Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1)ภาพรวม

นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ และสาขา (“นู สกิน”) รับทราบและตอบสนองต่อความกังวลของท่านถึงวิธีการในการเก็บ การใช้ และการแชร์ ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บ  https://www.nuskin.com/en_TH/home.html (“เว็บไซต์”) และเข้าถึงข้อมูลบนแอพพลิเคชั่นโดย นู สกิน (“แอพพลิเคชั่น”) นู สกิน ให้คำมั่นสัญญาในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์และบริการของ นู สกิน ประกาศนี้ อธิบายเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับเว็บไซต์ของเรา (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดดังข้อมูลด้านล่าง แต่มีสิ่งสำคัญที่ท่านพึงจะต้องทราบคือ

  1. ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนที่ท่านได้ให้ไว้ ถือว่าเป็นความลับ และยกเว้นกรณีที่อธิบายไว้ด้านล่างในย่อหน้า ค ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ได้รับการเปิดเผยต่อผู้อื่น
  2. ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกส่งไปยังเว็บไซต์ ถ้าอยู่ใน เซคเคียว ซ็อคเก็ตส์ เลเยอร์ (SSL) กับ นู สกิน จะได้รับการเข้ารหัส ปกป้องข้อมูลดังกล่าว เพื่อไม่ให้ถูกเปิดเผยโดยบุคคลที่สาม ซึ่งจะมีการอธิบายเพิ่มเติมในย่อหน้า จ
  3. โปรดทราบว่า นโยบายดังกล่าวนั้นใช้กับเพียงใน เว็บไซต์ นู สกิน ซึ่งไม่ได้หมายรวมกับเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ของบริษัท หรือองค์กรอื่นที่ นู สกิน ให้การเชื่อมโยงได้ ซึ่งจะมีการอธิบายข้อมูลเพิมเติมในย่อหน้า ซ โดยการเยี่ยมชม เข้าถึง เรียกดู หรือใช้เว็บไซต์นี้ หรือแอพพลิเคชั่น ท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

2)ข้อมูลที่ นู สกิน เก็บรวบรวม

ข้อมูลที่รวมรวมผ่านเว็บไซต์นี้ และแอพพลิเคชั่น อาจเรียกว่าข้อมูลระบุตัวบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน อ้างถึงการใช้ข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ไม่สามารถตรวจสอบไปยังตัวบุคคล เช่น จำนวนรวมของผู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของเรา (“ข้อมูลทั่วไป”) ข้อมูลที่ระบุตัวตน อ้างอิงถึงข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมลแอดเดรส เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) โปรดทราบว่า เป็นทางเลือกของท่านที่จะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นหรือไม่ หากท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว จะถือว่าท่านพิจารณาที่จะแชร์ข้อมูลส่วนตัวกับ นู สกิน

 

3)ข้อมูลทั่วไป

นู สกิน อาจทำทำการเก็บข้อมูลทั่วไปโดยอัตโนมัติ รวมถึง “การใช้เว็บไซต์” ข้อมูลจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นทั้งหมด ข้อมูลดังกล่าวใช้เฉพาะในข้อมูลรวมเท่านั้น ข้อมูลทั่วไปช่วยให้ นู สกิน กำหนดรูปแบบการใช้ทั่วไป และแก้ไขเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เพื่อปรับปรุงให้สามารถใช้ได้ง่ายขึ้น ข้อมูลทั่วไปดังกล่าวนี้อาจถูกแชร์ให้แก่บุคคลที่สามในเวลาใดก็ได้

นู สกิน อาจใช้เทคโนโลยี ในชื่อ “คุ๊กกี้” ในเวลาใดก็ได้ เพื่อที่จะระบุได้ว่า ได้มีการเข้าเพจอย่างไร และเมื่อใด และจากทั้งหมดกี่คน คุ๊กกี้ นู สกิน จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล และเราจะไม่รวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุ๊กกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เพื่อบอกเราว่าคุณเป็นใคร หรือแม้แต่อีเมลแอดเดรสของคุณคืออะไร นอกจากนี้เรายังอาจให้ข้อมูลทั่วไปทางสถิติแก่ บริษัทในเครือ นู สกิน เกี่ยวกับวิธีการที่ลูกค้าของเราใช้เว็บไซต์ เว็บไซต์ยังอาจรวมเนื้อหาจากบุคคลอื่นที่อาจดำเนินการติดตามกิจกรรมของผู้ใช้นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลที่สามนั้นๆ อาจทำการใช้ “คุ๊กกี้” ในรูปแบบที่เราไม่ได้ทำ

