Oletko vielä täällä?

JATKA

6S Laadunvarmistusprosessi

Pharmanex 6S quality process keypoints

6S Laadunvarmistusprosessi

Pharmanex® käyttää patentoitua teknologiaa valmistusprosesseissaan, tuotannon eri vaiheiden tiukan laadunkontrolloinnin ylläpitämiseksi. Avain tasaiseen laatuun on Pharmanex® 6S Laadunvarmistusprosessi, perusta yhtiön tuotekehitykselle.

 

 


Selection of Botanicals

Valinta (selection)

Pharmanex työllistää asiantuntijatiimejä Yhdysvalloista ja Aasiasta, joiden tarkoitus on löytää terveyttä edistäviltä vaikutuksiltaan tehokkaimmat kasviaineet. Nämä tiimit tekevät perusteellista tutkimusta keräten tietoja, arvioiden ja tehden yhteenvetoja koskien kasviaineiden historiallista käyttöä ja nykytietoa niiden ominaisuuksista ja terveysvaikutuksista. Pharmanex tuottaa myös uutta tutkimusta uusien kasvieneiden tunnistamiseksi yhteistyössä arvostettujen ammattilaisen kanssa ympäri maailman. Ainoastaan kasviaineita, jotka läpäisevät laajamittaiset Pharmanex testit koskien luotettavuutta, hyödyllisyyttä ja turvallisuutta, harkitaan käytettäviksi.


potential sources of the botanical

Materiaalin paikannus (sourcing)

Kun Pharmanex® päättää edetä tietyn kasviaineen käytön kanssa, asiasta vastaava tiimi tutkii kyseisen ainesosan mahdollisia lähteitä ja analysoi näytteitä näistä kaikista perusteellisesti. Lähteet voivat olla kotimaisia tai kansainvälisiä, ja niihin voi kuulua Pharmanexin® viljelyalueita Kiinassa ja Chilessä. Pharmanex® valitsee tuottajan perustuen tietystä lähteestä saatujen näytteiden aktiiviaineiden laatuun ja pitoisuuksiin.


Chemical structures in standardised extracts

Rakenne (structure)

Pharmanex® tekee rakenteellisia analyysejä valikoiduista kasviaineista löytyvistä luonnollisita yhdisteistä, käyttäen uusimpia analyyttisiä menetelmiä ja tekemällä yhteistyötä arvostettujen yliopistojen ja laboratorioiden kanssa, sekä Yhdysvalloissa että Kiinassa. Näiden analyysien avulla eristetään ja puhdistetaan erityisiä kemiallisia rakenteita standardisoiduista uutteista, tärkeä askel kasviaineen turvallisuuden ja tehokkuuden takaamisessa.

 


proprietary standardisation processes

Standardisointi (standardisation)

Laaja aktiiviaineiden vaihtelevuus on luonteenomaista kaikille kasviaineille. Pharmanex® optimoi kunkin tuotteen aktiiviaineet käyttäen tiukkaa, patentoitua standasdisointiprosessia (vähintään yhden oleellisen molekyylin osalta). Jokainen tietyn Pharmanex® tuotteen kapseli sisältää saman määrän kutakin aktiiviainetta.


We ensure the safety of our products

Turvallisuus (safety)

Pharmanex® tekee uraa uurtavaa työtä luodessaan tiukat standardit tuotteiden turvallisuuden takaamiseksi. Tutkijat selvittävät ja dokumentoivat tuotteen käytön ja turvallisuuden historiaa. Aktiiviaineiden käytetty määrä perustuu annoskokoihin, jotka on todettu tehokkaiksi kliinisten testien avulla ja jota julkaistu, Pharmanexin® arkistoima tutkimustieto tukee. Käyttöohjeet ja asianmukaiset varoitukset löytyvät jokaisen tuotteen pakkausmerkinnöistä.


adherence to scientific standards for substantiation

Vahvistaminen (substantiation)

Pharmanex® esittää tuotteistaan vain sellaisia väitteitä, jotka on vahvistettu dokumentoiduilla esikliinisillä ja kliinisillä tutkimuksilla. Tarkastelun kohteena on jo olemassa oleva, kliininen tieto, lisäksi Pharmanex® sponsoroi tutkimuksia tuotteistaan tarpeen tullen. Tiedot joistakin näistä tutkimuksista lähetetään jälkeenpäin suurten kansainvälisten tiedejulkaisujen arvioitavaksi. Sitoutuminen väitteiden tieteelliseen vahvistamiseen, on auttanut antamaan Pharmanexille® johtavan aseman luonnollisten terveystuotteiden alalla. Keskittyminen yksityiskohtiin, tiukat tieteeelliset testit ja sitoutuminen laatuun takaavat, että jokainen Pharmanex® tuote on ehdottoman turvallinen ja tehokas. 6S Laadunvarmistusprosessi on mahdollistanut Pharmanexin® nousun alan johtoon laadun ja tehokkuuden saralla.