Ikke flere udsættelser!

Ikke flere udsættelser

destroy_procrastination

 

Udsættelser er noget alle kender til i den ene eller anden grad. Nogle udsætter ting, fordi de er bange for at fejle, at blive overvældet af et intenst projekt eller at blive distraheret. Men lige meget hvad grunden er, så vil det vanskelliggøre vejen til succes, hvis man vælger at udsætte det, man burde gøre. Her er fire forslag til, hvordan man kan tilintetgøre usikkerheden inden den tager over.

 

1. Du skal ikke nøjes med noget En generel mangel på glæde ved ens arbejde kan føre til at man udsætter det. Hvis du nøjes med noget, føles det ikke vigtigt. Søg efter glæden og formålet i dit arbejde – find ud af, hvad du synes er sjovt og tilfredsstillende ved det, du laver. Hvis du brænder for selv den mindste arbejdsopgave vil det give dig handlekraft og energi, og du vil gøre dit bedste for at opnå dine mål.

 

2. Sæt nogle klare mål – Folk er ofte usikre, når de ikke ved præcis, hvad de skal. Beslut dig for, hvad du vil opnå, og hvordan du vil opnå det. Del dine mål op i mindre opnåelige milepæle så du kan måle din fremgang hen ad vejen. Husk at tage det skridt for skridt.

 

3. Sørg for at have et støttende netværk Der er mange, der gerne vil gøre alting selv uden hjælp fra andre. Hvis du er sådan en person, kan du måske føle, at du skal bære hele byrden selv. Men det er ikke nødvendigt. Udvid dit netværk. Benyt dig af mentorer, rollemodeller eller rådgivere så de på bedst mulig vis kan guide, løfte og støtte dig. Din motivation styrkes når du omgiver dig selv med ligesindede folk, der også gerne vil hjælpe andre.

 

4. Beslut dig for, hvordan du vil prioritere – Ofte ved vi slet ikke, hvor vi skal starte, hvis vi har planlagt for meget. Prioriter dine mål, så det giver mening for dig. Sørg for at de vigtigste mål er øverst på din liste. Hvis man har en daglig liste over ting man skal nå, er det nemmere at fokusere.

Tilbageholdenhed kan være med til at forhindre os i at få succes, men med lidenskab, enkelte planlægningsteknikker og støtte fra omgivelserne kan det godt lade sig gøre. Så lad os gøre en ende på udsættelserne!