Er du fortsatt der?

FORTSETT

FORSKNINGSSENTRE & LABORATORIER

Nu Skin Enterprises Center for Anti-Aging Research

Nu Skin Enterprises Center for Anti-Aging Research (Provo, Utah, USA)

Nu Skin fortsetter å skape historie, og det nye 2044m2 store senter for antialdringsforskning er episenteret for kontinuerlig innovasjon og vitenskapelige oppdagelser. Innovasjonssenteret har fem toppmoderne laboratorier hvor Nu Skin-produkter utvikles og evalueres.

 

Utviklingslaboratorium, hvor Nu Skins hudpleieprodukter gjennomgår omhyggelige tester for å sikre funksjonalitet og integritet. Det foretas tester av viskositet, pH-verdier, UVA-beskyttelse samt hudens absorpsjon, alt for å skape innovative og effektive produkter.

 

Stabilitetslaboratorium, hvor produkter testes under normale og ekstreme forhold, inkludert langvarig utsatthet for varme, kulde og UV-stråler, noe som sikrer at produktene bevarer sin integritet og holdbarhet.

 

Mikrobiologilaboratorium, hvor produkter sorteres og valideres i toppmoderne, HEPA-filtrerte rom, noe som beskytter mot potensiell forurensning og tester produktenes holdbarhetssystemer.

 

Klinisk laboratorium, hvor forskere utfører foreløpige sikkerhets-, effektivitets- og brukerundersøkelser for å bidra til produktutvikling og evaluering, før produktene sendes til tredjeparts forskningsorganisasjoner for endelig godkjenning.

 

Kjemilaboratorium, hvor forskere bruker avanserte analyseinstrumenter for å utvikle best mulige testmetoder for vitaminer, mineraler og urteprodukter.

 

Vår vitenskapelige drivkraft er like sterk i dag som den noen gang har vært, og med våre nye forsknings- og utviklingslaboratorier, er Nu Skin klar til å fortsette med å levere helhetlige helse- og hudpleieløsninger til antialdringsindustrien.


Nu Skin Enterprises Center for Anti-Aging Research

Greater China Innovation Park (Fengxian, Kina)

Senteret ved Greater China Innovation Park bidrar til Pharmanex-forskning og produktutvikling. Senteret er 1900m2 og har 20 forskere ansatt, hvorav mer enn halvparten har doktor- eller mastergrad. Som en del av Pharmanex 6S® kvalitetsprosess er senteret involvert i alle aspekter av utvelgelses-, sikkerhets- og dokumentasjonsfasen. Seks toppmoderne laboratorier brukes til utvikling og evaluering av Nu Skin-produkter.

 

Kjemiforskningslaboratorium, hvor nye ingredienser og aktive substanser oppdages. Her utføres det forskning og utvikling med naturlige ekstrakter og nye produkter, samt koordinering av disses pre-kliniske og kliniske undersøkelser.

 

Metodeutviklingslaboratorium, hvor forskere utvikler analytiske metoder for nye ingredienser og ferdige produkter. Metodene bestemmer nivåene av aktive ingredienser og renhet for å sikre produktintegritet og korrekt ingrediensvalg.

 

Kvalitetskjemilaboratorium, hvor forskere tester råvarer og ferdige produkter med henblikk på standardisering og ensartethet. De utvikler og gjennomfører stabilitetsstudier for å avgjøre holdbarhet og integritet under ulike forhold.

 

Mikrobiologilaboratorium, hvor HEPA-filtre, luftsluser og romsteriliseringsprosesser sikrer et sterilt testmiljø.

 

Plantelaboratorium, hvor kosttilskudd utvikles for studier, stabilitet og fremstilling.

 

Kontroll- og kvalitetslaboratorium, brukes til å kvalitetsteste og levere Nu Skins helsekostprodukter.