Quy Trình Đảm Bảo Chất Lượng 6S

Quy Trình Đảm Bảo Chất Lượng 6S

6s

Quy Trình Chất Lượng 6S

Pharmanex sử dụng công nghệ độc quyền trong quá trình sản xuất của mình để duy trì kiểm soát chất lượng chặt chẽ thông qua tất cả các giai đoạn phát triển sản phẩm. Điều quan trọng để đạt chất lượng theo tiêu chuẩn phải tuân theo Quy trình chất lượng Pharmanex® 6S®, quy trình này theo tiêu chuẩn của các công ty dược phẩm để phát triển sản phẩm.
6s_selection

Selection - Sự Lựa Chọn

Để xác định vị trí của thực vật dùng làm nguyên liệu cho sức khỏe hiệu quả nhất, Pharmanex sử dụng đội ngũ chuyên gia đến từ Hoa Kỳ và châu Á. Những nhóm này tiến hành nghiên cứu, biên soạn, rà soát, tổng kết sử dụng những tài liệu quá khứ và hiện tại về các tính chất của thực vật và các lợi ích sức khỏe. Pharmanex cũng tiến hành nghiên cứu ban đầu để xác định thực vật mới bằng cách phối hợp với các chuyên gia tại Đại học Purdue, Đại học Kansas, Đại học Columbia, Viện Nghiên cứu Scripps và Đại học Bắc Kinh. Chỉ có thực vật đáp ứng được quy trình kiểm tra với phạm vi rộng của Pharmanex mới cho kết quả xác thực, hữu ích và an toàn.


6s_sourcing

Sourcing - Nguồn Nguyên Liệu

Một khi Pharmanex quyết định tiến hành với một thực vật cụ thể, một đội điều tra các nguồn tiềm năng của thực vật và tiến hành phân tích toàn diện trên các mẫu từ mỗi nguồn nguyên liệu. Nguồn nguyên liệu này có thể là trong nước hoặc quốc tế và có thể bao gồm các khu vực canh tác Pharmanex ở Trung Quốc và Chile. Pharmanex chọn một nhà cung cấp dựa trên chất lượng và mức độ tập trung của các thành phần hoạt tính hiện diện trong các mẫu từ nguồn nguyên liệu đó.


6s_structure

Structure - Cấu trúc

Sử dụng kỹ thuật phân tích, hợp tác với các trường đại học hàng đầu và phòng thí nghiệm ở Trung Quốc và Hoa Kỳ, Pharmanex tiến hành phân tích cấu trúc của các hợp chất tự nhiên có trong thực vật được lựa chọn. Những phân tích cô lập và tinh chế các cấu trúc hóa học cụ thể trong chiết xuất tiêu chuẩn hóa, một bước quan trọng trong việc đảm bảo một thực vật an toàn và hiệu quả.6s_standardization

Standardization - Chuẩn Hóa

Sự khác biệt lớn trong thành phần hoạt tính là những điểm đặc trưng của bất kỳ thực vật nào. Ví dụ, khi Pharmanex phân tích tiềm năng lá Bạch Quả, các nghiên cứu cho thấy nồng độ của các thành phần hoạt tính sẽ khác nhau cao nhất là 300% tùy thuộc vào mùa vụ, khí hậu, đất, phương pháp thu hoạch, điều kiện bảo quản và chế biến. Pharmanex tối ưu hóa các thành phần hoạt tính của một sản phẩm thông qua các quy trình tiêu chuẩn hóa độc quyền và nghiêm ngặt (ít nhất là một marker phân tử có liên quan). Mỗi viên nang của một sản phẩm Pharmanex® chứa cùng số lượng của mỗi thành phần hoạt tính.


6s_safety

Safety - An Toàn

Pharmanex đang dẫn đầu trong việc thiết lập các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để đảm bảo sự an toàn của sản phẩm của mình. Các nhà khoa học nghiên cứu và lưu tài liệu tiến trình của một sản phẩm được sử dụng và an toàn. Kiểm tra theo tiêu chuẩn của ngành dược để phát hiện sự hiện diện của vi khuẩn, độc tố và kim loại nặng được thực hiện cho tất cả các sản phẩm. Số lượng thành phần hoạt tính được sử dụng dựa trên liều lượng hiệu quả thông qua thử nghiệm lâm sàng và được hỗ trợ bởi dữ liệu được công bố trên tập tin tại Pharmanex. Mỗi nhãn sản phẩm đều có hướng dẫn sử dụng và các thông tin cảnh báo thích hợp.


6s_substantiation

Substantiation - Sự Chứng Minh

Pharmanex chỉ tuyên bố sản phẩm khi đã được chứng minh thông qua các tài liệu nghiên cứu tiền lâm sàng và lâm sàng. Hiện tại dữ liệu lâm sàng được xem xét, và khi cần thiết, Pharmanex tài trợ nghiên cứu các sản phẩm của mình. Dữ liệu từ một số các nghiên cứu này sau đó gửi tới các tạp chí quốc tế lớn để xem xét. Điều này tuân thủ các tiêu chuẩn khoa học được chứng minh đúng giúp cho Pharmanex trở thành tiên phong trong ngành công nghiệp sản phẩm chăm sóc sức khỏe tự nhiên. Chú ý đến từng chi tiết, thử nghiệm khoa học nghiêm ngặt và cam kết chất lượng đảm bảo rằng mỗi sản phẩm Pharmanex ® là hoàn toàn an toàn và hiệu quả. Quy trình chất lượng 6S® đã giúp cho Pharmanex trở thành tiên phong trong ngành công nghiệp đạt chất lượng và hiệu quả.