Hợp Tác Toàn Cầu

Hợp Tác Toàn Cầu

Trong những năm qua, Nu Skin luôn đồng hành cùng các viện khoa học trên toàn cầu trong việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và công nghệ tiên tiến.

 

Gần đây, Nu Skin hợp tác với hai đối tác khoa học quan trọng là Đại học Standford và công ty LifeGen Technologies. Các nhà nghiên cứu của Đại học Standford tập trung nghiên cứu về hồ sơ biểu hiện gen của con người trong quá trình phát triển và lão hóa cũng như khám phá ra phương thức hoạt động của các gen mới nhằm kiểm soát quá trình lão hóa của da.

 

Và Nu Skin là công ty bán hàng trực tiếp duy nhất hợp tác với LifeGen Technologies, một công ty với hơn 30 năm chuyên nghiên cứu về phương pháp kéo dài sự sống đã cho xuất bản hơn 200 tài liệu khoa học có liên quan. Quan hệ đối tác độc quyền với LifeGen Technologies cho phép chúng tôi sử dụng thành quả nghiên cứu hơn 30 năm của công ty này vào các gen gây lão hóa. Những khám phá khoa học tiên phong của LifeGen kết hợp với những nghiên cứu đang tiến hành của Nu Skin cho phép chúng tôi hội đủ kiến thức để phát triển nên các sản phẩm cải tiến, độc quyền và tiên phong.

 

Hợp Tác Với LifeGen

 

Nu Skin đã ký một thỏa thuận nghiên cứu phát triển và giấy phép với công ty LifeGen để hợp tác nghiên cứu chống lão hóa hỗ trợ chiến lược sản phẩm của Công ty nhắm đến các nguồn của lão hóa. Hơn nữa, mối quan hệ với LifeGen làm tăng thêm nguồn năng lượng quan trọng cho ngành khoa học của Nu Skin với sự cải tiến độc quyền để tiếp tục phát hiện ra nhóm gen trẻ và phát triển những phương pháp độc quyền để thiết lập lại hoạt động của những gien làm trẻ hóa.   


Đối Tác Standford

 

Nu Skin đã làm việc với Đại học Stanford từ năm 1999 và thỏa thuận mới nhất này là một phần mở rộng trong nhiều năm hợp tác liên tục của chúng tôi. Và hơn thế, Nu Skin và trường đại học Stanford đã cộng tác với nhau trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học và khoa da liễu, nghiên cứu chống lão hóa đã hỗ trợ chiến lược chống lão hóa độc quyền của Công ty nhắm đến các nguồn gốc gây lão hóa. Đặc biệt hơn, mối quan hệ với Standford tạo cơ hội cho những nhà khoa học của Nu Skin cộng tác với những nhà khoa học hàng đầu thế giới để áp dụng nghiên cứu vào những sản phẩm cải tiến nhằm giải đáp câu hỏi tại sao và như thế nào mà da của chúng ta bị lão hóa. Áp dụng những hiểu biết khoa học cơ bản vào ứng dụng của con người và cung cấp thêm cơ hội để xuất bản và trình bày bài những báo cáo khoa học.