Các khóa huấn luyện về Xây Dựng Kinh Doanh cho Các Nhà Phân Phối mới

Khách hàng mới? Hãy đăng ký ngay hôm nay!
Khách hàng mới? Hãy đăng ký ngay hôm nay!

Các khóa huấn luyện về Xây Dựng Kinh Doanh cho Các Nhà Phân Phối mới

Bước đầu tiên hướng tới tự do tài chính và thời gian bắt đầu với việc học! Trang bị cho mình những kiến ​​thức và kỹ năng mà bạn cần để trở thành Nhà Phân Phối Executive thành công của Nu Skin.

 

Tại sao nên tham gia?

•  Tìm hiểu về Nu Skin và sức mạnh đằng sau sự tăng trưởng tuyệt vời của công ty hơn hai thập kỷ qua

•  Hãy xem Sự Khác Biệt Được Minh Chứng với các bài thuyết trình về Sản Phẩm của công ty, 

   Cơ Hội, Con Người và Văn Hóa

•  Trải Nghiệm Công Thức Thành Công (TSF) trong một buổi huấn luyện về khả năng tư duy sẽ giúp mở rộng tầm nhìn của bạn

    những bí quyết của các Nhà Phân Phối cấp lãnh đạo thành công nhất của chúng tôi

• Tham gia vào các lớp đào tạo kỹ năng bởi vì diễn giả đặc biệt của chúng tôi sẽ trình bày nhiều kinh nghiệm quý báu của cô ấy 

   khi làm kinh doanh Nu Skin

 

Tham Gia Nu Skin Trở thành Một liên kết Thương Hiệu