Lịch sử đơn hàng Nhà phân phối {{distributorId}}

These orders represent volume at time of purchase and are strictly for Order Status/Tracking.  For commissions based Order History please see Volumes & Genealogy.

Danh sách những đơn hàng Ngày đặt hàng Số đơn hàng: Tổng cộng PSV
Trạng thái
Filter By: clear
Backorder
Cancelled
Complete
Declined
Incomplete
Partial Return
Pending
Pending Return
Processing
Returned
OK Hủy bỏ
Kênh đặt hàng
Filter By: clear
Gọi điện
Thư điện tử
Trò chuyện
Khách vãng lai
Mạng lưới
Giao hàng Tự động
Thư tín
Mạng tổng hợp đơn hàng
Buồng
ARS
Di động
GWP
Learning Q
KTF
Fax
SIGNUPAPP
OK Hủy bỏ
Theo dõi
{{orderStatus.getOrderUpdateDate()}} {{orderStatus.getOrderId()}} {{orderStatus.getOrderId()}} {{orderStatus.formattedTotal}} {{orderStatus.getPSV()}} {{orderStatus.orderStatusStr}} - {{orderStatus.extChannelStr}}
{{tracking.TrackNumber}} {{tracking.TrackNumber}}
{{orderStatus.getTracking().TrackNumber}} {{orderStatus.getTracking().TrackNumber}}
{{orderStatus.getTracking()}} {{orderStatus.getTracking()}}
Có thể có thêm đơn hàng khác… Xin chờ trong giây lát

Không có đơn hàng được tìm thấy