Er du fortsatt der?

FORTSETT

Kvalitetsprosessen 6S

Pharmanex 6S quality process keypoints

Kvalitetsprosessen 6S

Pharmanex® benytter eiendomsbeskyttet teknologi under produksjonsprosessene, for å sikre streng kvalitetskontroll gjennom alle stadier av produktutviklingen. Nøkkelen til stabil kvalitet er Pharmanex®' kvalitetsprosess 6S, grunnlaget for selskapets tilnærming til produktutvikling.

 

 


Selection of Botanicals

Utvelgelse

For å finne planter med de mest virksomme, helsefremmende egenskapene, bruker Pharmanex® team av eksperter fra USA og Asia. Teamene utfører omfattende forskning om en botanisk ingrediens og dens helsemessige fordeler; innsamling, evaluering og sammenligning av den historiske bruken med dagens vitenskap. Pharmanex utfører også original forskning for å identifisere nye botaniske ingredienser, en forskning som koordineres med anerkjente fagfolk verden over. Kun botaniske ingredienser som består Pharmanex® omfattende tester i autentisitet, bruk og sikkerhet benyttes.


potential sources of the botanical

Kilder

Når Pharmanex® bestemmer seg for å gå videre med en bestemt botanisk ingrediens, blir potensielle kilder til den botaniske ingrediensen undersøkt og omfattende analyser og prøver fra alle kilder gjennomført. Kilder kan være nasjonale eller internasjonale, og kan omfatte Pharmanex®' dyrkingsområder i Kina og Chile. Pharmanex® velger leverandører basert på kvaliteten og konsentrasjonsnivået av den aktive ingrediensen i prøver fra kilden.


Chemical structures in standardised extracts

Struktur

Ved hjelp av det nyeste innen analytiske teknikker og ved å samarbeide med anerkjente universiteter og laboratorier både i Kina og USA, utfører Pharmanex® strukturelle analyser av naturlige forbindelser som er til stede i utvalgte botaniske stoffer. Analysene isolerer og renser den kjemiske strukturen i standardiserte ekstrakter; et viktig skritt for å sikre en sikker og effektiv botanisk ingrediens.

 


proprietary standardisation processes

Standardisering

Store variasjoner i aktive ingredienser er karakteristisk for noen botaniske ingredienser. Pharmanex® optimaliserer et produkts aktive ingredienser gjennom strenge og eiendomsbeskyttede standardiseringsprosesser (til hver minste relevante molekyl). Alle kapsler med et produkt inneholder samme mengde av det enkelte virkestoffet.


We ensure the safety of our products

Sikkerhet

Pharmanex® er ledende innen etableringen av høye standarder for å ivareta produktenes sikkerhet. Forskere undersøker og dokumenterer historien bak et produkts bruk og sikkerhet. Den aktive mengden av ingredienser som benyttes, baseres på dosering fastslått som effektiv gjennom kliniske forsøk og støttet av publiserte data hos Pharmanex®. Alle produktetiketter inneholder bruksanvisninger og korrekte advarsler.


adherence to scientific standards for substantiation

Dokumentasjon

Alle Pharmanex®' produktpåstander er bekreftet gjennom dokumenterte prekliniske og kliniske studier. Eksisterende kliniske data gjennomgås, og hvis nødvendig, finansierer Pharmanex® studier av produktene. Data fra noen av disse studiene sendes etterfølgende til store internasjonale tidsskrifter for vurdering. Etterlevelsen av vitenskapelige standarder for bekreftelse bidrar til å gjøre Pharmanex® bransjeledende innen naturlig helse og velvære. Blikk for detaljer, omhyggelige vitenskapelige undersøkelser samt fokus på kvalitet sikrer at Pharmanex-produktene er sikre og effektive. Kvalitetsprosessen 6S har satt Pharmanex® i stand til å bli en ledende aktør innen kvalitet og formålstjenlighet.