Vedecká dozorná rada

Nový zákazník? Zaregistrujte sa už dnes!

Vedecká dozorná rada


Lars Bohlin, Ph.D.

Lars Bohlin, Ph.D.
Profesor farmakognózy, University v Uppsale, Švédsku

 

 

Už 30 rokov Dr. Bohlin študuje, skúma a učí farmáciu. Svoj titul M.S. a Ph.D. v oblasti farmácie získal na Univerzite v Uppsalle vo Švédsku, kde momentálne pôsobí ako profesor na fakulte. Rozvinul farmakognóziu mora vo Švédsku a svoj záujem zameral na etnofarmakológiu s dôrazom na prírodné protizápalové produkty. Svoje konzultačné služby poskytuje mnohým súkromným aj verejným organizáciám a je členom mnohých výskumných rád. Dr. Bohlin, rodák zo švédskeho Štokholmu, prispel na mnohých úrovniach – a to tak svojej vlastnej komunite, keď pôsobil ako predseda rady pre Katedru farmácie v Uppsale, ako aj medzinárodne. Je členom redakčných alebo dozorných rád pre také vedecké časopisy, ako je Phytotherapy Research, Phytomedicine, J. Ethnopharmacology a Planta Medica.


Paul Alan Cox, Ph.D.

Paul Alan Cox, Ph.D.

Riaditeľ Inštitútu pre etnomedicínu


Dr. Cox , jeden z najlepších svetových etnobotanikov, sa špecializuje na používanie rastlín v domorodých kultúrach. Počas svojej kariéry publikoval viac než 150 vedeckých článkov a tri knihy. Dr. Cox získal svoj M.Sc. titul v oblasti ekológie na Waleskej univerzite ako výskumný pracovník v rámci Fullbrightovho programu. V roku 1978 sa Dr. Cox dostal na Harvard ako výskumný pracovník v rámci Danforthovho programu a Národnej vedeckej nadácie a v roku 1981 získal svoj Ph.D. titul v oblasti biológie. Neskôr mu bola udelená cena Národnej vedeckej nadácie s názvom Presidential Young Investigator Award, a to prezidentom Ronaldom Reaganom. Momentálne pôsobí Dr. Cox ako predsedsa nadácie morskej ekológie, organizácie, ktorú založil, aby napomohol záchrane ostrovných dažďových pralesov a kultúr.

 


Ph.D., Zoe Diana Draelos, M.D., F.A.A.D.

Zoe Diana Draelos, M.D., F.A.A.D.

dermatologička a šéfredaktorka časopisu Journal of Cosmetic Dermatology

 

Dr. Draelos je praktikujúca, radou certifikovaná dermatologička a členka Americkej akadémie dermatológie, ktorej odborným zameraním je oblasť kozmetiky, toaletných potrieb a biologicky aktívnych liekov na pokožku. Je konziliárnou profesorkou na Katedre Dermatológie, fakulte medicíny Duke Univerzity a má klinickú prax v High Point v Severnej Karolíne. Je hosťujúcou profesorkou vo viac ako 45 lekárskych inštitúciách, a to v národnom i medzinárodnom meradle. Je autorkou deviatich učebníc, vrátane knihy Cosmetics in Dermatology (Kozmetiky v dermatológii). Dr. Draelos má príspevky v 23 učebniciach, napísala 300 publikovaných pojednaní a momentálne je členkou ôsmich redakčných rád časopisov. V roku 2006 získala od Health Beauty America ocenenie za celoživotný úspech v oblasti kozmetického priemyslu, a to za svoj prínos do výskumu v rámci tematických formulácií.


Makoto Kuro-o, M.D., Ph.D.

Makoto Kuro-o, M.D., Ph.D.
docent patológie, Texaská univerzita, Juhozápadné lekárske centrum

 

 

Dr. Kuro-o získal svoj M.D. titul v roku 1985 na Tokijskej univerzite v Japonsku. V roku 1988 ukončil svoje štúdium rezidenta Tokijskej metropolitnej geriatrickej nemocnice, po ktorom sa vrátil na Tokijskú univerzitu ako ašpirant klinickej medicíny v oblasti kardiológie a pracoval tam do roku 1998. Svoj Ph.D. titul získal v roku 1991 na Tokijskej univerzite, po čom nasledovalo ukončenie postgraduálneho štúdia na Národnom inštitúte neurovedy v Japonsku. Počas svojho postgraduálneho pôsobenia identifikoval klotho gén – gén brzdiaci starnutie u cicavcov. V roku 1998 sa stal odborným asistentom patológie na Texaskej univerzite, v Juhozápadnom lekárskom centre v Dallase. Jeho laboratórium  sa zameriava na pochopenie molekulárneho mechanizmu, akým klotho proteín potláča starnutie.


Koji Nakanishi, Ph.D.

