Är du kvar?

FORTSÄTT

ADR – Loyalty programme

 

ADR-PROGRAMMET – AUTOMATIC DELIVERY REWARDS

 

 

Allmänt om ADR

 

 

ADR produktpoäng

 

 

Tillfällig ändring av ADR

 

 

Uppehåll i ADR

 

 

Uppsägning av ADR

 


Hur säger jag upp min ADR?

 

Du kan säga upp din ADR online genom att välja Radera ADR under fliken Hantera ADR.


Kan jag återuppta min ADR när den en gång sagts upp?

 

Ja, du har möjlighet att återuppta din ADR efter att den sagts upp. Men du återfår inte dina produktpoäng. Om du dock kontaktar företaget inom 30 dagar efter uppsägningen och begär att ADR aktiveras igen kommer du också att få tillbaka produktpoängen. Om inte, kommer de produktpoäng du tjänat in att raderas och du får starta om från början, med 20 % för månatlig ADR och 10 % för ADR som sänds varannan månad.


Hur återaktiverar jag en uppsagd ADR?

 

Du kan återaktivera din uppsagda ADR genom att kontakta din lokala kundservice. Ringer du inom 30 dagar efter uppsägning av din ADR, kommer din tidigare poängställning att gå tillbaka till ditt ADR-konto.


Vad är en tillfällig ändring?

 

En tillfällig ändring är en ADR-beställning som tillfälligt ersätter din ordinarie ADR under innevarande månad. Om du till exempel har en ADR den 20:e varje månad, kan du göra en ändring på internet fram t.o.m. den 12:e med annan produkt (minst 50 SV efter rabatt om du vill ha alla fördelar), du kan ändra till annan betalningsmetod och annan leveransadress, så skickas beställningen ut istället för din ordinarie den 20:e. Du kommer att få samma produktrabatt och produktpoäng som vanligt och din månatliga leverans kommer att hållas kvar tills nästa månad.


Måste beställningen med den tillfälliga ändringen bestå av minst 50 SV efter rabatt?

 

Om du vill ha alla fördelarna med ADR så ja, då måste en tillfällig ändring bestå av minst 50 SV efter rabatt.


Vilka betalningsmetoder kan man använda sig av vid tillfälliga ändringar online?

 

Kontakta din lokala kundservice eller se mer online, under avsnittet Till kassan, vad gäller vilka betalningsmetoder som finns.


Ändrar en tillfällig ändring min beställning permanent?

 

Nej, en tillfällig ändring är inte permanent.


Om jag gör en tillfällig ändring, ändras mitt expedieringsdatum permanent?

 

Nej, ändrar du tillfälligt kommer din ursprungliga ADR automatiskt att träda i kraft efterföljande månad på ursprungsdatum.


Vad är ett uppehåll i ADR?

 

Ett uppehåll innebär att din ADR inte skickas ut en viss månad.


Hur gör jag ett uppehåll i min ADR?

 

 

  • Logga in på ditt NuSkin konto
  • Tryck på ditt namn (högst upp i högra hörnet av sidan)
  • Tryck på ”Hantera ADR”
  • Välj den ADR du vill pausa
  • Tryck sedan på ”Hoppa över en leverans” under rubriken ”Beställningar"

 


Hur många uppehåll kan jag göra på ett år?

 

Du kan göra uppehåll i din ADR i högst 3 månader/leveranser per år.


Vad händer om jag måste göra uppehåll i min ADR mer än 3 ggr på ett år?

 

Då förlorar du ditt ADR-medlemskap och alla fördelar förknippade med ADR.


Hur länge varar ett uppehåll?

 

Ett uppehåll innebär 1 inställd leverans. Efter denna tid återupptas ADR automatiskt.


Om jag gör uppehåll i min ADR, betyder det att alla andra försändelser på mitt konto hålls inne?

 

Nej, du kan själv välja vilka leveranser som ska stoppas.


Kan jag lösa in mina produktpoäng i andra länder?

 

Nej, du kan bara lösa in produktpoäng i det land där de intjänades. Exempel: om du har en tysk ADR kan du bara lösa in produktpoäng i Tyskland.


Dras produktpoängen av för de produkter jag eventuellt returnerar?

 

Ja, de produktpoäng som intjänades för produkten dras av från den totala mängden poäng.


Förlorar jag mina produktpoäng om jag säger upp min ADR?

 

Ja, dessa raderas samma månadsslut som din ADR sägs upp.


Finns det några produkter som man inte får produktpoäng för?

 

Ja, på vissa produkter får man inga produktpoäng, såsom Nu Colour tillbehör, rabatterade produkter och kit samt de flesta kampanjpaket (förutom ADR-paket).


Finns det några restriktioner för vad jag kan köpa för produktpoängen?

 

Ja, du kan bara köpa produkter från Nu Skin och Pharmanex. Detta exkluderar produktkollektioner, rabatterade produkter och kampanjpaket, ADR-kampanjer, Nourish the Children VitaMeal-påsar och andra produkter som är markerade för försäljning utan poäng.


Får jag SV på de produkter som jag får för inlösta produktpoäng?

 

Nej, ingen SV delas ut för produkter som lösts ut med poäng.


När får jag mina produktpoäng?

 

Produktpoäng delas ut första arbetsdag i nästföljande månad efter inköp.


Kan jag lösa in mina produktpoäng direkt efter att jag lagt en ADR-beställning?

