นู สกิน - สร้างล้านรอยยิ้ม | นู สกิน ประเทศไทย

นู สกิน - สร้างล้านรอยยิ้ม | นู สกิน ประเทศไทย

โครงการ นู ริช เดอะ ชิลเดร้นเป็นโครงการของนู สกิน เริ่มเปิดตัวมาตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2002 ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ใจบุญหลายพันราย และนี่คืออีกหนึ่งโอกาสจากการสร่างความแตกต่างให้เกิดขึ้นด้วยการสั่งซื้อและบริจาคข้าวครบ 100 ล้านมื้อในปี 2007 จากนั้นอีก 2 ปี เราก็จะสามารถบริจาคเพิ่มครบ 200 ล้านมื้อในปี 2010

 

YOU ARE THE DIFFERENCEแน่นอนว่าการช่วยเหลือยังคงดำเนินต่อไป และเรามองไปข้างหน้าว่าเราจะบริจาคข้าวให้ได้อีก 100 ล้านมื้อในอีกทุกๆ 2ปี เพื่ดอให้เด็กขาดสารอาหารทั่วโลกได้รับโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนำ้ใจ จากพวกเรา


คุณสามารถเลือการบริจาคข้าวไวตามีลอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือเลือกบริจาคเป็นรายครั้ง โดยแสดงความจำนงและเขียนฟอร์มการบริจาคได้ที่ศูนย์ฯ นู สกิน ทุกสาขา

ข้าวไวตามีล 1 ถุง 840 บาท* (22 คะแนน) = อาหารวันละ 2 มื้อ นาน 15 วัน

ข้าวไวตามีล 2 ถุง 1680 บาท* (44 คะแนน) = อาหารวันละ 2 มื้อ นาน 30 วัน