Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ

Vedecká dozorná rada

Vedecká dozorná rada


Lars Bohlin, Ph.D.

Lars Bohlin, Ph.D.
Profesor farmakognózy, University v Uppsale, Švédsku

 

 

Už 30 rokov Dr. Bohlin študuje, skúma a učí farmáciu. Svoj titul M.S. a Ph.D. v oblasti farmácie získal na Univerzite v Uppsalle vo Švédsku, kde momentálne pôsobí ako profesor na fakulte. Rozvinul farmakognóziu mora vo Švédsku a svoj záujem zameral na etnofarmakológiu s dôrazom na prírodné protizápalové produkty. Svoje konzultačné služby poskytuje mnohým súkromným aj verejným organizáciám a je členom mnohých výskumných rád. Dr. Bohlin, rodák zo švédskeho Štokholmu, prispel na mnohých úrovniach – a to tak svojej vlastnej komunite, keď pôsobil ako predseda rady pre Katedru farmácie v Uppsale, ako aj medzinárodne. Je členom redakčných alebo dozorných rád pre také vedecké časopisy, ako je Phytotherapy Research, Phytomedicine, J. Ethnopharmacology a Planta Medica.


Paul Alan Cox, Ph.D.

Paul Alan Cox, Ph.D.

Riaditeľ Inštitútu pre etnomedicínu


Dr. Cox , jeden z najlepších svetových etnobotanikov, sa špecializuje na používanie rastlín v domorodých kultúrach. Počas svojej kariéry publikoval viac než 150 vedeckých článkov a tri knihy. Dr. Cox získal svoj M.Sc. titul v oblasti ekológie na Waleskej univerzite ako výskumný pracovník v rámci Fullbrightovho programu. V roku 1978 sa Dr. Cox dostal na Harvard ako výskumný pracovník v rámci Danforthovho programu a Národnej vedeckej nadácie a v roku 1981 získal svoj Ph.D. titul v oblasti biológie. Neskôr mu bola udelená cena Národnej vedeckej nadácie s názvom Presidential Young Investigator Award, a to prezidentom Ronaldom Reaganom. Momentálne pôsobí Dr. Cox ako predsedsa nadácie morskej ekológie, organizácie, ktorú založil, aby napomohol záchrane ostrovných dažďových pralesov a kultúr.

 


Ph.D., Zoe Diana Draelos, M.D., F.A.A.D.

Zoe Diana Draelos, M.D., F.A.A.D.

dermatologička a šéfredaktorka časopisu Journal of Cosmetic Dermatology

 

Dr. Draelos je praktikujúca, radou certifikovaná dermatologička a členka Americkej akadémie dermatológie, ktorej odborným zameraním je oblasť kozmetiky, toaletných potrieb a biologicky aktívnych liekov na pokožku. Je konziliárnou profesorkou na Katedre Dermatológie, fakulte medicíny Duke Univerzity a má klinickú prax v High Point v Severnej Karolíne. Je hosťujúcou profesorkou vo viac ako 45 lekárskych inštitúciách, a to v národnom i medzinárodnom meradle. Je autorkou deviatich učebníc, vrátane knihy Cosmetics in Dermatology (Kozmetiky v dermatológii). Dr. Draelos má príspevky v 23 učebniciach, napísala 300 publikovaných pojednaní a momentálne je členkou ôsmich redakčných rád časopisov. V roku 2006 získala od Health Beauty America ocenenie za celoživotný úspech v oblasti kozmetického priemyslu, a to za svoj prínos do výskumu v rámci tematických formulácií.


Makoto Kuro-o, M.D., Ph.D.

Makoto Kuro-o, M.D., Ph.D.
docent patológie, Texaská univerzita, Juhozápadné lekárske centrum

 

 

Dr. Kuro-o získal svoj M.D. titul v roku 1985 na Tokijskej univerzite v Japonsku. V roku 1988 ukončil svoje štúdium rezidenta Tokijskej metropolitnej geriatrickej nemocnice, po ktorom sa vrátil na Tokijskú univerzitu ako ašpirant klinickej medicíny v oblasti kardiológie a pracoval tam do roku 1998. Svoj Ph.D. titul získal v roku 1991 na Tokijskej univerzite, po čom nasledovalo ukončenie postgraduálneho štúdia na Národnom inštitúte neurovedy v Japonsku. Počas svojho postgraduálneho pôsobenia identifikoval klotho gén – gén brzdiaci starnutie u cicavcov. V roku 1998 sa stal odborným asistentom patológie na Texaskej univerzite, v Juhozápadnom lekárskom centre v Dallase. Jeho laboratórium  sa zameriava na pochopenie molekulárneho mechanizmu, akým klotho proteín potláča starnutie.


