Quản lý tài khoản

Xin chúc mừng bạn đạt danh hiệu Executive hoặc cao hơn. Vì lợi ích đạt danh hiệu mới này, bạn sẽ được chỉ định một quản lý tài khoản hoặc một quản lý bán hàng, những người này sẽ làm việc với bạn chặt chẽ hơn để hỗ trợ xây dựng doanh nghiệp của bạn.

 

Quản lý tài khoản sẽ làm việc với tất cả các tài khoản trong khu vực của họ là những người Executive và Gold Executive. Quản lý bán hàng khu vực sẽ làm việc với tất cả các tài khoản trong khu vực của họ từ Lapis Executive cho đến Diamond Executives.

 

Những tài khoản là Blue Diamond và Team Elite làm việc trực tiếp với đội nhóm hỗ trợ cho Blue Diamond.

 

Divider