Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ

Náš Sľub Vám

Naším poslaním je byť silou dobra tým, že podporíme ľudí, aby si zlepšili kvalitu života. V súlade s týmto poslaním chceme poskytovať spotrebiteľom ochranu vysokej úrovne. Chceme, aby mal každý spotrebiteľ so spoločnosťou Nu Skin pozitívnu skúsenosť. Toto je náš sľub vám.

 

Prihlásenie bez poplatku. Od nových účastníkov nepožadujeme žiadne vstupné alebo prihlasovacie poplatky. Chceme, aby ste si mohli spokojne vyskúšať túto príležitosť bez pocitu, že vás chceme obrať o peniaze alebo žiadať poplatky.

 

Bez nutnosti kúpy produktu. Nepožadujeme od vás kúpu žiadneho produktu, aby ste mohli využiť našu príležitosť. V skutočnosti vám kúpa produktu v pozícii nového Brand Affiliate nepomôže získať províziu, ani vám nezaručí právo na vyšší stupeň provízie a ani vám neposkytne inú výhodu. Jediný dôvod na zakúpenie našich inovatívnych produktov ako Brand Affiliate je to, že ich chcete sami používať.

 

Poskytujeme službu spokojnosti zákazníkov. Poskytujeme službu spokojnosti zákazníka (pre vás bez poplatku) pre vašich zákazníkov, aby ste nemuseli mať skladové zásoby. Vaši zákazníci si môžu zakúpiť produkty priamo od Nu Skin a vy získate províziu za ich nákup, ak nám poskytnú vaše Brand Affiliate ID pri kúpe produktu.

 

Veľkorysé zásady vrátenia produktu. Máme zásady vrátenia peňazí v 100 % výške spolu so základnými nákladmi na dopravu (nezahŕňa náklady na expresné doručenie) pri vrátení neotvoreného produktu do 14 dní od doručenia. Máme aj zásady vrátenia peňazí v 100 % výške pri vrátení neotvoreného produktu do 30 dní od doručenia. Ak si zakúpite viac produktov, ako ste schopní ďalej predať alebo použiť, a uplynulo viac ako 30 dní, vrátime vám 90 % kúpnej ceny produktu do 12 mesiacov od dátumu nákupu. Na rozdiel od našej konkurencie nepožadujeme, aby ste zrušili svoj účet Brand Affiliate, ak chcete vyžiť túto výhodu. Nechceme, aby ste si museli vybrať medzi vzdaním sa svojho podnikania, ktoré ste si začali budovať, a využili výhodu našich veľkorysých zásad vrátenia tovaru, ak máte zrazu viac produktov, ako dokážete predať ďalej.

 

Transparentnosť príležitosti príjmu. Poskytujeme transparentné informácie týkajúce sa možností príjmu z našej príležitosti. Poskytujeme plný prehľad o priemernej výške mesačnej provízie všetkých našich aktívnych Brand Affiliates a Brand Representatives a percento Brand Affiliates na každej úrovni nášho Plánu predajného výkonu. Tieto informácie sú dostupné na našej stránke, hneď počas procesu prihlasovania, a nájdete ich tu.

 

Etický kódex predajcov.  Od našich predajcov požadujeme dodržiavanie Etického kódexu Nu Skin, ktorý nájdete tu. Ak viete o Brand Affiliate alebo Brand Representative, ktorý Etický kódex nedodržiava, môžete ho nahlásiť nášmu oddeleniu pre dodržiavanie predpisov a zachovanie dobrého mena spoločnosti, a to prostredníctvom akejkoľvek metódy nachádzajúcej sa na stránke Kontaktujte nás.