Tomas A. Prolla, Ph.D

Tomas A. Prolla, Ph.D

Spoluzakladateľ LifeGen Technologies, profesor na Katedre genetiky a Katedre lekárskej genetiky, Wisconsinská univerzita

 

Tomas A. Prolla, Ph.D., študoval na Katedre molekulárnej biofyziky a biochémie na Univerzite v Yale, kde získal doktorát v roku 1994. Svoje postgraduálne štúdium ukončil na Katedre genetiky človeka a molekulárnej genetiky na Baylorskej univerzite medicíny, následne začal pracovať na fakulte Katedry genetiky a lekárskej genetiky na Wisconsinskej univerzite v roku 1997. Dr. Prolla získal niekoľko ocenení za vedecké úspechy, vrátane ocenení ako Shorb Lecturer Award, Burroughs Wellcome Young Investigator Award, Basil O’Connor Starter Scholar Research Award a Howard Hughes Medical Institute New Faculty Startup Award. Práca Dr. Prollu sa momentálne zameriava na použitie profilovania génovej expresie, štúdií dĺžky života a histopatológie. V roku 2001 Dr. Prolla a Dr. Richard Weindruch založili LifeGen Technologies, LLC, spoločnosť zameranú na nutričnú genomiku, vrátane dopadu výživných látok a kalorického obmedzenia na proces starnutia. Dr. Prolla publikoval niekoľko článkov v prestížnych vedeckých časopisoch, ako je Science.


Hildebert Wagner, Ph.D.

Hildebert Wagner, Ph.D.
emeritný profesor, Inštitút farmácie, Centrum Univerzity Ludwiga Maximiliána pre farmaceutický výskum v Mníchove v Nemecku

 

Autor Rastlinných imunomodulátorov (Birkhauser Verlag, Basel, 1999), Dr. Hildebert Wagner sa zaoberá farmáciou od roku 1950. Je autorom 7 ďalších kníh, vrátane: Analýza liekov z rastlín (Springer Verlag Heidelber, 1996) a Lieky a ich zložky (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 1998), ako aj viac ako 900 ďalších vedeckých publikácií. Dr. Wagner sa stal riadnym profesorom farmakognózy v roku 1965 a neskôr pôsobil ako riaditeľ Inštitútu farmaceutickej biológie v Mníchove, a to do roku 1999. Je uznávaný mnohými medzinárodnými inštitúciami, vrátane Univerity v Ohiu, Budapešti a Debrecíne, v Dijone a Helsinkách, a to za svoju prácu v oblasti farmácie. Dr. Wagner je členom dozorných/redakčných rád pre fytochémiu, časopisu Etnofarmakológie, časopisu Prírodných produktov, a zároveň pôsobí ako editor pre Medzinárodný časopis fytomedicíny.


Molly Wanner, M.D., M.B.A

Molly Wanner, M.D., M.B.A

Dermatologička, Lekárska fakulta Harvardovej univerzity v Massachusetts

Dr. Wanner je certifikovaná dermatologička, pôsobí v oblasti laserovej a kozmetickej dermatológie v Nemocnici a Harvardskej lekárskej škole v Massachusetts. V súčasnosti vykonáva klinický a základný vedecký výskum v oblasti kozmetickej a lekárskej dermatológie. Jej odborné zameranie zahŕňa aktuálne kozmetické výrobky, tuk a celulitídu, laserové a kozmetické prístroje. Dr. Wanner predložila a bola autorom niekoľkých článkov v publikáciách, ako Dermatologic Surgery/Dermatologická chirurgia, Lasers in Surgery and Medicine/Laser v chirurgii a medicíne a Journal of the American Academy of Dermatology/Časopis Americkej akadémie dermatológie. Je pracovnou silou Americkej akadémie dermatológie, americkej spoločnosti dermatologickej chirurgie a dermatologickej spoločnosti pre ženy. Svoj štúdium na vysokej škole Amherst College ukončila ako najlepšia študentka. Dr. Wanner vyštudovala Columbijskú univerzitu, kde stupne Alpha Omega Alpha absolvovala v lekárskej škole a stupne Beta Gamma Sigma v obchodnej škole.