Chương Trình Huấn Luyện Được Cấp Bằng Chứng Nhận

Chương Trình Huấn Luyện Được Cấp Bằng Chứng Nhận

Nâng cao kiến thức về sản phẩm của Nu Skin và Pharmanex và trở thành một chuyên viên Huấn Luyện được cấp bằng chứng nhận. 

bằng cách tham gia Chương trình dành cho các Chuyên Viên Huấn Luyện được cấp bằng chứng nhận.

 

Chương trình dành cho các Chuyên Viên Huấn Luyện là một loạt các khóa đào tạo được hệ thống hoá được thiết kế để trang bị cho các Nhà Phân Phối về các sản phẩm phù hợp, các kiến thức về da và sức khỏe, chăm sóc và trang điểm cá nhân, những kỹ năng thuyết trình và bán hàng. Chương trình này kết hợp các tài liệu huấn luyện hiệu quả và thống nhất, được thiết kế để làm cho việc học dễ dàng và nhanh chóng hơn, cho phép dễ dàng sao chép các kiến thức để nhân rộng và phát triển công việc kinh doanh của bạn.

 

Giờ đây, bạn được công nhận là một chuyên viên huấn luyện được cấp bằng chứng nhận khi bạn hoàn thành chương trình huấn luyện& hoàn thành bài kiểm tra & đánh giá trong chương trình huấn luyện 3 ngày này để nâng cao hình ảnh và công việc kinh doanh chuyên nghiệp của bạn.   Hãy nhận lấy thách thức ngay và có đủ điều kiện và được công nhận là Chuyên Viên Huấn Luyện về Nu Skin và Pharmanex được cấp bằng chứng nhận!

 

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC THÔNG BÁO SAU