Är du kvar?

FORTSÄTT

 

ADR-prenumerationsprogrammet

 

 

ADR/PRENUMERATION ALLMÄNT

 

 

ADR-PRENUMERATIONS PRODUKTPOÄNG

 

 

HANTERING AV ADR-PRENUMERATION

 


Vad är en ADR-prenumeration?

 

En ADR-prenumeration är en automatisk leverans varje månad eller varannan månad på ditt valda datum mellan dag 1 och 25 i månaden. Prenumerationen ger också produktpoäng på beställningar för att lösa in produkter i framtiden. Endast ADR-prenumerationsbeställningar med kvalificerade produkter med ett totalt ordervärde på minst 50 SV kommer att tjäna produktpoäng.


Vilka är fördelarna med en ADR-prenumeration?

 

Förutom att du kan hantera din ADR-prenumeration på din egen tid, kan du tjäna produktpoäng på din månads- eller varannan månads leverans som kan lösas in mot produkter, under de villkor som anges i ADR-prenumerationsvillkoren.


Hur upprättar jag en ADR-prenumeration?

 

En ADR-prenumeration kan enkelt skapas online. För att skapa en ny ADR-prenumeration varannan månad online måste du börja med att skapa en ny ADR som en månatlig ADR-prenumeration. Gå sedan in i Hantera ADR-prenumeration och ändra frekvensen genom att välja "redigera" under fraktsektionen.

Du kan upprätta en ADR online genom att klicka här.


Finns det några krav för att ha en ADR-prenumeration?

 

Nej, det finns inga krav för att skapa en ADR-prenumeration. Alla dina ADR-prenumerationsbeställningar som placeras och betalas inom en månad måste dock ha ett minsta värde av 50 SV totalt för att få fördelarna med ADR-prenumerationsprogrammet.


Hur ändrar jag i min ADR-prenumeration?

 

Du kan göra ändringar i din ADR-prenumeration online. Du hittar alternativet "Hantera ADR" i rullmenyn under ditt namn, efter att du loggat in på ditt konto.


När bör jag senast ändra i min ADR-prenumeration?

 

Ändringar måste göras minst fem (5) arbetsdagar före ditt angivna behandlingsdatum.


Kommer jag att meddelas när min ADR-prenumerationsorder skickas ut?

 

Ja, du kommer att få ett e-postmeddelande 5 dagar innan ADR-prenumerationsordern skickas. Du kommer också att få en orderbekräftelse via e-post när beställningen skapas, och ett spårningsmail skickas ut varje gång din ADR-prenumeration skickas. Det här e-postmeddelandet innehåller information som säkerställer att du kan spåra din beställning tills du tar emot den.


Vad kan man administrera online?

 

Du kan ändra innehållet av produkter, tidsintervall mellan leveranser, betalningsmetod, adress, få en extra månadsbeställning skickad och lösa in produktpoäng. Du kan även hoppa över en leverans i avsnittet Hantera ADR-prenumeration.


Vad händer om en produkt är slut på lagret?

 

Om en produkt är slut i lager kommer denna vara att tas bort från din ADR-prenumerationsorder som behandlades under den aktuella månaden, men den kommer att finnas kvar i din ADR-prenumeration och inkluderas i din nästa ADR-prenumerationsorder så snart varan finns i lager igen ( utan ytterligare meddelande).


Vad innebär ADR-prenumerations produktpoäng?

 

ADR-prenumerations produktpoäng (inte att förväxla med försäljningsvolym, "SV") är belöningspoäng som kan tjänas in genom att köpa produkter genom ADR-prenumerationsprogrammet. Även om produktpoäng är separata från försäljningsvolym* använder vi försäljningsvolymen för att beräkna intjäning av och inlösen av ADR-prenumerationspoäng. Dina totala produktpoäng kan ses i avsnittet ADR-prenumerationshantering online på www.nuskin.com. Detaljerad information om produktpoäng och beräkning finns iADR-prenumerationsvillkoren här.

Obs: Motsvarande SV för varje produkt är markerad på den specifika produktsidan på din lokala Nu Skin-webbplats (för Brand Affiliates och medlemmar) och i prislistan (för kunder, Brand Affiliates och medlemmar) som finns på din lokala Nu Skin-webbplats.


Är det någon skillnad i nivån på produktpoäng som intjänas?

 

Ja, varje månad som din ADR-prenumeration behandlas får du 20 % av ADR-prenumerationens ordervärde (SV) som produktpoäng för de första 12 beställningarna. Från och med din 13:e bearbetade ADR-prenumerationsorder kommer du att tjäna 30 % i produktpoäng. För dina ADR-prenumerationsbeställningar bearbetade varannan månad får du 10 % av ADR-prenumerationens ordervärde (SV) i produktpoäng.


Kan jag lösa in mina produktpoäng i andra länder?

 

Nej, du kan bara lösa in produktpoäng i det land där de tjänades in. Exempel: om du har en tysk ADR-prenumeration kan du bara lösa in dina produktpoäng i Tyskland.


Om jag returnerar en produkt, kommer de produktpoäng jag tjänade att dras av?

 

Ja, antalet produktpoäng som produkten tjänade kommer att dras av från dina totala poäng. Du får inte returnera och byta produkter som har köpts med produktpoäng.


Om jag säger upp min ADR-prenumeration, förlorar jag då mina produktpoäng?

 

I de fall det är din sista ADR-prenumeration på den specifika marknaden kommer eventulla poäng att raderas i slutet av månaden då din ADR-prenumeration avbröts.


Finns det några produkter som man inte får produktpoäng för?

