Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ

Reputacja

Naszą misją jest odkrywanie w sobie siły czynienia dobra (Force for Good) na całym świecie poprzez umożliwienie ludziom poprawy jakości życia za pomocą innowacyjnych produktów, korzystnych możliwości i pozytywnej, wzbogacającej kultury.  Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów etycznych i praktyk biznesowych, ponieważ dążymy do tego, aby stać się wiodącą na świecie platformą możliwości biznesowych. Oczekujemy, że nasi Brand Affiliates będą przestrzegać tych samych standardów etycznych i praktyk biznesowych. 

 

Poniższe linki zawierają ważne informacje dotyczące naszych możliwości zarobkowych, naszych produktów oraz standardów etycznych i praktyk biznesowych, których przestrzegania oczekujemy od naszych pracowników i Brand Affiliates. Wierzymy, że te informacje pomogą Brand Affiliates, klientom, konsumentom i opinii publicznej ocenić naszą działalność, nasze produkty i możliwości zarobkowe, a także lepiej zrozumieć standardy etyczne i praktyki biznesowe, których przestrzegania oczekujemy od naszych pracowników i Brand Affiliates.

 

Zachęcamy wszystkich, którzy zetknęli się z działaniem naszych pracowników lub Brand Affiliates, które nie spełnia tych standardów, do zgłoszenia takiego postępowania firmie Nu Skin. Prosimy o kontakt z przedstawicielem Nu Skin, korzystając z metod opisanych na stronie Kontakt.

buissness-advisories-poland

Od czasu do czasu firma będzie publikować ważne informacje i powiadomienia, które mogą mieć znaczący wpływ na działalność Brand Affiliate oraz reputację firmy. Prosimy Brand Affiliates o regularne sprawdzanie informacji, ponieważ powiadomienia biznesowe mogą i będą się regularnie zmieniać. Naruszenie któregokolwiek z poniższych ważnych powiadomień może skutkować działaniami dyscyplinarnymi. Aby dowiedzieć się, jak skontaktować się z firmą w celu zadawania pytań lub zgłaszania naruszeń, należy zapoznać się z sekcją Skontaktuj się z nami.

 

Nu Skin z radością przedstawia program EmpowerSTART Incentive, dzięki któremu osoby o statusie Brand Affiliate mogą zarabiać niesamowite premie poprzez osiągnięcie ważnych kamieni milowych dotyczących wyników. Podczas promowania tej nowej inicjatywy ważne jest, aby wszystkie osoby o statusie Brand Affiliate ściśle przestrzegały wytycznych programu EmpowerSTART Incentive. Promowanie inicjatywy EmpowerSTART Incentive w jakikolwiek sposób niezgodny z wytycznymi jest ściśle zabronione.

PEŁNA LISTA WAŻNYCH WSKAZÓWEK BIZNESOWYCH ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

participate-icon
compensation
Untitled-2
Nu Skin-logo-square
Untitled-2
Print
code-of-ethics-icon
event-we-connect-icon-how
Print
Untitled-2
ntc-navbar
Untitled-2