Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ

 

Program Predplatné ADR

 

 

Program Predplatné ADR VŠEOBECNÉ

 

 

PROGRAM PREDPLATNÉ ADR PRODUKTOVÉ BODY

 

 

Program Predplatné ADR MANAŽMENT

 


Čo je Program Predplatné ADR?

 

Program predplatné ADR je automatické mesačné alebo dvojmesačné (každý druhý mesiac) spracovanie objednávky vo vami zvolený deň medzi 01. a 25. dňom v mesiaci. Taktiež získate produktové body za objednávky na uplatnenie produktov v budúcnosti. Produktové body získajú iba objednávky ADR s oprávnenými produktmi s celkovou hodnotou objednávky minimálne 50 SV.


Aké sú hlavné výhody programu Predplatné ADR?

 

Okrem toho, že môžete kedykoľvek spravovať svoje predplatné ADR , môžete za svoje mesačné alebo dvojmesačné (každý druhý mesiac) objednávky získavať produktové body, ktoré je možné zameniť za produkty za podmienok stanovených v podmienkach predplatného ADR.


Ako si vytvorím Predplatné ADR?

 

Predplatné ADR možno jednoducho vytvoriť online. Ak si chcete vytvoriť nové predplatné ADR na každý druhý mesiac (každé dva mesiace) online, budete musieť začať vytvorením mesačného ADR. Potom prejdite do časti Spravovať predplatné ADR a zmeňte frekvenciu výberom položky "upraviť" v sekcii doprava.

Kliknutím sem vytvoríte Predplatné ADR.


Existujú nejaké požiadavky na vytvorenie predplatného ADR?

 

Nie, neexistujú žiadne požiadavky na vytvorenie predplatného ADR. Všetky vaše objednávky predplatného ADR zadané a zaplatené do jedného mesiaca však musia mať celkovú minimálnu hodnotu 50 SV, aby ste mohli využívať výhody programu predplatného ADR.


Ako vykonám zmeny (spravujem) svojho programu Predplatné ADR?

 

Zmeny vo svojom predplatnom ADR môžete vykonávať online. Sekcia "Spravovať predplatné ADR" sa nachádza po prihlásení na www.nuskin.com. kliknutím na vaše meno v ponuke.


Do kedy by som mal vykonať nejaké zmeny v mojom ADR predplatnom?

 

Zmeny musia byť vykonané najmenej päť (5) pracovných dní pred určeným dátumom spracovania. V prípade platby inkasom (ak je táto možnosť na vašom trhu dostupná) vyplňte vopred formulár splnomocnenia (v digitálnej alebo tlačenej podobe), aby ste sa uistili, že vaše predplatné ADR môže byť spracované vo vybraný dátum.


Dostanem oznámenie, keď bude moja objednávka predplatného ADR odoslaná?

 

Áno, e-mail vám bude zaslaný 5 dní pred odoslaním objednávky predplatného ADR. Po vytvorení objednávky vám bude zaslaný aj e-mail s potvrdením objednávky a pri každom odoslaní vášho predplatného ADR sa odošle aj e-mail na sledovanie zásielky. Tento e-mail obsahuje informácie, ktoré zaručujú, že budete môcť svoju objednávku sledovať až do jej doručenia.


Čo sa dá spravovať online?

 

Môžete zmeniť produkty, frekvenciu dodania, typ platby, adresu dodania ako aj okamžite odoslať objednávku a uplatniť produktové body. Zásielku môžete taktiež v sekcii Spravovať predplatné ADR pozastaviť.


Čo sa stane, ak produkt nie je na sklade?

 

Ak položka nie je na sklade, bude odstránená z vašej objednávky predplatného ADR spracovanej v danom mesiaci, ale zostane vo vašom predplatnom ADR a bude zahrnutá do vašej ďalšej objednávky predplatného ADR, len čo bude položka opäť na sklade ( bez ďalšieho upozornenia).


Čo sú produktové body predplatného ADR?

