VỀ CHÚNG TÔI

Con Người

 

"Những người bị cuốn hút với công việc kinh doanh của Nu Skin luôn có động lực mạnh mẽ để giúp cuộc sống của họ và những người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn."

Ryan Napierski - Chủ Tịch Phụ Trách Điều Hành Kinh Doanh Toàn Cầu