Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ

ADR – Vernostný program

 

ADR – PRÉMIOVÝ ZÁSIELKOVÝ PROGRAM

 

 

Zrušenie ADR

 

 

Nahrádzajúca objednávka ADR

 

 

Pozastavenie ADR

 

 

Produktové body ADR

 

 

Program ADR všeobecne

 


Ako môžem zrušiť svoj ADR?

 

Svoj ADR môžete zrušiť online tak, že si na stránke na správu programu ADR vyberiete možnosť Odstrániť ADR.


Účtuje sa pri zrušení ADR nejaký poplatok za zrušenie?

 

Nie, žiaden poplatok za zrušenie sa neuplatňuje.


Môžem si po zrušení ADR znovu aktivovať?

 

Áno, svoj program ADR si môžete opätovne aktivovať aj po jeho zrušení. Prípadné získané produktové body vám však po zrušení nezostanú. Ak však spoločnosť budete informovať do 30 dní od odstránenia a požiadate o obnovenie odstránených produktových bodov, tieto produktové body sa obnovia. V opačnom prípade sa predtým získané produktové body odstránia a vy budete začínať odznovu, pričom produktové body začnete získavať v hodnote 20 % z mesačných objednávok ADR a 10 % za objednávky ADR zadané každé dva mesiace.


Ako sa dá znovu aktivovať zrušený ADR?

 

Zrušený program ADR môžete znovu aktivovať tak, že sa obrátite na svoj miestny zákaznícky servis. Ak ho kontaktujete do 30 dní od zrušenia ADR, predtým získané body sa vám znovu pripíšu do opätovne aktivovaného účtu ADR.


Čo je to nahrádzajúca objednávka?

 

Nahrádzajúca objednávka je nová objednávka ADR, ktorou sa v aktuálnom mesiaci nahradí vaša existujúca objednávka ADR. Ak napríklad máte mesačnú objednávku ADR, ktorá sa odosiela v 20. deň každý mesiac, môžete do 12. dňa v mesiaci na webe zadať nahrádzajúcu objednávku na iné produkty s minimálne 50 SV po zľave (ak chcete získať všetky výhody ADR), s iným spôsobom platby a inou adresou doručenia, ktorou sa nahradí vaša bežná objednávka. Táto nahrádzajúca objednávka sa pošle 20. dňa v mesiaci. Získate takú istú produktovú zľavu a produktové body ako bežne a vaša mesačná dodávka sa jednoducho zadrží až do nasledujúceho mesiaca.


Musí mať nahrádzajúca objednávka hodnotu minimálne 50 SV po zľave?

 

Ak chcete získať všetky výhody ADR, áno, nahrádzajúca objednávka musí mať minimálnu hodnotu 50 SV po zľave.


Koľkokrát do roka môžem zadať nahrádzajúcu objednávku?

 

Svoju objednávku ADR môžete nahradiť raz každý mesiac.


Zmení sa nahrádzajúcou objednávkou moja objednávka natrvalo?

 

Nie, nahrádzajúcou objednávkou sa bežná objednávka nemení natrvalo.


Ak zadám nahrádzajúcu objednávku, zmení sa natrvalo môj dátum odoslania?

 

Nie, pri nahradení objednávky ADR sa pôvodná objednávka ADR automaticky obnoví v nasledujúcom mesiaci k určenému dátumu odoslania.


Čo je to pozastavenie ADR?

 

Pozastavením sa označuje situácia, keď sa v určenom mesiaci objednávka ADR neodošle.


Ako môžem ADR pozastaviť?

 

Ak chcete pozastaviť svoju objednávku ADR, je potrebné sa obrátiť na miestny zákaznícky servis. Hoci môžete jednoducho meniť dátum odoslania, nemáte možnosť pozastaviť objednávku ADR online.


Koľkokrát do roka môžem objednávku ADR pozastaviť?

 

Objednávku ADR môžete pozastaviť maximálne na 3 mesiace/odoslania ročne.


Čo sa stane, ak potrebujem objednávky ADR pozastaviť viac než 3-krát do roka?

 

Prídete o svoje členstvo v programe ADR a o výhody priradené k tomuto programu.


Aké dlhé je pozastavenie?

 

Pozastavením sa označuje vynechanie 1 doručenia. V nasledujúci mesiac bude ADR znovu pokračovať.Môžem uplatniť svoje produktové body v iných krajinách?

