ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือ เพื่อเด็กขาดสารอาหารทั่วโลก

เพราะความช่วยเหลือยังไม่เพียงพอ

แม้จะมีการช่วยเหลือจากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก แต่ก็ยังไม่สามารถเยียวยาวิกฤตของเด็กยากจนเหล่านี้ได้ทุกๆ 6 วินาที จะมีเด็ก 1 ชีวิตที่ต้องจบชีวิตลงท่ามกลางความหิวโหย และนี่คือเหตุผลที่โครงการบริจาคข้าวไวตามีล จะเป็นอีกหนึ่งทางที่คุณสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้...

 

คุณสามารถเลือการบริจาคข้าวไวตามีลอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือเลือกบริจาคเป็นรายครั้ง
โดยแสดงความจำนง และเขียนฟอร์มการบริจาคได้ที่ศูนย์ฯ นู สกิน หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2506 1888