Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ

Proces kvality 6S

Hlavné body Procesu kvality Pharmanex S6

Proces kvality 6S

Pharmanex® používa vo výrobnom procese vlastnú technológiu, aby udržala vysokú kontrolu kvality počas všetkých vývojových fáz produktu. Kľúčom ku konzistentnej kvalite je Pharmanex® proces kvality 6S, ktorý predstavuje základ farmaceutického prístupu spoločnosti k vývoju produktov.

 

 


Výber rastlín, Potenciálne zdroje rastlín

Výber

Aby ste našli rastlinné zložky s tými najvhodnejšími vlastnosťami pre podporu zdravia, Pharmanex zamestnáva tímy expertov zo Spojených štátov a Ázie. Tieto tímy robia dôkladný výskum, kompiláciu, hodnotenie a zhrnutie historického využívania a súčasných znalostí o vlastnostiach rastlinných zložiek a prínose pre zdravie. Spoločnosť Pharmanex takisto vykonáva originálny výskum v záujme identifikovania nových rastlinných zložiek koordináciou známych odborníkov z celého sveta. Do úvahy sa berú iba tie rastliny, ktoré prejdú rozsiahlymi testami autenticity, užitočnosti a bezpečnosti spoločnosti Pharmanex.


6s_sourcing

Hľadanie zdrojov

Keď sa Pharmanex® rozhodne ďalej pokračovať s konkrétnou rastlinnou zložkou, členovia tímu vyšetria možné zdroje tejto rastlinnej zložky a vykoná rozsiahle analýzy na vzorkách v každom zdroji. Zdroje môžu byť domáce alebo medzinárodné a môžu sa nachádzať na kultivačných oblastiach spoločnosti Pharmanex® v Číne a Čile. Pharmanex® si zvolí dodávateľa v závislosti od kvality a koncentrácií aktívnych zložiek prítomných vo vzorke z tohto zdroja.


Chemické štruktúry štandardizovaných extraktov

Štruktúra

S použitím najlepších analytických techník a vďaka spolupráci s uznávanými univerzitami a laboratóriami v Číne a Spojených štátoch vykonáva Pharmanex® štrukturálne analýzy prírodných zlúčenín nachádzajúcich sa vo vybranej rastlinnej zložke. Pri týchto analýzach izolujú a vyčistia špecifické chemické štruktúry do štandardizovaných extraktov, čo je kľúčový krok pri zaistení bezpečnej a účinnej rastlinnej zložky.

 


6s_standardization

Štandardizácia

Pre každú aktívnu zložku je charakteristický široký rozsah rastlinných zložiek. Pharmanex® optimalizuje aktívne zložky produktu prostredníctvom prísnych, vlastných štandardizačných procesov (na aspoň jeden relevantný molekulový značkovač). Každá kapsula obsahuje rovnaké množstvo každej z aktívnych zložiek.


Zaisťujeme bezpečnosť našich produktov

Bezpečnosť

Pharmanex® udáva tón v prísnych štandardoch zaisťujúcich bezpečnosť svojich produktov. Vedci skúmajú a dokumentujú históriu používania a bezpečnosti produktu. Použité množstvo aktívnej zložky je určené dávkovaním zisteným počas opakovaných pokusov a je podložené zverejnenými údajmi Pharmanex®. Etiketa každého produktu obsahuje rady pre použitie a príslušné výstražné informácie.


Oddanosť vedeckým štandardom dokazovania

Osvedčenia

Pharmanex® vydáva v súvislosti s produktmi iba také vyhlásenia, ktoré majú svoje odôvodnenie v dokumentovaných predklinických a klinických štúdiách. Posudzujú sa existujúce klinické údaje a v prípade potreby Pharmanex® sponzoruje štúdie svojich produktov. Údaje z týchto štúdií sa následne odovzdajú hlavným medzinárodným časopisom na zhodnotenie. Táto oddanosť vedeckým štandardom dokazovania pomáha spoločnosti Pharmanex® byť lídrom v priemysle produktov prírodnej starostlivosti o zdravie. Zmysel pre podrobnosti, prísne vedecké testovanie a oddanosť kvalite zaisťuje, že každý Pharmanex® produkt je úplne bezpečný a účinný. Proces kvality 6S umožňuje Pharmanex® stať sa v kvalite a účinnosti špičkou v odvetví.