Chương trình huấn luyện về Tư Vấn cho chương trình TRA

Bây giờ bạn có thể nhận được chứng nhận và huy hiệu của tư vấn viên khi bạn tham dự huấn luyện một ngày về chương trình TRA !

 

TRA Chương trình Tư vấn Quản lý Cân nặng TRA

Chương trình huấn luyện về TRA là một chương trình đặc biệt nhằm giúp trang bị cho bạn những kiến ​​thức cơ bản và chuyên sâu về"Các Giải Pháp Phù Hợp " các sản phẩm quản lý cân nặng từ Pharmanex.

 

Đây là chương trình đào tạo chuyên sâu bao gồm một loạt các chủ đề nhằm giúp bạn hội đủ điều kiện để tự tổ chức các Lớp Huấn Luyện Thành Công TRA của riêng bạn và giúp bạn tiến xa hơn trong công việc kinh doanh Nu Skin!

 

Ngày, Thời Gian, Địa Điểm Tổ Chức & Diễn Giả sẽ được thông báo sau!