Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ

Mtalimanja Village

 

Dedina Mtalimanja

Hovorí sa, že dieťa vychováva celá dedina. Preto sme v rámci programu nadácie Nu Skin Force for Good Foundation s názvom „Build a village“ v spolupráci s miestnymi neziskovými organizáciami a občianskymi skupinami jednu dedinu postavili pre obyvateľov Malawi. Dostala meno Mtalimanja, čo v preklade znamená „dlhé ruky, ktoré dávajú“. Teraz je domovom 30 – 40 farmárov a ich rodín a je miestom, kde môžu manželia spoločne navštevovať rôzne kurzy, zatiaľ čo ich deti chodia do základnej školy.

 

 

Malawi, horúce srdce Afriky


 

 

Malawi patrí medzi najmenej rozvinuté a najhustejšie osídlené národy na svete, kde 75 %1 ľudí žije v chudobe alebo extrémnej chudobe. Viac ako milión detí trpí chronickou podvýživou a odhaduje sa, že tri z desiatich detí zomrú pred dosiahnutím veku päť rokov. S poklesom strednej dĺžky života v posledných rokoch a mierou negramotnosti okolo 30 %² nemožno podceňovať naliehavosť zavedenia vzdelávacej infraštruktúry a základných potrieb, ako je voda a jedlo. Činnosti nadácie Force for Good Foundation pomáhajú pri riešení všetkých týchto problémov.

 

Zdroj:
11Správa MMF: file:///C:/Users/lfrere/Downloads/cr17184.pdf
²https://www.worldbank.org/en/country/malawi/overview

 

Začína sa to jedlom a vodou

 

Budovanie studní a udržateľná budúcnosť

Prístup k čistej vode je jedným zo základných ľudských práv, bez ktorého stále žije veľa obyvateľov Malawi. Mnohí sú nútení stráviť jej nosením celé hodiny – čas, ktorý by mohli venovať práci, starostlivosti o svoje deti alebo vzdelávaniu. Nadácia Nu Skin Force for Good Foundation vyzbierala finančné prostriedky pre svoju iniciatívu Wells of Hope, ktorá viedla k realizácii viac ako 60 vrtných projektov po celej krajine.


Farmári sa medzitým vzdelávajú v oblasti udržateľných poľnohospodárskych techník, ako sú napríklad chov rýb, kvapkové zavlažovanie, pestovanie stromov a ochrana lesov, čo pomáha chrániť prírodné zdroje pre budúcnosť.

 

 

 

Poskytovanie výživných jedál pre deti

Podvýživa detí je veľkým problémom Malawi a je jednou z hlavných príčin úmrtí detí mladších ako päť rokov. Vďaka aktivitám v rámci našej iniciatívy Nourish the Children* a štedrým darom produktov VitaMeal – výživného jedla vytvoreného odborníkmi v tejto oblasti, môžeme pomôcť v boji s týmto problémom. Produkt VitaMeal sa vyrába prevažne v Malawi a poskytuje mnohým ľuďom prácu a príležitosť, aby sa dostali z kolobehu chudoby a bojovali za svoju lepšiu budúcnosť.

 

Zoznámte sa s deťmi

 

 

Viac ako len strava pre deti

 

Podpora školskej dochádzky

Darované jedlá VitaMeal sú väčšinou distribuované prostredníctvom školských programov, čím motivujú rodičov žijúcich v chudobe poslať svoje deti do školy a získať stravu zdarma, a nenechávať ich doma pracovať.


Svetová banka uznala, že najefektívnejšou investíciou pri dosahovaní rozvojových cieľov je vzdelávanie dievčat*.Zdroj: *https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/04/13/world-bank-group-to-invest-25-billion-in-education-projects-benefiting-adolescent-girls

 

 

 

Vytvorenie pracovných príležitostí

V roku 2004 bol v meste Lilongwe v Malawi oficiálne otvorený závod na výrobu produktov VitaMeal vo vlastníctve obyvateľov Malawi. Polovicu zdrojov na jeho vybudovanie darovala spoločnosť Nu Skin. Je to dôležitý míľnik v histórii produktu VitaMeal. Nielenže je zloženie produktu prispôsobené tradičnej malawijskej výžive, vyrába sa tiež s využitím miestnych plodín a pracovnej sily, čo pomáha poskytovať ekonomickú podporu. Každý mesiac sa tu vyrobí približne 2 900 000 pokrmov, pričom závod poskytuje zamestnanie približne 400 ľuďom v regióne.

 

 

 

Dôležitosť vzdelávania poľnohospodárov

Škola poľnohospodárstva pre nezávislosť rodín (SAFI), ktorá sa nachádza v tejto dedine, učí svojich študentov najnovšie techniky poľnohospodárstva a zavlažovania, ktoré potom použijú v ich pôvodných dedinách. Po implementácii postupov získaných v škole SAFI môže výnos úrody vzrásť až o 700 %.

 

 

 

* Nu Skin je ziskový distribútor výživových produktov a produktov na starostlivosť o pleť, a je tiež prítomný na newyorskej burze cenných papierov (NUS). Nourish the Children je iniciatíva spoločnosti Nu Skin a je zaregistrovaná v niektorých štátoch ako spoločný podnik. Táto iniciatíva umožňuje partnerom značky a zákazníkom spoločnosti Nu Skin zakúpiť VitaMeal od spoločnosti Nu Skin a darovať ho dobročinným organizáciám, aby pomohli vyriešiť zložitý svetový problém poskytovania jedla pre podvyživené deti. Cena produktu VitaMeal zahŕňa náklady na výrobu, všeobecné režijné náklady, distribúciu a predaj. Tak, ako aj pri iných produktoch od spoločnosti Nu Skin, spoločníkom Brand Affiliate sa vypláca provízia a spoločnosť Nu Skin zarobí zisk z každého predaja produktu VitaMeal.