 

Produktové body predplatného ADR (nezamieňať s objemom predaja, „SV“) sú vernostné body, ktoré možno získať nákupom produktov prostredníctvom programu predplatného ADR. Hoci sú produktové body ADR oddelené od objemu predaja "SV", na výpočet zárobkov a použitie bodov ADR objem predaja používame. Celkový počet vašich nazbieraných produktových bodov si môžete pozrieť v sekcii ADR online na www.nuskin.com. Podrobné informácie o produktových bodoch a výpočte sú k dispozícii v podmienkach predplatného ADR tu.

Poznámka: Zodpovedajúci SV pre každý Produkt je vyznačený na špecifickej produktovej stránke na vašej miestnej webovej stránke Nu Skin (pre Distribútorov= Brand Affiliate a členov) a v cenníku (pre zákazníkov, Distribútorov=Brand Affiliate a členov), ktorý je dostupný na vašej miestnej webovej stránke Nu Skin.


Je nejaký rozdiel v úrovni získavania produktových bodov?

 

Áno, každý mesiac, keď sa vaše predplatné ADR spracuje, získate 20 % z hodnoty objednávky predplatného ADR (SV) ako produktové body za prvých 12 objednávok. Počnúc 13. spracovanou objednávkou predplatného ADR získate 30 % v produktových bodoch. Za svoje dvojmesačné (spracúvané každý druhý mesiac) objednávky predplatného ADR získate 10 % z SV predplatného ADR.


Môžem svoje produktové body uplatniť v iných krajinách?

 

Nie, produktové body môžete uplatniť iba v krajine, kde ste ich získali. Príklad: ak máte nemecké predplatné ADR, svoje produktové body môžete uplatniť iba v Nemecku.


Ak vrátim produkt, budú mi odpočítané produktové body?

 

Áno, produktové body, ktoré produkt získal, budú odpočítané z vášho celkového počtu bodov. Produkt zakúpený za produktové body, nemožno vrátiť ani vymeniť za iný produkt.


Ak zruším svoje Program Predplatné ADR stratím svoje produktové body?

 

V prípadoch, keď ide o vaše posledné predplatné ADR na tomto konkrétnom trhu, body budú vymazané na konci mesiaca, v ktorom bolo vaše predplatné ADR zrušené.


Existujú produkty, za ktoré nezískam produktové body?

 

Áno, niektoré produkty nie sú oprávnené na získavanie produktových bodov, vrátane, ale nie výlučne: produktov, ktoré sú takto označené na webovej stránke Nu Skin alebo v Cenníku; produkty, ktoré nie sú plne cenenými položkami, vrátane, ale nie výlučne, súprav, balíčkov (s výnimkou balíčkov ADR , ak sa uplatňujú), propagačných predmetov a zľavnených položiek, značkových položiek.


Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa toho, čo si môžem kúpiť za produktové body?

 

Áno, môžete nakupovať iba produkty Nu Skin a Pharmanex. Niektoré produkty sú vylúčené, vrátane, ale nie výlučne, produktov, ktoré sú takto označené na webovej stránke Nu Skin alebo v Cenníku; produkty, ktoré nie sú plne cenenými položkami (najmä súpravy, balíčky, reklamné predmety, zľavnené položky a položky produktov za predplatné ADR), značkové položky a Nourish the Children VitaMeal 30 jedál 1 vrecúško (okrem balíčkov s 2 a 5 vrecúškami). Novouvedené produkty nie je možné uplatniť za produktové body počas prvých troch (3) mesiacov odo dňa ich uvedenia na trh; novo spustené produkty budú k dispozícii na odkúpenie od štvrtého (4.) mesiaca.


Kedy sa mi prideľujú produktové body?

 

Produktové body sa udeľujú v prvý pracovný deň každého mesiaca za nákupy za predchádzajúci mesiac. Produktové body je možné uplatniť až potom, čo sa stanú viditeľnými na vašom účte Nu Skin v sekcii Spravovať moje program predplatné ADR.


Ako môžem uplatniť produktové body?

 

Môžu byť uplatnené online prostredníctvom ponuky "Správa ADR" na www.nuskin.com. Produktové body je možné uplatniť iba vtedy, ak pokryjú celú cenu produktu.


Ako zistím, koľko produktových bodov mám k dispozícii?

