Är du kvar?

FORTSÄTT

ADR-prenumerationsprogrammet

 

ADR-prenumerationsprogrammet

 

 

ADR/ABONNEMANG ALLMÄNT

 

 

ADR/ABONNEMANG PRODUKTPOÄNG

 

 

ADR ABONNEMANG HANTERA

 


Vad är ett ADR-abonnemang?

 

Ett ADR-abonnemang är en automatiskt leverans. Den sänds antingen ut en gång i månaden, eller varannan månad. Du kan själv välja ett datum, mellan den 1-25 varje månad. Du tjänar även in produktpoäng på dina beställningar. Dessa poäng kan senare lösas in, för att få gratisprodukter. Det är endast ADR-ordrar med kvalificerade produkter som ger möjlighet till att tjäna produktpoäng.


Vilka är fördelarna med ett ADR-abonnemang?

 

Förutom att du kan att hantera din ADR online, precis när det passar dig, så tjänar du även in produktpoäng på dina beställningar. Dessa kan lösas in mot gratisprodukter.


Hur upprättar jag ett ADR-abonnemang?

 

Du kan upprätta en ADR online genom att klicka här.


Finns det några krav för att ha ett ADR-abonnemang?

 

Nej, det finns inga särskilda krav för att upprätta ett ADR-konto. Men för att få produktpoäng ska alla dina ADR beställningar bestå av minst 50 SV totalt.


Hur ändrar jag i min ADR?

 

Du kan göra ändringar i din ADR online. Du hittar alternativet "Hantera ADR" i rullmenyn under ditt namn, efter att du loggat in på ditt konto.


När bör jag senast ändra i min ADR?

 

Vi rekommenderar att du gör dina ändringar minst 4 arbetsdagar innan expedieringsdatumet. Detta för att dina ändringar ska hinna träda i kraft.


Blir jag underrättad om när min beställning skickas ut?

 

Ja, ett e-postmeddelande skickas till dig 5 dagar innan leveransen går iväg. Du får även en bekräftelse via e-post när du upprättar en ADR. Varje gång din ADR skickas ut, får du veta det genom ett e-postmeddelande. Detta e-postmeddelande innehåller information som gör att du kan spåra din beställning tills att du har mottagit den.


Vad kan man administrera online?

 

Du kan ändra innehållet av produkter, tidsintervall mellan leveranser, betalningsmetod, adress, få en extra månadsbeställning skickad och lösa in produktpoäng. Du kan även hoppa över en leverans på din ADR.


Vad händer om en produkt är slut på lagret?

 

Om en produkt är tillfälligt slut plockas produkten bort från din enstaka beställning, men förblir fortfarande på din ADR.


Vad innebär produktpoäng?

 

ADR produktpoäng (som inte ska förvirras med "SV", Sales Volumes") är poäng som kan upptjänas genom köp av produkter via vårt ADR-program. Notera att ADR produktpäng är separat från Sales Volumes; det används istället för att beräkna antal upptjänade produktpoäng för en ADR-beställning. Du kan se totalen av dina upptjänade produktpoäng under "Administrera ADR" fliken online på hemsidan www.nuskin.com.


Hur många gånger kan jag hoppa över en leverans under ett kalenderår?

 

Du kan hoppa över leverans 3 gånger under ett kalenderår, vilket innebär att du kan ha 3 ADR-uppehåll per kalenderår.


Kan jag lösa in mina produktpoäng i andra länder?

 

Nej, du kan bara lösa in produktpoäng i det land där de intjänades. Exempel: om du har en tysk ADR kan du bara lösa in produktpoäng i Tyskland.


Dras produktpoängen av för de produkter jag eventuellt returnerar?

 

Ja, de antal produktpoäng som produkten(erna) har kostat, dras från dina totala, intjänade poäng. Vi godtar inte returer av produkter som är köpta med produktpoäng.


Förlorar jag mina produktpoäng om jag säger upp min ADR?

 

Om det är din sista ADR på den specifika marknaden, kommer poängen att raderas i slutet av månaden från då din ADR annullerats.


Finns det några produkter som man inte får produktpoäng för?

 

Ja, vissa produkter är inte berättigade att tjäna produktpoäng för bl.a. tillbehör, broschyrer, rabatterade produkter, produktpaket och de flesta kampanjpaket.


Finns det några restriktioner för vad jag kan köpa för produktpoängen?