 

Nie, produktové body je možné uplatniť len v krajine, v ktorej boli získané. Príklad: ak máte nemecký program ADR, produktové body si môžete uplatňovať len v Nemecku.


Odpočítajú sa získané produktové body v prípade, že produkt vrátim?

 

Áno, suma produktových bodov pripísaná za daný produkt sa odpočíta z celkového súčtu bodov.


Prídem o produktové body, ak ADR zruším?

 

Áno, tieto body sa odstránia na konci mesiaca, v ktorom bol program ADR zrušený.


Existujú produkty, za ktoré sa produktové body nezískavajú?

 

Áno, za niektoré produkty sa nezískavajú produktové body, napríklad za doplnky Nu Colour, zľavnené produkty a balíčky a za väčšinu promo balíčkov (okrem balíčkov ADR).


Sú nejaké obmedzenia toho, čo si môžem za produktové body kúpiť?

 

Áno, môžete si zakúpiť len produkty Nu Skin a Pharmanex. Vylúčené sú kolekcie produktov, zľavnené produkty a promo balíčky, promo balíčky ADR, vrecúška VitaMeal a iné produkty Nourish the Children, na ktorých je vyznačené, že sa za ne body nezbierajú.


Získavam SV za produkty, na ktoré si uplatním produktové body?

 

Nie, za produkty získané za produktové body sa neprideľuje SV.


Kedy sa mi priraďujú produktové body?

 

Produktové body sa priraďujú v prvý pracovný deň každého mesiaca za nákupy v predchádzajúci mesiac.


Môžem si produktové body uplatniť okamžite po zadaní objednávky ADR?

 

Nie, produktové body sa priraďujú v prvý pracovný deň každého mesiaca za nákupy v predchádzajúci mesiac. Môžu sa teda uplatniť až po tom, ako sa objavia vo vašom účte.


Ako si môžem uplatniť produktové body?

 

Produktové body sa dajú uplatniť online cez nástroj na správu ADR alebo v prípade potreby poštou cez miestny zákaznícky servis. Produktové body je možné si uplatniť len vtedy, keď je možné ich využiť na úhradu celej ceny produktu.


Ako zistím, koľko produktových bodov mám k dispozícii?

 

Môžete si to skontrolovať online alebo cez zákaznícky servis. Takisto uvidíte dostupné produktové body, získané produktové body, uplatnené produktové body a produktové body, ktorých platnosť sa čoskoro skončí.


Platím pri použití produktových bodov dane a dopravné?

 

Nie, v Európe a Rusku sa za bezplatné produkty nemusia platiť dane. Okrem toho nemusíte platiť dopravu, ak sa bezplatné produkty pridajú k existujúcej objednávke ADR alebo inej objednávke. Ak objednávka obsahuje len bezplatné produkty, dopravu je potrebné zaplatiť.


Môžem vrátiť produkt, ktorý bol zakúpený za produktové body?

 

Nie, produkty zakúpené za produktové body sa nedajú refundovať.


Môžem si produktové body uplatniť online?

 

Áno, produktové body si môžete uplatniť v rámci jednorazovej objednávky alebo objednávky ADR. Na použitie produktových bodov v žiadnej z týchto objednávok nie je potrebné dosiahnuť žiadne minimálne SV.


Majú nahrádzajúce objednávky vplyv na moje produktové body?

 

Nie, nahrádzajúce objednávky nijako neovplyvnia vaše produktové body. Stále získate produktové body za nahrádzajúcu objednávku tak, ako by ste ich získali za bežnú objednávku ADR.


Musí byť produkt v plnej výške uhradený z produktových bodov alebo môžem zaplatiť za časť bodmi a zvyšok iným spôsobom platby?

 

Nie, za produkt treba zaplatiť v plnej výške produktovými bodmi.


Aké sú hlavné výhody programu ADR?

 

Okrem toho, že svoj program ADR môžete spravovať v ľubovoľnom čase podľa svojich potrieb na internete, môžete získavať produktové body za mesačné a dvojmesačné objednávky, ktoré si potom môžete uplatniť na získanie bezplatných produktov.


Aké sú odmeny za ADR?

 

Medzi odmeny patria automatické mesačné spracovanie k vami zvolenému dátumu (od 2. do 24. dňa mesiaca okrem 15. dňa) a bezplatné produktové body za objednávky, ktoré si môžete uplatniť na produkty v budúcnosti. Produktové body sa získavajú len za objednávky ADR na produkty, ktoré nie sú vylúčené zo získavania bodov.


