Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ

Výskumné centrá a laboratóriá

VÝSKUMNÉ CENTRÁ A LABORATÓRIÁ

Nu Skin Enterprises Center for Anti-Aging Research

Centrum pre výskum zameraný na anti-aging spoločnosti Nu Skin Enterprises (Provo, Utah)

Ako spoločnosť Nu Skin pokračuje vo vytváraní histórie, nové Centrum pre výskum zamerané na anti-aging s plochou 2044 m² sa stalo epicentrom neustálej inovácie a vedeckých objavov. V centre sa využíva päť moderne zariadených laboratórií na vývoj a hodnotenie Nu Skin produktov.

 

Laboratórium zaoberajúce sa zložením produktov , kde sa skúmajú Nu Skin produkty osobnej starostlivosti, ktoré sú prísne testované v záujme zabezpečenia funkčnosti a integrity. Zahŕňa to testovanie viskozity, hodnôt pH, ochrany pred UVA žiarením a absorpčnej schopnosti pokožky v záujme vytvorenia inovatívnych produktov, ktoré dobre fungujú.

 

Laboratórium pre stabilitu , kde sú produkty testované za bežných i extrémnych okolností vrátane predĺženého vystavenia produktov teplu, mrazu a UV žiareniu. Toto zabezpečuje zachovanie integrity a životnosti produktov.

 

Mikrobiologické laboratórium , kde sú produkty skúmané a overované v najmodernejších miestnostiach so vzduchovými filtrami HEPA. Tieto filtre chránia pred možnou kontamináciou a testujú konzervačné systémy používané v produktoch.

 

Klinické laboratórium , kde vedci vykonávajú všetky fázy bezpečnosti, účinnosti a spotrebiteľské štúdie v záujme vyvinutia a vyhodnotenia produktu predtým, než sa dostane k tretím organizáciám na konečné schválenie.

 

Chemické laboratórium , kde vedci používajú analytické prístroje na vyvinutie najlepších testovacích metód v prípade vitamínov, minerálov a rastlinných produktov.

 

Vďaka našim novým výskumným a vývojovým laboratóriám je naša veda silnejšia než kedykoľvek predtým. Spoločnosť Nu Skin je pripravená aj naďalej poskytovať komplexné riešenie v oblasti anti-agingovej starostlivosti o pleť.


Nu Skin Enterprises Center for Anti-Aging Research

Inovačný park vo Veľkej Číne (Fengxian, Čína)

Centrum v Inovačnom parku vo Veľkej Číne prispieva k výskumným prácam divízie Pharmanex, ako aj k vývoju produktov. Plocha centra je 1900 m² a pracuje v ňom 20 výskumných vedcov a viac ako polovica z nich má doktorandské alebo magisterské vzdelanie. Keďže je centrum súčasťou procesu kvality Pharmanex 6S®, je zahrnuté do všetkých aspektov výberu, bezpečnosti a fáz zhmotnenia. V centre je šesť moderne zariadených laboratórií na vývoj a hodnotenie Nu Skin produktov.

 

Výskumné chemické laboratórium  je laboratórium, kde sa objavujú nové zložky a aktívne komponenty. Vedci tu vykonávajú výskum a vývoj prírodných extraktov a nových produktov a takisto koordinujú predbežné a klinické štúdie.

 

Labotórium pre rozvoj metodiky , kde vedci vyvíjajú analytické metódy na nové zložky a hotové produkty. Tieto metódy stanovujú hladinu účinných zložiek a čistotu na zabezpečenie integrity produktu a správneho výberu zložiek.

 

Chemické laboratórium pre kvalitu , kde vedci skúmajú čerstvé suroviny a hotové produkty v záujme štandardizácie a jednotnosti. Navrhujú a vykonávajú štúdie stability na určenie životnosti a celistvosť produktu za najrôznejšie podmienky.

 

Mikrobiologické laboratórium , HEPA filtre, pretlak a sterilizačné postupy zabezpečujú sterilné prostredie na testovanie.

 

Laboratórium na skúšobnú prevádzku , kde sú výživové doplnky vyrábané na štúdie, stabilitu a vyrobiteľnosť.

 

Laboratórium na kvalitu výroby , kde prebieha kontrola kvality testovania a uvedenia Nu Skin produktov na trh.