สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล:  

การแก้ไขให้ถูกต้อง- ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านซึ่งไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

 

การลบข้อมูล - ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราดำเนินการเกี่ยวกับท่านภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ

 

การเข้าถึงและการเคลื่อนย้ายข้อมูล - ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเป็นผู้จัดเก็บไว้ให้ท่าน ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราถืออยู่ ให้กับท่านหรือผู้ควบคุมข้อมูลอื่น ภายใต้เงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง

 

การไม่เข้าร่วม - ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง ท่านมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการดำเนินการดังกล่าวได้ตลอดเวลารวมถึงเพื่อการทำโปรไฟล์ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทางตรง

 

การเพิกถอนความยินยอม - แม้ว่าเราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้การยินยอมของท่าน ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ตลอดเวลา

 

ข้อจำกัด - ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ ในกรณีที่การให้เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นผลประโยชน์ตามกฎหมายของเรา ท่านมีสิทธิ์คัดค้านการดำเนินการดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของท่าน

 

อื่น ๆ – ท่านมีสิทธิ์ที่จะส่งคำขอประเภทอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยคำขอนั้นจะได้รับการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวในขอบเขตอำนาจศาล

 

*นู สกินจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและนู สกินจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ที่ให้บริการส่วนลดต่างๆ โปรดดูประกาศความเป็นส่วนตัว( Privacy Notice) ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อ DPOoffice@nuskin.com หรือ privacy@nuskin.com.

 

สำหรับข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติมโปรดดู ประกาศความเป็นส่วนตัว( Privacy Notice) ทั่วโลกของเรา