 

Môžete to skontrolovať online, keď sa prihlásite do svojho účtu Nu Skin na www.nuskin.com. Prejdete na „Spravovať moje predplatné ADR“. Budete tiež vidieť dostupné produktové body, už uplatnené a produktové body, ktorých platnosť vyprší.


Platím dane a náklady na dopravu, keď používam produktové body?

 

Za produkty, ktoré uplatníte produktovými bodmi, nemusíte platiť dane. Okrem toho nemusíte platiť žiadne dodatočné náklady na dopravu, ak sú vaše produkty na uplatnenie pridané do existujúceho program predplatné ADR alebo do inej objednávky. Ak objednávka obsahuje iba produkty zakúpené s produktovými bodmi, budú sa účtovať naše štandardné poplatky za dopravu.


Existuje nejaký dátum vypršania platnosti produktových bodov?

 

Áno, produktové body sú dostupné počas prvých 12 mesiacov od dátumu ich udelenia.


Získam SV (SV - objem predaja) za produkty, ktoré uplatním za produktové body?

 

Nie, za produkty vymenené za produktové body sa SV neráta.


Ako funguje funkcia „Odoslať teraz“?

 

Funkcia "Odoslať teraz" je nová objednávka z predplatného ADR, ktorá nahradí vašu existujúcu objednávku predplatného ADR na aktuálny mesiac. Ak napríklad bežne odosielate mesačné predplatné ADR na 20. deň každého mesiaca, môžete prejsť online a zadať objednávku "Odoslať teraz" na 12. deň s iným produktom (produktmi). Táto objednávka nezmení bežný dátum a obsah vášho počiatočného predplatného ADR.

 

 • Prihláste sa do svojho účtu Nu Skin
 • Kliknite na svoje meno (v pravom hornom rohu webovej stránky)
 • Kliknite na Spravovať predplatné ADR
 • Vyberte ADR, ktorú chcete odoslať teraz
 • Kliknite na "Odoslať teraz" pod objednávkami

Ako funguje "Preskočiť zásielku" (Program Predplatné ADR Holds)?

 

Pozastavenie je, keď sa vaša objednávka ADR nedoručí počas určitého mesiaca. "Preskočiť zásielku" preskočí vašu ďalšiu objednávku.

 

 • Prihláste sa do svojho účtu Nu Skin
 • Kliknite na svoje meno (v pravom hornom rohu webovej stránky)
 • Kliknite na Spravovať predplatné ADR
 • Vyberte ADR, ktoré chcete preskočiť
 • Kliknite na Preskočiť zásielku pod objednávkami

Koľkokrát môžem preskočiť zásielku (zadržať program Predplatné ADR) za 1 kalendárny rok?

 

Zásielku môžete preskočiť 3-krát v kalendárnom roku bez toho, aby ste zrušili zmluvu o predplatnom ADR.


Ak preskočím svoju predplatenú ADR zásielku, preskočia sa tým aj ostatné zásielky pod mojím účtom?

 

Máte možnosť preskočiť všetky objednávky (jednu po druhej) alebo určiť, ktorá objednávka sa má preskočiť a ktorá Predplatné ADR sa má pozastaviť.


Ako zruším svoj program Predplatné ADR?

 

Svoje program predplatné ADR môžete zrušiť online výberom položky "Odstrániť predplatné ADR" v sekcii Správa ADR.

 

 • Prihláste sa do svojho účtu Nu Skin
 • Kliknite na svoje meno (v pravom hornom rohu webovej stránky)
 • Kliknite na Spravovať predplatné ADR

Môžem svoj program predplatné ADR znova aktivovať, ak už bol raz zrušený?

 

Áno. Svoje predplatné ADR môžete po jeho zrušení znova aktivovať, no nezostanú vám produktové body predplatného ADR. Ak však oznámite spoločnosti do 30 dní od vymazania a požiadate o obnovenie odstránených produktových bodov ADR, produktové body budú obnovené. Ak nie, produktové body, ktoré ste predtým získali, budú vymazané a začnete odznova.


 

Pomocné témy

 


 

Neviete nájsť, čo hľadáte?

 

Kontaktujte nás