 

4)ข้อมูลส่วนบุคคล

อาจจะมีบางครั้งที่ นู สกิน อาจทำการถามข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับท่าน เมื่อท่านทำการสมัคร การใช้บริการ หรือ เมื่อท่านทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ นู สกิน อาจต้องการข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจน เช่น ชื่อ ที่อยู่อินเตอร์เน็ต ที่อยู่ในการส่งใบเรียกเก็บเงิน ประเภทของคอมพิวเตอร์ หรือเลขที่บัตรเครดิต เพื่อที่จะสามารถให้บริการหรือผลิตภัณฑ์แก่ท่าน เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รู้ถึงผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติมที่ท่านอาจสนใจ นอกจากท่านจะเลือกไม่รับข้อมูลดังกล่าว

 

5)หากท่านเลือกที่

  1. จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตที่ไม่ได้เป็นของท่าน ท่านยืนยันว่าเจ้าของบัตรเครดิตนั้นๆ (ผู้ถือบัตร) ได้อนุญาตให้ท่านใช้บัตรเครดิตของเขา/เธอ ในการสั่งซื้อของท่าน ท่านยังยืนยันว่าผู้ถือบัตรยินยอมให้ นู สกิน สามารถเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เขา/เธอ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อของท่าน ท่านยินยอมและยอมรับว่าจะปฏิบัติตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือบัตร และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่เหมาะสม และ/หรือ คำร้องขอจาก นู สกิน ประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตาม กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้

 

6)การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล

 

  • นู สกิน ใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร

ท่านรับทราบ และยอมรับว่า นู สกิน มีสิทธิ์ในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทั่วไป และข้อมูลอื่นๆ ของท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) ที่ นู สกิน ได้รวบรวมไว้จากหรือเกี่ยวกับท่านผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรา นอกเหนือจากอีกนัยหนึ่งที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้ นอกจาก นู สกิน จะได้รับการยินยอมจากท่าน หรือตามที่ได้รับการร้องขอ (หรือ ได้รับอนุญาต) ตามกฎหมาย นู สกิน จะไม่ทำการแชร์ข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สามใดๆ

  • นู สกิน จะแชร์ข้อมูลของท่านกับใครบ้าง

โดยไม่คำนึงถึงข้อความด้านบน นู สกิน อาจทำการเปิดเผยข้อมูล แก่ (1) บริษัทในเครือ นู สกิน (2) บุคคลที่สาม ในกรณีที่ นู สกิน จำหน่ายบางส่วน หรือทั้งหมดของสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่สามนั้นๆ หรือ ควบรวม หรือ ถูกยึดโดยบุคคลที่สามนั้นๆ (3) บุคคลที่สามที่เป็นผู้ขาย หากมีความจำเป็นที่จะต้องให้บริการ หรือสินค้าที่ท่านร้องขอ หรือ (4) บุคคลที่สามที่ให้บริการหลากหลายแก่ นู สกิน และจำเป็นต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นู สกิน อาจทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านแก้ผู้อื่นหากเราเชื่ออย่างสุจริตว่าเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ นู สกิน หรือผู้อื่น

 