Koji Nakanishi, Ph.D.

profesor chémie na Kolumbijskej univerzite

 

Práca profesora zahŕňa aj úplne prvý výskum ginko biloby uskutočnený pred 30 rokmi. Koji Nakanishi, Ph.D., ktorý oddelil aktívny komponent výťažku z ginka. Počas svojej vysoko produktívnej kariéry, nadobudol znalosti v oblasti prírodných produktov, tým, že určil chemickú štruktúru takmer 200 bioaktívnych zlúčenín a to, akým spôsobom vplývajú na život ľudí, rastlín a zvierat. Boli mu udelené ocenenia od takmer tucta národov a mnohých vedeckých organizácií. Publikoval 700 vedeckých pojednaní a napísal deväť kníh, vrátane autobiografie s názvom Potulný vedec skúmajúci prírodné produkty (1991). Je aj držiteľom prestížneho ocenenia King Faisal International Award v oblasti vedy.

 


Tomas A. Prolla, Ph.D

Tomas A. Prolla, Ph.D

Spoluzakladateľ LifeGen Technologies, profesor na Katedre genetiky a Katedre lekárskej genetiky, Wisconsinská univerzita

 

Tomas A. Prolla, Ph.D., študoval na Katedre molekulárnej biofyziky a biochémie na Univerzite v Yale, kde získal doktorát v roku 1994. Svoje postgraduálne štúdium ukončil na Katedre genetiky človeka a molekulárnej genetiky na Baylorskej univerzite medicíny, následne začal pracovať na fakulte Katedry genetiky a lekárskej genetiky na Wisconsinskej univerzite v roku 1997. Dr. Prolla získal niekoľko ocenení za vedecké úspechy, vrátane ocenení ako Shorb Lecturer Award, Burroughs Wellcome Young Investigator Award, Basil O’Connor Starter Scholar Research Award a Howard Hughes Medical Institute New Faculty Startup Award. Práca Dr. Prollu sa momentálne zameriava na použitie profilovania génovej expresie, štúdií dĺžky života a histopatológie. V roku 2001 Dr. Prolla a Dr. Richard Weindruch založili LifeGen Technologies, LLC, spoločnosť zameranú na nutričnú genomiku, vrátane dopadu výživných látok a kalorického obmedzenia na proces starnutia. Dr. Prolla publikoval niekoľko článkov v prestížnych vedeckých časopisoch, ako je Science.


Hildebert Wagner, Ph.D.

Hildebert Wagner, Ph.D.
emeritný profesor, Inštitút farmácie, Centrum Univerzity Ludwiga Maximiliána pre farmaceutický výskum v Mníchove v Nemecku

 

Autor Rastlinných imunomodulátorov (Birkhauser Verlag, Basel, 1999), Dr. Hildebert Wagner sa zaoberá farmáciou od roku 1950. Je autorom 7 ďalších kníh, vrátane: Analýza liekov z rastlín (Springer Verlag Heidelber, 1996) a Lieky a ich zložky (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 1998), ako aj viac ako 900 ďalších vedeckých publikácií. Dr. Wagner sa stal riadnym profesorom farmakognózy v roku 1965 a neskôr pôsobil ako riaditeľ Inštitútu farmaceutickej biológie v Mníchove, a to do roku 1999. Je uznávaný mnohými medzinárodnými inštitúciami, vrátane Univerity v Ohiu, Budapešti a Debrecíne, v Dijone a Helsinkách, a to za svoju prácu v oblasti farmácie. Dr. Wagner je členom dozorných/redakčných rád pre fytochémiu, časopisu Etnofarmakológie, časopisu Prírodných produktov, a zároveň pôsobí ako editor pre Medzinárodný časopis fytomedicíny.


Molly Wanner, M.D., M.B.A

Molly Wanner, M.D., M.B.A

Dermatologička, Lekárska fakulta Harvardovej univerzity v Massachusetts

Dr. Wanner je certifikovaná dermatologička, pôsobí v oblasti laserovej a kozmetickej dermatológie v Nemocnici a Harvardskej lekárskej škole v Massachusetts. V súčasnosti vykonáva klinický a základný vedecký výskum v oblasti kozmetickej a lekárskej dermatológie. Jej odborné zameranie zahŕňa aktuálne kozmetické výrobky, tuk a celulitídu, laserové a kozmetické prístroje. Dr. Wanner predložila a bola autorom niekoľkých článkov v publikáciách, ako Dermatologic Surgery/Dermatologická chirurgia, Lasers in Surgery and Medicine/Laser v chirurgii a medicíne a Journal of the American Academy of Dermatology/Časopis Americkej akadémie dermatológie. Je pracovnou silou Americkej akadémie dermatológie, americkej spoločnosti dermatologickej chirurgie a dermatologickej spoločnosti pre ženy. Svoj štúdium na vysokej škole Amherst College ukončila ako najlepšia študentka. Dr. Wanner vyštudovala Columbijskú univerzitu, kde stupne Alpha Omega Alpha absolvovala v lekárskej škole a stupne Beta Gamma Sigma v obchodnej škole.

Pridajte sa k spoločnosti Nu Skin Staňte sa distribútorom