 

Ja, vissa produkter är inte berättigade att tjäna produktpoäng, inklusive men inte begränsat till: produkter som är markerade som sådana på din lokala Nu Skin-webbplats eller i prislistan; produkter som inte är fullt prissatta varor, inklusive men inte begränsat till kit, paket (med undantag för ADR-prenumerationspaket i tillämpliga fall), kampanjartiklar och rabatterade varor och märkesvaror.


Finns det några restriktioner för vad jag kan köpa för produktpoängen?

 

Ja, du får bara köpa produkter från Nu Skin och Pharmanex. Vissa produkter är uteslutna inklusive men inte begränsade till produkter som är märkta som sådana på din lokala Nu Skin-webbplats eller i prislistan; produkter som inte är fullt prissatta varor (särskilt kit, paket, kampanjartiklar, rabatterade varor och produktartiklar under ADR-prenumerationspriser), märkesvaror och Nourish the Children VitaMeal 30 Meals 1 påse, (förutom paket med 2 och 5 påsar). Nylanserade produkter kan inte lösas in med produktpoäng under de första tre (3) månaderna från och med lanseringsdatumet; nylanserade produkter kommer att vara tillgängliga för inlösen från och med den fjärde (4:e) månaden och framåt.


När får jag mina produktpoäng?

 

Produktpoäng delas ut den första arbetsdagen i nästföljande månad efter inköp. Poäng kan endast lösas in efter att de blivit synliga på ditt konto.


Hur löser man in produktpoängen?

 

De kan lösas in online via ADR-prenumerationshanteringsverktyget på www.nuskin.com. Produktpoäng kan endast lösas in när hela priset på en produkt kan lösas in med produktpoäng.


Var ser jag hur många produktpoäng jag har?

 

Du kan se det online när du loggar in på ditt Nu Skin-konto på www.nuskin.com. Gå till "Hantera min ADR-prenumeration". Du kommer också att kunna se produktpoäng tillgängliga, redan inlösta och produktpoäng som kommer att förfalla.


Ska jag betala moms och frakt när jag använder produktpoäng?

 

Du behöver inte betala skatt på de produkter du löser in. Dessutom behöver du inte betala några extra fraktkostnader om dina inlösenprodukter läggs till en befintlig ADR-prenumeration eller till en annan beställning. Om beställningen endast innehåller produkter köpta med produktpoäng kommer våra standardfraktkostnader att gälla.


Hur länge är produktpoäng gilitiga?

 

Produktpoäng är giltiga inom de första 12 månaderna från det datum produktpoäng tilldelades.


Får jag SV på de produkter som jag får för inlösta produktpoäng?

 

Nej, ingen SV delas ut för produkter som lösts ut med produktpoäng.


Hur fungerar "Skicka nu"?

 

En "Skicka nu"-order är en ny ADR-prenumerationsorder som kommer att ersätta din befintliga ADR-prenumerationsorder för innevarande månad. Till exempel, om du normalt har en månatlig ADR-prenumerationsorder dag 20 i varje månad, kan du gå online och lägga en "Skicka nu"-beställning på dag 12 med olika produkter. Denna beställning kommer inte att ändra det vanliga datumet och innehållet i din första ADR-prenumeration.

 

 • Logga in på ditt Nu Skin-konto
 • CKlicka på ditt namn (överst till höger på webbsidan)
 • Klicka på Hantera ADR-prenumeration
 • Välj den ADR-prenumeration du vill skicka nu
 • Klicka på "Skicka nu" under beställningar"

Hur fungerar "Hoppa över en leverans" (ADR-prenumerationsuppehåll)?

 

Att hoppa över en leverans är när din ADR-beställning inte skickas under en angiven månad. "Hoppa över en leverans" kommer att hoppa över din nästa order.

 

 • Logga in på ditt Nu Skin-konto
 • Klicka på ditt namn (överst till höger på webbsidan)
 • Klicka på Hantera ADR-prenumeration
 • Välj den ADR-prenumeration du vill hoppa över
 • Klicka på "Hoppa över en leverans under beställningar"

Hur många gånger kan jag hoppa över en leverans (ha ADR-prenumerationsuppehåll) under ett kalenderår?

 

Du kan hoppa över en leverans 3 gånger under ett kalenderår utan att ditt ADR-prenumerationsavtal annulleras.


Om jag hoppar över min ADR-prenumerationsleverans, hoppar den då över alla andra leveranser under mitt konto?

 

Du har möjlighet att hoppa över alla beställningar (en i taget) eller ange vilken beställning som ska hoppa över och vilken ADR-prenumeration som ska pausas.


Hur säger jag upp min ADR-prenumeation?

 

Du kan avbryta din ADR-prenumeration online genom att välja "Ta bort ADR-prenumeration" i avsnittet ADR-prenumerationshantering.

 

 • Logga in på ditt Nu Skin-konto (på www.nuskin.com)
 • Klicka på ditt namn (överst till höger på webbsidan)
 • Klicka på Hantera ADR-prenumeration

Kan jag återuppta min ADR-prenumeration när den en gång sagts upp?

 

Ja. Du kan återaktivera din ADR-prenumeration när den har avbrutits, men du kommer inte att behålla eventuella ADR-prenumerationsproduktpoäng. Men om du meddelar företaget inom 30 dagar efter raderingen och begär att de raderade ADR-prenumerationsproduktpoängen ska återställas, kommer produktpoängen att återställas. Om inte kommer ADR-prenumerationsproduktpoängen som du tidigare tjänat in att raderas och du börjar om.


 

Hjälpämnen

 


 

Hittar du inte det du söker?

 

Kontakta oss