 

Ja, du kan bara köpa produkter från Nu Skin och Pharmanex. Detta exkluderar produktkollektioner, rabatterade produkter och kampanjpaket, ADR-kampanjer, Nourish the Children VitaMeal 30 måltider-1 påse (förutom paket med 2 och 5 påsar) och andra produkter som är markerade för försäljning utan poäng.


När får jag mina produktpoäng?

 

Produktpoäng delas ut den första arbetsdagen i nästföljande månad efter inköp. Poäng kan endast lösas in efter att de blivit synliga på ditt konto.


Hur löser man in produktpoängen?

 

De kan lösas in online via Hantera ADR eller genom att kontakta kundservice . Produktpoäng kan bara lösas in när hela priset för produkten kan betalas med produktpoäng (du kan inte använda produktpoäng för att betala en del av en produkt).


Var ser jag hur många produktpoäng jag har?

 

Du ser det online eller genom att kontakta kundservice. Där ser du hur många produktpoäng du har och om du har några produktpoäng som löper ut vid månadslutet.


Ska jag betala moms och frakt när jag använder produktpoäng?

 

Nej, i Europa och Ryssland behöver du inte betala moms på gratisprodukter. Du behöver heller inte betala extra frakt om dina gratisprodukter skickas tillsammans med en ADR eller annan beställning. Om beställningen bara består av gratisprodukter tillkommer en standard fraktkostnad.


Hur länge är produktpoäng gilitiga?

 

Produktpoäng måste användas inom 12 månader efter att de blivit intjänade. Produktpoäng som är på väg att löpa ut, står markerade med röd text.


Får jag SV på de produkter som jag får för inlösta produktpoäng?

 

Nej, ingen SV delas ut för produkter som lösts ut med produktpoäng.


Hur fungerar "Skicka nu"?

 

En skicka nu beställning är en ny ADR beställning som tillfälligt ersätter din ordinarie ADR under innevarande månad. Om du till exempel har en ADR den 20:e varje månad, kan du göra en skicka nu beställning online fram t.o.m. den 12:e med annan produkt. så skickas beställningen ut istället för din ordinarie order den 20:e. Denna beställning kommer inte att ändra det vanliga datumet och innehållet för ADR/abonnemang.

 

 • Logga in på ditt Nu Skin-konto
 • CKlicka på ditt namn (överst till höger på webbsidan)
 • Klicka på Hantera ADR
 • Välj den ADR du vill skicka nu
 • Klicka på ""Skicka nu"" under beställningar"

Hur fungerar "Hoppa över en leverans" (ADR-uppehåll )?

 

Att hoppa över en leverans innebär att man gör ett uppehåll i sin ADR. Väljer man att hoppa över en leverans så kommer inte din nästa planerade beställning att sändas ut.

 

 • Logga in på ditt Nu Skin-konto
 • Klicka på ditt namn (överst till höger på webbsidan)
 • Klicka på Hantera ADR
 • Välj den ADR du vill hoppa över
 • Klicka på "Hoppa över en leverans under beställningar"

Hur många gånger kan jag hoppa över en leverans under ett kalenderår?

 

Du kan hoppa över leverans 3 gånger under ett kalenderår, vilket innebär att du kan ha 3 ADR-uppehåll per kalenderår.


Om jag hoppar över min ADR-leverans, hoppar den över de andra leveranser under mitt konto?

 

Om du har mer än en ADR på ditt konto, har du tre pauser för vardera en. Du har möjlighet att pausa alla (en i taget) eller ange vilken beställning/ADR som du önskar att hoppa över.


Hur säger jag upp min ADR/Abonnemang?

 

Du kan säga upp din ADR online genom att välja Radera ADR under fliken Hantera ADR.

 

 • Logga in på ditt Nu Skin-konto
 • Tryck på ditt namn (högst upp i högra hörnet av sidan)
 • Tryck på ”Hantera ADR”

Kan jag återuppta min ADR när den en gång sagts upp?

 

Ja, du har möjlighet att återaktivera din ADR efter att den sagts upp. Om du kontaktar kundservice inom 30 dagar efter uppsägningen och begär att ADR aktiveras igen, kommer du också att få tillbaka produktpoängen. Om inte, kommer dessa produktpoäng raderas och den rabatt i procent du upptjänat kommer att nollställas. Den startar då om på 20% för ADR som sänds ut varje månad och på 10% för ADR som sänds varannan månad.


 

Hjälpämnen

 


 

Hittar du inte det du söker?

 

Kontakta oss