7)ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย

นู สกิน มีเครือข่ายข้อมูลที่มีความปลอดภัยซึ่งได้รับการป้องกันโดยไฟร์วอลล์มาตรฐานของอุตสาหกรรมและระบบป้องกันด้วยรหัสผ่าน นู สกิน ยังใช้ ซอฟแวร์ ซิเคียว ซ็อคเก็ต เลเยอร์ (SSL) ในการปกป้องข้อมูลของท่านในระหว่างการส่งสัญญาณ เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก นู สกิน เท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ บริการ และการบริการลูกค้าของ นู สกิน สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ นู สกิน ไม่มีการรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ นู สกิน จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเป็นผลมาจากความผิดปกติทางเทคนิค เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องปกป้องชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ของท่าน และไม่แชร์ให้แก่ผู้อื่น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งให้ท่านทางอิเล็คทรอนิค อีเมล แม้ว่าการตัด หรือเปิดเผยข้อมความเหล่านี้เป็นสิ่งกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง การส่งผ่านดังกล่าว ก็ถือว่าไม่ปลอดภัย

 

8)กฎหมายที่บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอยู่ภายใต้การตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านยินยอมที่จะยอมรับเขตอำนาจศาลที่นอกเขตอำนาจของศาลไทย

 

9)เมื่อท่านได้ลงนาม ลงทะเบียน และเข้าสู่เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ท่านได้เข้าใจและยอมรับว่า นู สกิน จะทำการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ และบริการ และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ และการส่งเสริมบริการออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง การบริการทางบัญชี และการบริการแอพพลิเคชั่น) ของ นู สกิน ท่านยอมรับว่ นู สกิน อาจทำการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลส่งนบุคคลที่ท่านได้มอบให้แก่บุคคลที่สามในประเทศไทย และ/หรือ นอกประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่แจ้งด้านบน ท่านมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะร้องขอเพื่อเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ท่านเข้าใจว่า หากท่านไม่ทำการให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้นั้นไม่ถูกต้อง นู สกิน จะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราให้แก่ท่านได้ ท่านสามารถติดต่อ นู สกิน ประเทศไทย เพื่อทำการร้องขอดังกล่าว โดยแจ้งมาที่ 48hr_reply_thailand@nuskin.com หรือโทร 02-791-8500 ท่านยอมรับว่าอาจมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการที่สมเหตุสมผลที่ท่านต้องชำระเพื่อการเข้าถึงข้อมูลตามที่ท่านร้องขอ

 

10)หากท่านเป็นผู้ใช้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย ท่านรับทราบและยอมรับว่า บริษัทอาจทำการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ และเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ตามที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อ “นู สกิน จะแชร์ข้อมูลของท่านกับใครบ้าง” ด้านบน ซึ่งอยู่นอกเหนือเขตอำนาจศาลในประเทศพำนักอาศัยของท่าน ก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว และเข้าใจในเนื้อหา ยอมรับถึงเงื่อนไข และยอมรับในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือเขตอำนาจศาลในประเทศพำนักอาศัยของท่าน หากท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณายกเลิกการใช้เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น

 

11)การเชื่อมโยงไปยังอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์

เว็บไซต์มีการเชื่อมโยงไฮเปอร์ลิงค์อื่นๆ ซึ่งจะมีการไฮไลท์คำหรือรูปภาพภายในเอกสารที่สามารถเชื่อมโยง เมื่อทำการคลิ้ก ซึ่งจะนำท่านไปสู่จุดอื่นๆภายในเอกสารนั้นๆ เอกสารอื่นๆ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่ นู สกิน ไม่สามารถควบคุมได้ ไฮเปอร์ลิงค์เว็บไซต์นี้ อาจมีบทบัญญัติเรื่องความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากที่ได้แสดงไว้ในที่นี้ นู สกิน จะไม่รับผิดชอบต่อการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ถูกรวบรวมผ่านเว็บไซต์หรือลิงค์ดังกล่าว และ นู สกิน ขอปฏิเสธต่อการรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง

 

12)การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ นู สกิน

หาก นู สกิน ทำการตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะโพสต์แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้ที่นี่ ดังนั้นท่านจะทราบอยู่เสมอว่าข้อมูลใดที่เรารวบรวม และเราทำการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ อย่างไร การเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลทันทีหลังจากมีการโพสต์การเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลบังคับใช้ในทันทีหลังจากที่มีการโพสต์บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น

เริ่มต้นกับ นู สกิน สมัครเป็น แบรนด์ แอฟฟลิลิเอต