: Každý si rád vypočuje humorné príbehy a ak im vyrozprávate smiešnu anekdotu alebo komentár - prezentácia bude vďaka tomu odľahčená a zábavná.


13. Vysvetlite poslucháčom, prečo by sa mali o danú záležitosť zaujímať: Vysvetlite im ako im produkt alebo vedomosti pomôžu v ich súčasnej situácii. Vysvetlite im čo je pre nich dôležité.


Na konci prezentácie by ste mali zhrnúť dôležité body a znova sa na ne zamerať. Zopakujte účel, argumenty a publiku pripomeňte čo je pre nich dôležité a čo by si mali z tejto prednášky odniesť. V rámci záverečného slova môžete použiť ďalšiu "skvelú" frázu (ako na začiatku prezentácie), alebo výzvu k činnosti v rámci obecenstva.