Ako sa môžem prihlásiť do programu ADR?

 

Prihlásiť sa môžete kliknutím sem.


Existujú nejaké požiadavky na vytvorenie účtu v programe ADR?

 

Nie, na vytvorenie účtu ADR netreba splniť žiadne požiadavky. Ak však chcete získať produktové body, vaša objednávka ADR musí dosiahnuť minimálnu hodnotu 50 SV po zľave. Ak minimálna hodnota nie je splnená, objednávka ADR bude jednoducho bežná, opakujúca sa mesačná objednávka bez výhod ADR.


Je možné objednávku ADR doručiť viackrát za mesiac?

 

Nie, každú objednávku ADR je možné odoslať len raz za mesiac. Môžete však mať súčasne viac ako jednu objednávku ADR na to isté ID číslo Nu Skin.


Existujú nejaké obmedzenia produktov, ktoré môžem v rámci ADR objednávať?

 

Môžete zadávať objednávky ADR na produktové kolekcie a vrecúška VitaMeal Nourish the Children, pri týchto produktoch však nie je možné získať žiadnu ďalšiu zľavu. Ak však chcete za objednávku ADR získať produktové body, môžete si objednať ľubovoľné individuálne produkty značiek Nu Skin a Pharmanex, ktoré v objednávke ADR dosiahnu plnú hodnotu SV.


Ako môžem zmeniť (spravovať) svoju objednávku ADR?

 

Zmeny svojej objednávky ADR môžete robiť online. Možnosť spravovania objednávky ADR sa nachádza v rozbaľovacej ponuke pod vaším menom v pravom hornom rohu obrazovky.


Dokedy môžem svoju objednávku ADR zmeniť?

 

Odporúčame vám vykonať akékoľvek zmeny aspoň 5 pracovných dní pred dátumom spracovania (ak je na vašom trhu dostupný spôsob platby inkasom a inkaso si zvolíte za spôsob platby, kontaktujte miestny zákaznícky servis, ktorý vám poskytne správne informácie o zmene objednávky ADR), aby ste mali istotu, že sa zmenu podarí zrealizovať.


Dostanem oznámenie o odoslaní objednávky?

 

Áno, bude vám odoslaný e-mail 5 dní pred odoslaním objednávky. Takisto vám bude poslaný e-mail o potvrdení objednávky pri vytvorení objednávky a e-mail o sledovaní objednávky vždy pri odoslaní objednávky ADR. Tento e-mail obsahuje informácie, ktoré vám umožnia objednávku sledovať až do jej doručenia.


Ako zaplatím za svoju objednávku ADR?

 

Za objednávku ADR môžete zaplatiť kreditnou kartou alebo iným spôsobom platby, ktorý je dostupný na vašom trhu.


Čo sa dá spravovať online?

 

Môžete meniť produkty, častosť doručovania, spôsob platby (bankový prevod alebo kreditná karta), adresy, zadať nahradzujúcu objednávku alebo si uplatniť produktové body (viac informácií nájdete v časti o nahradzujúcich objednávkach). Jediné, čo sa nedá spravovať online, je pozastavenie ADR.


Aké sú výhody vytvorenia/úpravy objednávky ADR online?

 

Výhodou vytvárania/úpravy objednávky ADR online sú zľavnená doprava* a to, že zmena sa uskutoční okamžite bez strácania času.

 

* Niektoré trhy/konkrétne regióny alebo ostrovy sú z tohto plánu zliav vylúčené (Island, Kanárske ostrovy a francúzske zámorské územia).


Čo mám robiť, ak sa mi začalo hromadiť priveľa produktov?

 

Ak sa vám začne hromadiť priveľa produktov, prispôsobte svoju objednávku tak, aby vyhovovala vašim potrebám. Môžete zmeniť produkty alebo dátum odoslania.


Čo sa stane, ak produkt nie je na sklade?

 

Ak tovar nie je na sklade, bude odstránený z objednávky ADR, pričom sa automaticky pridá hneď, keď bude znova na sklade.


Čo ak bude pri vytvorení objednávky ADR moja kreditná karta zamietnutá?

 

Ak bude vaša kreditná karta zamietnutá, nič sa nedeje, platbu sa pokúsime opätovne uskutočniť. Po 3. neúspešnom pokuse sa objednávka zruší, ale program ADR zostane aktívny.


 

Témy pomoci

 


 

Neviete nájsť, čo hľadáte?

 

Kontaktujte nás