 

Nej, produktpoäng delas ut första arbetsdag i nästföljande månad efter inköp. De kan först lösas in när du ser dem på ditt konto.


Hur löser man in produktpoängen?

 

De löses in online via Hantera ADR eller mejl eller via kundservice. Produktpoäng kan inlösas först när hela priset för produkten kan betalas med produktpoäng.


Var ser jag hur många produktpoäng jag har?

 

Du ser det online eller via din lokala kundservice. Där ser du vilka produktpoäng som finns tillgängliga, som intjänats, inlösts och produktpoäng som löper ut.


Ska jag betala moms och frakt när jag använder produktpoäng?

 

Nej, i Europa och Ryssland behöver du inte betala moms på gratisprodukter. Du behöver heller inte betala extra frakt om dina gratisprodukter skickas tillsammans med en ADR eller annan beställning. Om beställningen bara består av gratisprodukter tillkommer en standard fraktkostnad.


Kan jag returnera en produkt som jag löst ut mot produktpoäng?

 

Nej, produkter köpta för produktpoäng går inte att returnera.


Kan jag lösa in produktpoäng online?

 

Ja, du kan lösa in dem antingen vid en engångsbeställning eller via din ADR. Det finns ingen lägre gräns för SV för att använda produktpoängen för något av dessa alternativ.


Påverkar tillfälliga ändringar mina produktpoäng?

 

Nej, tillfälliga ändringar påverkar inte dina produktpoäng. Du tjänar fortfarande produktpoäng på en tillfällig ändring, precis som du gör på din ordinarie ADR-beställning.


Ska en produkt betalas helt med produktpoängen eller kan jag betala en del av priset med poäng och resterande med annan betalningsmetod?

 

Nej, du måste lösa in hela produktpriset med produktpoäng.


Vilka är de huvudsakliga fördelarna med ADR-programmet?

 

Förutom att du själv kan hantera din ADR när du vill online, så tjänar du produktpoäng på dina beställningar. Dessa poäng kan senare lösas in mot gratisprodukter.


Vilka blir belöningarna med ADR?

 

Fördelarna är automatiska utskick varje månad på den dag du själv bestämt ( mellan dag 1 och 25 i månaden) samt fria produktpoäng på alla dina beställningar som du sedan kan lösa in i framtiden. Bara ADR-beställningar med produkter som inte är undantagna ger produktpoäng.

 

 


Finns det några krav för att ha ett ADR-konto?

 

Nej, det finns inga särskilda krav för att upprätta ett ADR-konto. Men för att få produktpoäng ska din ADR bestå av minst 50 SV. Om minimikravet inte uppfylls blir beställningen en vanlig sådan utan några fördelar.


Kan jag få en ADR levererad oftare än en gång i månaden?

 

Nej, ADR skickas bara ut en gång i månaden. Däremot kan du ha mer än en ADR parallellt på samma Nu Skin-ID nummer.


Finns det några restriktioner vad gäller vilka produkter man kan ha på ADR?

 

Du kan ha produktkollektioner och VitaMeal från Nourish the Children på ADR men dessa ger ingen extra rabatt. Dock, för att tjäna produktpoäng kan du ha individuella produkter med full SV från Nu Skin eller Pharmanex på din ADR.


Hur ändrar jag i min ADR?

 

Du kan göra ändringar i din ADR online här. Avsnittet Hantera ADR hittar du i rullmenyn under ditt namn i övre högra hörnet av skärmen.


När bör jag senast ändra i min ADR?

 

Vi rekommenderar att du ändrar minst 4 arbetsdagar innan expedieringsdatum. (Om direktdebitering finns tillgänglig på din marknad och du använder dig av detta, kontakta din kundservice för korrekt information om vad som gäller för din ADR). Detta för att dina ändringar rätt ska träda i kraft.


Blir jag underrättad om när min beställning skickas ut?

 

Ja, ett e-postmeddelande skickas till dig 5 dagar innan leveransen går iväg. Du får även en bekräftelse via e-post när du upprättar en ADR. Ett e-postmeddelande med spårningsnummer skickas också ut varje gång en ADR skickas. Detta e-postmeddelande innehåller information som gör att du kan spåra din beställning tills du får den.


Hur betalar jag min ADR?

 

Du kan betala din ADR med kreditkort eller annan betalningsmetod som finns tillgänglig på din marknad.


Vad kan man administrera online?

 

Du kan ändra innehållet av produkter, tidsintervall mellan leveranser, betalningsmetod (banköverföring eller kreditkort), adress, få en extra månadsbeställning skickad, lösa in produktpoäng (för mer information, se sektionen kring "Tillfällig ändring") samt göra ett uppehåll i din ADR.


Vad ska jag göra om jag börjar få för många produkter?

 

Om du börjar få för många produkter, reglera din beställning. Du kan ändra dina produkter eller ditt leveransdatum.


Vad händer om en produkt är slut på lagret?

 

Om en produkt är tillfälligt slut plockas produkten bort från din ADR och läggs tillbaka så snart den åter kommer i lager. Detta sker automatiskt.


Vad händer om mitt kreditkort avvisas vid min ADR-beställning?

 

Oroa dig inte, om kreditkortet avvisas kommer vi att försöka behandla betalningen igen. Efter det tredje misslyckade försöket annulleras beställningen, men din ADR förblir aktiv.


 

Hjälpämnen

 


 

Hittar du inte vad du söker?

 

Kontakta oss